BG | EN

5% от решенията на общинските съвети в област Видин са върнати за ново разглеждане през 2022 г.

Снимка: Областна администрация Видин

Върху 1287 решения на общинските съвети е упражнен контрол за законосъобразност в Областна администрация Видин през 2022 г., съобщиха от институцията.

Броят на върнатите за преразглеждане решения е 68, което е малко над 5% от общия брой. Общинските съвети са преразгледали 51 решения, а останалите 17 са оспорени пред Административен съд – Видин.

Основен проблем, установен при осъществявания контрол за законосъобразност на приеманите от общинските съвети в областта подзаконови нормативни актове е допускането на нарушения на регламентираните в Закона за нормативните актове разпоредби, относно подготовката и приемането на нормативни административни актове, както и нарушения на процедури, разписани в правилниците за организацията и дейността на общинските съвети, техните комисии и взаимодействието им с общинската администрация.

От общинската администрация са извършили проверки на всички Центрове за административно обслужване в общинските администрации. Проверено е спазването на изискването за осигуряване на непрекъсваем режим на работа с потребителите, в рамките на работния ден, и задължителните общи стандарти за качество, разписани в Наредбата за административното обслужване. В резултат на направените проверки са дадени общо 32 предписания, които са изпълнени своевременно от общинските администрации.

През 2022 г. няма отменени незаконосъобразни актове на кметове на общини.

Справка на върнати и оспорени решения по общински съвети:

Общински съветБрой решенияБрой незаконо-съобразни решенияБрой върнати решенияБрой преразгледани решения от ОбСБрой оспорени решения пред АС – Видин
Белоградчик1921313130
Бойница819990
Брегово771110
Видин254 14             14014
Грамада732220
Димово945541
Кула1066660
Макреш1786651
Ново село605550
Ружинци1134440
Чупрене593321
Общо:128768685117

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините