BG | EN

Благоевград отвори процедура за избор на нов омбудсман

Снимка: ОбС – Благоевград

Открива се процедура за избор на омбудсман (обществен посредник) на територията на Община Благоевград.

Решението беше взето на заседанието на временната комисия за номинация за избор на обществен посредник на територията на община Благоевград, което се проведе вчера.

От местния парламент в Благоевград уточниха, че кандидатите за обществен защитник ще имат 15 дневен срок след датата на публикуване на обявлението – 06.07.2022 г., в който да подадат документите си.

Документите ще  приемат в сградата на Община Благоевград.

За омбудсман съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Благоевград се избира пълнолетен, български гражданин, който не е поставен под запрещение, неосъждан, с високи професионални и нравствени качества, с постоянно местоживеене на територията на община Благоевград, със завършено висше образование – специалност „Право“ или „Публична администрация“ и 10 години трудов стаж.

За участие в процедурата по номинация за обществен посредник кандидатите представят: заявление; автобиография; свидетелство за съдимост; копие от диплома за висше образование; документ, удостоверяващ трудов стаж; концепция за изпълнението на функцията на обществения посредник; удостоверение за липса на задължения към Община Благоевград и удостоверение за наличието или липсата на задължения от НАП; други материали (препоръки, сертификати и др.), които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им.

След изтичане на 15-дневния срок комисията ще разгледа постъпилите документи от кандидатите и ще проведе събеседване с избраните по документи, след което ще предложи на Общински съвет Благоевград за гласуване до три кандидатури за обществен посредник.

Общественият посредник ще бъде избран за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините