Данък сграда и такса битови отпадъци в Петрич ще бъдат увеличени

Снимка: Сайт на община Петрич

Увеличение на размера на данък сграда и такса битови отпадъци за следващата година, предлагат от общинската администрация в Петрич. Това става ясно от предложените изменения в две наредби – за определяне размера на данъците и за определяне на цените на услугите и местните такси. Те вече са публични на сайта на община Петрич, съобщава изданието „Благоевград нюз“.

От пресцентъра на общината уточняват, че за 2020 г. при данъка за недвижимите имоти се предлага увеличение за граждани и фирми, както следва: 0,8 промила за граждани и 0,3 промила за фирми. При крайната калкулация се стига до уеднаквяване на налога за двете категории – 1,8 промила на годишна база.

При таксата битови отпадъци увеличението е с 1,6 промила за домакинствата в града, 1,5 промила за по-големите села в общината и 1 промил ръст за по-малките населени места. За фирмите промилите такса смет се запазват, става ясно от внесеното предложение. Така при крайно изчисление се стига до: 5,5 промила такса битови отпадъци за града, 8,5 промила за по-големите села и 8 промила за по-малките.

Директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ Илиян Цветков поясни, че става въпрос средно за четири лева увеличение общо в данък сграда и такса битови отпадъци месечно, ако говорим например за сгради с данъчна оценка 20 000 лв. Ставката за юридически лица при такса битови отпадъци да се запази без промяна за 2020 г. предлагат от отдел „Местни данъци и такси“.

Практически, според обясненото, общинарите правят разместване на трите компонента, които формират такса битови отпадъци. От 2,8 промила на 2,5 промила се намалява таксата за сметосъбиране и сметоизвозване; от 0,6 промила на 1,5 промила се увеличава таксата за обезвреждане на битови отпадъци; от 0,5 промила на 1,5 промила се увеличава таксата за почистване на територии за обществено ползване.

Преизчислението се налага, заради вече приетия ръст на отчисленията, които Общината дължи на РИОСВ за Депото за битови отпадъци, които отчисления от 2020 г. се покачват като стойност от 57 лв. на 95 лв. „Тези средства няма откъде да дойдат в бюджета“, обобщи директорът на отдел „Местни данъци и такси“ в община Петрич Илиян Цветков.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам