На юнашко доверие съветници гласуваха инвестиционната програма на ВиК в Смолян

12:53, 18 февр. 18
Зарко Маринов

Програмата е включена на сесия като извънредна точка, в последния момент, без да е обсъждана в постоянните комисии. В нея няма анализ и обосновка, липсва обяснителна записка къде и какви инвестиции се насочват и защо точно там, но е приета от Общински съвет – Смолян единодушно. Прочетете още »

Документ с невярно съдържание вдигна цената на водата в Смолян

23:06, 23 дек. 17
Зарко Маринов

Историята на една „техническа грешка“, която се превърна в оправдание за политическата безотговорнист Документ с невярно съдържание, изпратен от областния управител на Смолян Недялко Славов в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), е послужил за одобряване на Бизнесплана на местното ВиК дружество за 2017 – 2021 г., който предвижда и нови цени на водата. Прочетете още »