BG | EN

Върховният административен съд върна за ново обсъждане решението за екооценката на актуализирания план за Пирин

снимка: blagoevgrad-news.com

Върховният административен (ВАС) съд отново отмени решението на екоминистерството да няма екологична оценка за актуализацията на Плана за управление на Национален парк „Пирин“. ВАС задължи министъра на околната среда и водите да извърши екооценка на парк „Пирин“ при спазване на законовите разпоредби.

Позицията е публикувана днес в страницата на съда и потвърждава решението на първа инстанция от април миналата година, което, обаче, е отменено през декември.

Отмененото повторно днес от съда министерско решение, че актуализираният план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023 г. няма да се подлага на екологична оценка, е взето на 1.03.2017 г. от служебния екоминистър Ирена Костова.

Административното дело № 14904 от 2018 г. е образувано по жалба на Сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България”, гр. София, Сдружение „Асоциация на парковете в България”, както и на няколко физически лица.

Според съда, оспореното решение е издадено в нарушение на нормитедминистративнопроизводствени правила и на императивни материалноправни разпоредби. Тричленният състав на ВАС изпраща административната преписка на Министъра на околната среда и водите за издаване на ново решение при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Процесът по екологична оценка е приключил с издаване на поредица от противоречащи помежду си решения през м. март 2017 г. (решение № ЕО–1 / 01.03.2017 г. да не се извършва екологична оценка, решение № 26 / 02.03.2017 г. за предварително изпълнение на решение № ЕО–1 / 01.03.2017 г., решение № 35 / 13.03.2017 г. за оттегляне на решение № 26 / 02.03.2017 г., решение № 27/06.03.2017 г. за отмяна на решение № ЕО–1 / 01.03.2017 г., решение № 33 / 13.03. 2017 г. за допълване на решение № 27 / 06.03.2017 г., решение №30 / 08.03.2017 г. за извършване на екологична оценка, решение №34 / 13.03.2017 г. за допълване на решение № 30 / 08.03.2017 г.), се отбелязва в решението на ВАС.

Тричленният състав смята, че екологичната оценка на плана е задължителна, тъй като очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения. Нарушена е и Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. Наред с това актуализацията на плана за управление по смисъла на действаща наредба е изготвяне или утвърждаване на нов план за управление, се разбира още от мотивите на съда.
Решението на ВАС , обаче, може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините