Шофирането в Севлиево остава предизвикателство до пролетта

„Запечатан“ изкоп, пресича една от главните севлиевски улици
Снимка: Емилия Димитрова

Разкопаните улици в Севлиево, по които това лято беше подменен уличния водопровод, ще останат „запечатани“ до пролетта. Това означава, че изкопите, под които се е работило, са насипани колкото минаващите автомобили да не пропадат, макар на места това да е трудно постижимо. Оказа се, че пълното възстановяване на разкопаното платно не е включено в обществената поръчка за реконструкция на водопроводите и предстои това да стане по нов проект, за чието изпълнение ще се проведат нови процедури. Това обаче ще стане догодина. Само може да се предполага какво би станало със „запечатаните“ изкопи, след като по тях мине първия снегорин.

Една от най-натоварените улици в Севлиево е „Марин Попов“. Освен че по нея се стига до големите фирми, в които работят хиляди работници и служители, тя е и изход за Габрово. Продължението й е „Опълченска“, която води до центъра на града. Днес двете улици изглеждат като след бомбардировка.

Нахвърляни бордюри и тротоарни плочи довършват недовършената работа
Снимка: Емилия Димитрова

На метри по цялата им ширина личат изкопите, направени за реконструкция на уличния водопровод. Те са пред всеки вход на жилищен блок. Работата по реконструкцията на водопровода е свършена, изкопите заринати, а на повърхността е ронещ се асфалт, който на места вече липсва. Заради сантиметрите разлика в нивото на улиците и засипаните изкопи, водачите на автомобили почти спират, за да преминат. Иначе рискуват колите си.

Разсипаният тротоар ще чака до пролетта
Снимка: Емилия Димитрова

Покрай ивицата на „запечатаните“ изкопи са нахвърлени начупени бордюри и тротоарни плочи, а шахтите, които поемат дъждовната вода, са пълни с трошляк и на практика не функционират. Заради това при първия сняг тази зима тези и напречните им улици, приличаха на разлюляно море.

Уличните шахти по ремонтираните участъци за запълнени със строителни отпадъци и изобщо не поемат вода
Снимка: Емилия Димитрова

„Сега само запечатваме, напролет ще се направи нов проект, ще има процедура за избор на изпълнител и ще се извърши цялостно реновиране на разкопаните улици“, обясни инж. Мирослав Банков, ръководител на проекта „Извършване на строително-монтажни работи при реализация ня проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на Севлиево“ с възложител Община Севлиево. Защо това не е свършено в рамките на 60 дни, колкото е заложено в договора с изпълнителя, подписан през май т.г.? Банков обясни, че по време на работата са се появили усложнения, които са забавили изпълнението. На места работниците били изненадани от многото кабели на подземни комуникации и било невъзможно да продължат да работят. Затова времето за издаване на разкопаните улици в изряден вид, не стигнало.

Въпрос на много кратко време е това запечатване да стане дупка
Снимка: Емилия Димитрова

Според техническата спецификация по проекта изкопните работи преди подмяна на уличните водопроводи включват разрязване на асфалтовата настилка, разкъртването й, разбиване на бордюри и тротоарни плочи, извозване на излишните земни маси, полагане на водопроводните тръби, обратно засипване на изкопите с фракция (трошен камък, б.р.) и уплътняването им с трамбовка. Възстановяването на асфалтовата настилка, бордюрите и тротоарите не е предмет на остойностяване и изпълнение на обществената поръчка, е записано в техническата спецификация по проекта. Пак там е уточнено, че причината за това е планираната цялостна рехабилитация на асфалтовите и тротоарни настилки по всяка една от улиците. Накрая е записано, че пълната улична рехабилитация ще започне веднага след приключване на дейностите по изпълнение на обществена поръчка за подмяна на водопровода. Това очевидно не се случва.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам