BG | EN

25 млн. лв. за големите проекти на Севлиево са отишли към едни и същи дружества

Едно и също обединение проектира, построи, дострои и експлоатира сепариращата инсталация в Севлиево
Снимка: Емилия Димитрова/„Севлиево онлайн“

Големите инфраструктурни проекти в Севлиево през последните години се изпълняват от едни и същи дружества. Самостоятелно или в обединение от 2015 г. досега компаниите „Еко Традекс груп“ и „Еко свят 2“  са изпълнили договори за близо 25 млн. лв. Най-често критерият, натежал за най-висаката оценка на офертите им, е „иикономически най-изгодната“, но не във всички процедури цената е била определяща.

В Севлиево „Еко Традекс груп“ и „Еко свят 2“ покриват широк спектър от дейности – санират сгради, ремонтират пътища и улици, грижат се за зимното поддържане на пътната мрежа, изграждат сепарираща инсталация, на която по-късно една от тях става оператор, а друга реконструира довеждащия водопровод.  

За избереш по-късата гаранция

Реконструкцията на водопровода от Априлци до Пречиствателната станция за питейни води в с. Стоките е най-големият проект, изпълнен през този управленски мандат. При обявяване на обществената поръчка за избор на изпълнител финасиране не е осигурено, заложената прогнозна стойност е 7.1 млн. лв. След тръжна процедура работата е възложена на дружество по закона за задълженията и договорите „Стоките“, което е обединение между хасковската „Еко Традекс Груп“ и севлиевската „Инфрастроежи“.

За избора на „Стоките“ е надделял само един показател – срокът от 12 часа за отстраняване на бъдещи аварии по водопровода. Това става ясно от протокола на комисията, провела търга. Класираното на второ място дружество „ПСТ груп“ е предложило срок от 24 часа.

Довеждащият водопровод от Априлци до Пречиствателната станция в севлиевския Балкан, за който държавата плати 7 млн. лв. с ДДС

По всички останали показатели – цена, срок на изпълнение и гаранционен срок, „ПСТ Груп“ е получила повече точки, става ясно пак от протокола на тръжната комисия. Ценовото предложение на дружеството е с 55 лв. по-ниско от това на „Стоките“, а изпълнението на проекта е заложено да стане за 2 месеца и 27 дни, срещу 3 месеца, дадени като срок за завършването на обекта от страна на победителя в процедурата.

„Стоките“ дава за навоизградения водопровод 16 години гаранционен срок, класираният на второ място участник – 54 години.

Всеки от тези показатели има различна тежест за формиране на крайната оценка и ДЗЗД „Стоките“ получава с 3 точки повече от софийския си конкурент, заради което комисията го класира на първо място.   

Цената няма значение

В конкуренция с единайсет фирми през 2018 г. севлиевското „Инфрастроежи“ е избрано да ремонтира общински пътища и улици на територията на общината. Стойността на договора е почти 3.2 млн. лв., но в протокола на комисията за оценка на кандидатите „Инфрастроежи“ е посочен като участник в процедурата, а „Еко Традекс груп“ като подизпълнител.

Тази обществена поръчка е възложена въз основа на „икономически най-изгодната оферта“, т.е. когато участникът е представил оптимално съотношение между качество и цена, пише в обявлението за поръчката. Въпреки, че един от участниците дава по-ниска часова ставка за извършваните дейности, а друг същата цена като на класирания на първо място участник, „Инфрастроежи“ получава договора. Очевидно в случая е надделяла оценката на техническото предложение, което според юристи крие възможност за субективизъм при определяне на по-добрия.

Парите не миришат

„Еко Традекс Груп“ – Хасково и регистрираното в София „Реко Инженеринг“, обединени в дружество по задълженията и договорите „Еко Свят 2“, са единствен кандидат да проектират и построят сепарираща инсталация за битови отпадъци в Севлиево. Договора, който Общината сключва с обединението в края на януари 2015 г., е за 3.5 млн. лв. с ДДС. 

https://zaistinata.com/kogato-v-sevlievo-ne-vali-snyag-valyat-pa/

През ноември същата година на сепариращата инсталация възвиква необходимост от допълнителни строително-монтажни работи като обособяване на отделен вход, контролно-пропускателен пункт, кантар и др. Защо тези дейности не са били заложени в първоначалния проект, няма как да знаем. За допълнителнителната и очевидно наложителна работа, Община Севлиево сключва нов договор, отново с „Еко Свят 2“, за 900 хил. лв.

Година по-късно „Еко Титан груп“, регистрирано в Смолян, е избрано за оператор на сепариращата инсталация. Дружеството единствено подава документи за участие в обявената обществена поръчка с прогнозна стойност 3.3 млн. лв.

Кой кой е?

„Еко Титан Груп“ се представлява от собственика на „Еко Традекс Груп“ Величко Минев, а в Съвета на директорите влизат Даниел Гаргов и Тенчо Лилянов. Гаргов стана известен като зетят на Делян Добрев, всъщност е съпруг на братовчедка на Добрев. До февруари т.г. Тенчо Лилянов и Даниел Гаргов са в Съвета на директорите и на „Еко Тракес груп“, по-късно Гаргов излиза и на негово място влиза съпугата му Росица Гаргова.  

Съвпадения и обстоятелства

Договорът с оператора на сепариращата инсталация е сключен на 16 януари 2017 г. и в него е заложено до 1 януари следващата година да бъдат предадени най-малко 40 т от всички отпадъци, включващи хартия, пластмаса, метал и стъкло. Това очевидно не се случва и през март следващата година Община Севлиево върши услуга на „Еко Титан груп“, която може да бъде санкционирана за неизпълнение на договора. Кметът на Севлиево подписва едно допълнително споразумение, според което количеството отпадъци за рециклиране вече трябва да бъде предадено до пускане в експлоатация на инсталацията за компостиране. Въпросната инсталация в момента се изгражда, а „Еко Титан Груп“ има достатъчно време да изпълни условията, които не е успяло до началото на 2018 г.

Мерки срещу студа

„Еко Традекс Груп“ е сред българските фирми, които имат най-много обекти по Националната програма за саниране. В Севлиево санира три училища и шест детски градини, в изпълнение на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура“, за близо 3.9 млн. лв. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“. Едно обстоятелство се набива на очи по този проект – хасковска фирма санира и хасковска фирма контролира качеството на изпълнение – строителния надзор на проекта е възложен на дружество „Гарант 2000“, регистрирано в Хасково. Това, разбира се, може да е обикновено съвпадение.

В последните години Еко Традекс Груп се грижи и за снегопочистването в община Севлиево, в обединение с „Инфрастроежи“ от Севлиево. Откакто зимното пътно поддържане е възложено на обединение „Зимно почистване Севлиево“ разходите за дейността скочиха от 1 млн. лв. на 1.6 млн. лв., на фона на все по-топлите зими и оскъдни снеговалежи.

За последно

През февруари 2019 г. Община Севлиево обявява процедура за избор на фирма, която да ремонтира улици в Севлиево. През май т.г. процедурата приключва с доклад за класиране на участниците. На първо място е дружество по задълженията и договорите „Инфраклинър-2018“, регистрирано в Хасково. Според регистър Булстат то е равноправно обединение между „Инфрастроежи“- Севлиево и „СТ Клинър“ – Хасково. Първоначално обявената стойност на тази поръчка е 4.2 млн. лв., „Инфраклинър-2018“ предлага цена за изпълнение 3.7 млн. лв. и очевидно това надделява при избора му.

Любопитно е, че дружество с подобно наименование, „Инфраклинър“, но без допълнението 2018, е посочено като изпълнител на общ проект, възложен от АПИ, за рехабилитация на участък от автомагистрала „Тракия. Това обединение, според публичната документация в сайта на АПИ, е между „Еко Традекс груп“ и „Инфрастроежи“. Справка в системата за фирмена информация Дакси обаче не откри връзка между „Еко Традекс Груп“ и „СТ Клинър“, освен, че и двете са регистрирани в Хасково.

Само една от изброените по-горе процедури е била оспорена пред Комисията за защита на конкуренцията, а тя не е открила нередности. Това означава, че зад предпочитанието на Община Севлиево към избор на изпълнител за инфраструктурните й проекти няма противоречие със закона, което не прави по-малко съмнително как се избират изпълнителите, на които се плаща с публични средства.   

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

ВАС решава ще даде ли зелена светлина на Румен Гайтански за горене на боклук край с. Върбовка

Във връзка с предложения инсинератор се водят няколко съдебни дела, като до момента съдът устойчиво се произнася в полза на “Петрургия”, подчертават от Антикорупционния фонд, откъдето са провели собствено разследване, установило редица нарушения и поводи за съмнения в безпристрастността на ангажираните със случая институции.

В Габрово политиците не се разбраха за състава на РИК

Липсата на съгласие беше за мястото на секретаря.

„Липсва особено мнение в протоколите“ – ВАС потвърди избора на кмета на Севлиево

Липсата на особено мнение от членовете на секционни и Общинска избирателна комисии, както и отразяването на разногласия относно броенето на бюлетини, означава, че резултата от вота е правилен и не се налага повторно преброяване на бюлетините. С тези аргументи Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на ПП-ДБ срещу резултата за кмет на Севлиево.

Още разследвания

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.

„В бързината да ме сготвят“ – съветник от Стара Загора, осъден за купуване на гласове, поиска ново – тълкувателно дело

Янко Янков има присъда за купуване на гласове, потвърдена от най-високата инстанция – Върховният касационен съд, но продължава да седи на първата редица в залата, където заседава местният парламент.

Безотговорността, която уби Венци – години наред Община Русе е оставила спортни съоръжения без защита от мълнии

Документи, разкриват, че нито едно от спортните игрища в Русе не разполага с изправна мълниезащита. В Община Русе са знаели за проблема отдавна, но допреди нелепата смърт на Венци през лятото на миналата година не са предприети реални мерки за обезопасяване на съоръженията.