BG | EN

25 дружества поискаха отмяна на обществена поръчка в Смолян заради съмнения за манипулации

Снимка: „Отзвук“

Почти целият строителен бизнес на Смолян и региона е поискал отмяна на една от двете обществени поръчки за втори воден цикъл на областния град. Тя бе обявена за втори път от управителя на „ВиК“ ЕООД инж. Мариян Николов на 11 април след като веднъж бе отменена заради сгрешен проект.

Конкурсът, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, за близо 56 милиона лева с ДДС е разделен на две обособени позиции. Първата е за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК-мрежа на Смолян за 37.5 млн. лева с ДДС и включва изграждане на 7.5 км. нова водопроводна мрежа и близо 9 км. нова канализационна мрежа, реконструкция на 6.5 км. от водопроводната мрежа и на 10 км. от канализационната мрежа. Втората обособена позиция е за реконструкция на главния събирателен колектор и е на стойност 18.3 млн. лева с ДДС.

Жалбата е постъпила в Комисията за защита на конкуренцията на 8 май (сряда) и е подписана от управителите на 25 строителни фирми, членове на Камарата на строителите в Смолян. (Пълен списък на дружествата, подали жалбата вижте в края на текста)

Копие от жалбата срещу обществената поръчка в Смолян
Илюстрация: Зарко Маринов/“Отзвук“

Толкова масова жалба срещу обществена поръчка е прецедент за страната и свидетелства за пълното пренебрежение на обществения интерес от страна на дружеството монополист.

Строителните фирми настояват КЗК да спре процедурата докато трае обжалването. Жалбата е с копие до премиера Бойко Борисов.

Нарушени са принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, умишлено се дава предимство на определен кандидат, пишат в жалбата си 25-те фирми.
Смолянските дружества са недоволни от условието, поставено от шефа на „ВиК“ ЕООД, за минимален оборот на участниците в конкурса от 45 милиона лева за първата обособена позиция и 23 милиона лева – за втората за последните три години. Всичките 25 фирми взети заедно, дори „да обединим ресурс, средства и капацитет на практика не можем да отговорим на това условие“ – пише в жалбата. Допълнително ограничение е условието за изискуем опит по двете обособени позиции, които имат само няколко фирми в страната.

Смолянските фирми стигат до заключението, че тази обществена поръчка е насочена към конкретен участник, който е изпълнил подобни обекти, финансирани чрез Оперативна програма „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони през програмния период 2007-2013 г.

Дискриминационно е и условието, поставено от инж. Мариян Николов, че за първата обособена позиция могат да участват само фирми, които са изпълнили през последните 5 години най-малко 13 километра водоснабдителна и 19 километра канализационна мрежа, а за втората – 7.8 км. канализационна мрежа. Предвидените дължини, доказващи опита, са нереалистично изпълними, пише още в жалбата на 25-те.
Фирмите смятат, че и методиката за оценка на офертите е порочна. Тя предвижда изпълнителите на водния цикъл да се избират по критерия „Концепция за изпълнение“ с тежест 65% и цена – 35%. Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) дава право на възложителите да изискват планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение. „Пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите“ – мотивират се местните строители, цитирайки чл. 33, ал. 1 от ППЗОП.

Списък на дружествата, подписали жалбата: „Адванс строй“ ЕООД, „Ай Пи Зет“ ЕООД, „Артстрой“ ООД, „Барин Алп“ ЕООД, „Билдер“ ЕООД, „Венигаз“ ЕООД, „ВиК-строй“ ЕООД, „Викторио“ ЕООД, „ЕДИСтрой“ ЕООД, „Ековат-България“ ЕООД, „Инвестстрой“ ЕООД, „Инджовстрой“ ЕООД, „Инфрастрогруп“ ЕООД, „Кобрети 69“ ЕООД, „Красин“ ООД, „Крис-МТ“ ООД, „Минерал“ ЕООД, „Палас трансстрой“ ЕООД, „Ростер“ ООД, „Строител“ ЕООД, „Стройвъзход“ ООД, „Стройинженеринг-В“ ЕООД, „Талант-М“ ЕООД, „Томов-трейд“ ЕООД и „Юнимекс“ ООД.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините