Два случая, разследвани от „За истината“, са предадени на прокуратурата от Парламентарната комисия за борба с корупцията

  • Първият сигнал съдържа информация за фалшифициране на протокол от учредителното събрание на Местната инициативна група „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“.

  • Вторият – е за неправомерно разходване на такса битови отпадъци в Дряново

Снимка: pixabay.com

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44 Народно събрание е сезирала главния прокурор Сотир Цацаров за случаи, разследвани от „За истината“. Сигналите до комисията са изпратени по различно време от двама жители на Дряново. От парламентарната комисия са взели решение и двата сигнала да бъдат препратени към Главна прокуратура, става ясно от писмата до държавното обвинение.

Първият сигнал е изпратен на 21 септември т.г. от проф. Венцеслав Зимпаров. С него той сигнализира за

фалшифициране на протокол от учредителното събрание

на Местната инициативна група „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. Случаят предизвика силен обществен интерес в региона заради големият бюджет, който групата ще управлява и разпределя в Дряново и Трявна – 7.3 млн. лв. Появиха се и подозрения, че в местната инициативна група са включени само организации, фирми и лица, близки до кмета на Дряново Мирослав Семов, с което той получава контрол над разпределението на парите.

Другият сигнал е изпратен до парламентарната комисия на 10 октомври т.г. от Ангел Ангелов, който сезира комисията за

неправомерно разходване на такса битови отпадъци,

за което има доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/. Въпреки че по закон, ако бъдат установени нарушения, от агенцията трябва да сезират прокуратурата, в случая това не е направено, установи „За истината“ през май т.г.

Става дума за инспекция, назначена на 11 януари 2017 г. В Община Дряново. Нейната цел бе да установи дали отчетените за 2016 г. разходи по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им са законосъобразни.

Инспекцията приключи на 9 март м.г. с доклад, който констатира, че 58 хил. лв. от такса битови отпадъци, която гражданите и юридическите лица заплащат, са похарчени за дейности извън тези, за които данъкоплатците за задължени с такса смет.

Според документа в Дряново са плащали за събирането и извозването на боклука, а част от парите са отивали за поливане, косене, торене на зелени площи, купуване и засаждане на цветя, пръскане срещу бълхи и комари, дезинфекция на детски площадки и пясъчници. В заключението на инспекторите бе посочено, че с тези действия на общинската администрация жителите на Дряново са

„поставени в тежест на задължение“

да плащат за дейности, които законодателят не е включил в отговорностите им.

Копия от двата сигнала, подадени до прокуратурата
Снимка: „За истината“

Тъй като става дума за „целеви средства“, каквито са постъпленията от таксата за смет, важно е да се отбележи, че приходите от нея, могат да се харчат единствено за дейности по събиране, извозване, депониране на отпадъци и поддържането на чистотата в обществени терени. Във връзка с това има становище на Сметната палата, според което когато с пари от такса смет се плаща за дейности, които не попадат в обхвата на Закона за местните данъци и такси, това „се третира като нецелево разходване на средства с целеви характер и се подвежда под състава на чл. 254 а от Наказателния кодекс“.

Докладът на АДФИ обаче не стигна до прокуратурата

въпреки, че чл. 19 на Закона за държавната финансова инспекция задължава агенцията до 7 работни дни след изготвяне на документа и при наличие на данни за престъпление, да го изпрати, заедно с доказателства по него и направените заключения.

А на въпрос от „За истината“ защо държавното обвинение не е сезирано за установените нарушения, от АДФИ отговориха, че административно нарушение няма, заради което не е наложено административно наказание. Не са установени и нанасени щети на Община Дряново. Последното е вярно, тъй като парите бяха налични, но е вярно също, че данъкоплатците в малката община бяха ощетени, като индиректно са плащали за нещо, което не е тяхно задължение.

Предстои да стане ясно дали прокуратурата ще установи достатъчно данни за образуване на наказателно производство по двата случая.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам