BG | EN

72 кипариса ще бъдат изсечени в Стара Загора, за да направят място за блокове и паркинг

Снимка: Венелина Попова

До дни със заповед на кмета на Стара Загора ще започне изсичането на 72 дървета – половинвековни кипариси в частен имот на дружеството „Пропърти старт“ ООД в квартал „Три чучура“. На терена, част от прилежащия парк към бившата школа на БКП (Българска комунистическа партия до 1990 г.), ще бъдат построени четири високоетажни сгради и две редици паркинги.  

На първата си пресконференция след изборите Живко Тодоров обеща имотът да бъде запазен, а Общината да има ново отношение към зелените площи в града.

Пак тогова посочи, че с публикацията си от 06 май м.г. „За истината“ е допринесла за запазването на дърветата във въпросния имот.

И Павлина Делчева – сподели „За истината“, че не иска да започне работата в екипа на Тодоров като един от новите зам. кметове с изсичането на гора.

Нов Подробен устройствен план (ПУП) превръща петте декара, залесени преди повече от половин век, в урегулиран поземлен имот за застрояване

Имотът държавна собственост първоначално е придобит от бургаското дружество „ЕП -Комерс“ ООД(собственост на Георге и Евгения Попеску) през 2009 г. в края на мандата на областната управителка Мария Нейкова срещу замяна с друг имот. Равностойна ли е била замяната и каква е била по-нататъшна съдба на този имот не знаем. Не е ясно и на какво законово основание е извършена първоначалната сделка.

Защото зелените площи публична собственост не могат да бъде продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели,

гласи законът. Най-вероятно това е била и причината 12 години по-късно – през 2021 г. „ЕП – Комерс“ ООД да продаде поземления имот (с идентификатор 68850.502.348 по кадастралната карта на Стара Загора) на дружеството „Пропърти старт“ ООД. Но кой би си купил имот (на практика малка гора в урбанизирана територия), който в Общия устройствен план (ОУП) на общината от 2011 г. фигурира като парцел за обществено обслужване, ако не е имал предварителна информация, че предназначението му ще бъде променено в новия ОУП на общината, приет през юни 2022 г.?

През март същата година собственикът подава заявление за изработването на нов ПУП на имота в общината, когато гл. архитект е Виктория Грозева, освободена от поста малко след това заради санкция, наложена й от антикорупционната комисия за конфликт на интереси.

Новият Подробен устройствен план (ПУП) на имота на „Пропърти стърт“ ООД е приет от Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) през юли 2022 г. – само месец след влизането в сила на новия Общия устройствен план. Но две години и половина по-късно той продължава да не е качен на официалния сайт на общината. Ако това беше сторено в законовия срок, ПУП би могъл да бъде обжалван, а основания затова не липсват, тъй като дървесните видове в него не са описани, липсват и в приложената към плана документация.

Това нарушава Закона за устройство на територията (чл. 63 от), който изисква проектите за подробни устройствени планове задължително да са придружени от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване.

Случаят напомня казуса с „Бедечка“, по който съдебните спорове между общината и бившите собственици на земеделски земи в рамките на парка продължават. 

Снимка: Венелина Попова

Новият ПУП дава зелена улица на дружеството да внесе в общината план за застрояване, в който не е предвидено запазване на дървесните видове. Но за да не предизвика обществено недоволство с искане за отсичане на всичките над 100 дървета, през ноември и декември 2022 г. инвеститорът подава заявления само за премахване на болните, повалени и изсъхнали дървета.

Стартът за унищожаването на дърветата е даден на 13 април м.г., когато Деян Георгиев получава разрешение за изсичането и изкореняването на 34 дървета

Тогава „За истината“ получи сигнал от граждани и започна разследване на случая. От община Стара Загора ни предоставиха констативен протокол с описание на дърветата, определени за премахване и снимки на някои от тях, разрешение за изсичане и санитарна експертиза, представена като фитосанитарна оценка. В нея обаче липсваше описание на цялата трайна растителност по видове, възраст, състояние на ствола и короната и пр. атрибути, които би трябвало да съдържа.  

Още тогава собственикът заяви пред „За истината“, че ще се наложи изсичането и на още дървета, без да уточни колко точно.  

Искането за отсичането на новите 72 дървета е придружено от спорна фитосанитарна оценка, в която са записани само броя на дърветата, които са в добро, лошо и незадоволително състояние. Естествено преобладават последните две категории. Но това не отговаря на обективното им състояние и можеше да бъде видяно с просто око преди собственикът да загради имота си и да забрани влизането в него.

Действащата в момента наредба за опазване на зелените площи и декоративната растителност регламентира, че за изсичане на повече от 20 дървета е необходима Оценка за въздействие върху околната среда(ОВОС). По тази причина инвеститорът е поискал становище от РИОСВ. В него, както твърди самият той, пишело, че отсичането на дърветата няма да повлияе върху околната среда, както и че не е необходима ОВОС.

Като се позовава на Орхуската конвенция адвокат Александър Коджабашев сподели точно противоположното мнение, а именно, че е формално правно и коректно е да се извърши такава оценка.

Местните избори удължиха живота на малката горичка с половин година. Но всеки момент инвеститорът ще започне премахването на 72 дървета, за което има разрешение, подписано от кмета Живко Тодоров на 9 януари т.г.

През май инвеститорът вкарва в общината строителните книжа, а през септември получава разрешение за строеж.

Но отсичането на 72-те дървета му е отказано от кмета на общината.

Тогава Деян Георгиев се среща с общински съветници и представители на администрацията, които му предлагат замяна на имота с друг равностоен, дори по-добър.

Но с този ПУП (без дървета!) и вероятно с обещано строително разрешение, той се чувства в силна позиция и отказва офертата.  

С аргумента, че ще му трябват още две-три години, за да извърви отново целия път до започване на строителни дейности, а той нямал това време да чака. И щял да бъде принуден да освободи 50 работници.

Така изглежда от сателит определената за сеч горичка в ГИС – Стара Загора. Теренът най-вдясно е вече застроен и без нито едно дърво.

Пред „За истината“ зам. кмета Павлина Делчева заяви, че на този етап тя няма друго работещо решение. А според общинския съветник Янко Янков нямало обществен интерес от запазването на зелените площи: „Оплакаха се само двама души и после ми писаха съобщение по Вайбър „да строи“, каза той.

Общественият посредник на Стара Загора обаче е получила писмена жалба от граждани, живеещи в близост до обречената горичка и е изпратила препоръка до администрацията да се преразгледа казуса (каквото и да означава това-бел. ав.).

След отказа на инвеститора за приеме замяна на имота и лошата имитация на защита на обществения интерес, кметът подписва разрешението за отсичане на дърветата.

На сайта на общината обаче, до приключване на този материал, такова  разрешение няма публикувано. Съответно няма как гражданите на Стара Загора да се запознаят с него и евентуално да го обжалват. Защото всеки жител на града е пряко потърпевш от унищожаване на зелените площи и заинтересована страна да подаде жалба или сигнал.

За да хвърли прах в очите на гражданите, общината подписва споразумение с инвеститора, в което той обещава да засади нови 100 дръвчета в съседен общински терен, на който също има растителност. Не е ясно обаче, къде точно ще бъдат засадени тези дървета и кой ще се грижи за тях? В споразумението, което няма правна стойност, Деян Георгиев обещава и изграждането и на детска площадка.

В разговор по телефона Живко Тодоров се опита да оправдае рязката промяна на мнението си с аргумента, че общината би изгубила едно дело, ако собственикът реши да си потърси правата по съдебен ред. Той отхвърли възможността имотът да бъде заплатен, а предназначението му промено, за да бъдат запазени дърветата. Като причина посочи, че от тази година трябвало да започне изплащането на обезщетения за 400-те декара имоти в парк „Бедечка“.

Което няма как да е вярно, тъй съдебните дела между общината и собствениците на земи в парка продължават. Едва когато приключи едно дело, започва да тече пет годишен срок за обезщетяване, тоест това ще се случи вероятно в мандата на някой от следващите кметове на общината, твърдят юристи.

Утре от прекрасните кипариси няма да има и следа, а те ще останат в архивите само със снимки. И така ще се случи и на други места в града, заяви в разговора ни кметът. Обаче не би трябвало. Защото законът е написан така, че да балансира обществения и частния интерес, но само ако бъде приложен с цялата му строгост, а не редовно заобикалян или нарушаван, каквато е практиката, поне в Стара Загора.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Венелина Попова
Венелина Попова е дългогодишен журналист в БНР, от 2001 година е кореспондент на програма "Хоризонт" от Стара Загора. Два пъти е заставала на подсъдимата скамейка за свои разследвания, излиза от тях с присъдата "невиновна". Носител е на наградата за гражданска доблест "Паница", има награди от Националния омбудсман и от Родовата фондация "Митрополит Методий Кусев".

Още от автора

Мандатите на кметовете на 7 старозагорски села може да бъдат прекратени

Проверка в системата АПИС показа, че въпросните лица след избирането им за кметове през есента на 2023 г. не са прекратили в посочения от закона срок участието си в търговски дружества.

Сред разследваните за насилието над Дебора Михайлова е бил и син на полицейска служителка в Стара Загора

Росен Бояджиев - едно от първоначално заподозрените лица за извършеното насилие спрямо Дебора Михайлова, се оказа син на служителка в ОД на МВР в Стара Загора.

Частна компания ще организира архитектурен конкурс в Стара Загора срещу 30 хил. лв.

Община Стара Загора ще проведе Международен архитектурен конкурс за реконструкция, благоустрояване и подобряване на градската среда на ул. „Пазарска“ в Стара Загора. За първи път тя няма да се занимава с организацията му, а го дава на частна фирма.

Още разследвания

Издирва се! – Кой открадна водата на три села? (видео)

"Сложили една бележка, на 16-ти ще идват да събират пари. Който не си платял, щели да му спрат водата. Хората се смеят. Коя вода ще спрат? То вода няма… Като отвориш крана на чешмата, водомерът се върти, а нищо не тече. Има хора, до които водата не стига въобще, а са получавали по 120 лв. сметки“.

„Обичайни победители“ взеха нов милиард от спрени пътни поръчки

АПИ подписа договори с "властелина" от Търговище и със строителя на "тънките магистрали"

Въпреки опорочената процедура по избора му, почетният консул на Барбадос, продължава да е „доцент“ в Тракийския университет (допълнена)

Ректорът на Тракийския университет в Стара Загора проф. Добри Ярков все още не е приложил закона спрямо бившия депутат от "Има такъв народ" Петър Илиев, назначен от него на половин щат на длъжността „доцент“ в Стопанския факултет на университета.