BG | EN

Как новата цена на водата в Силистра отиде в съда

Илюстративна снимка: Pixabay

След решение от 21 юли т.г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което се одобрява пет годишен бизнес план на ВиК-Силистра, от 1-ви август цената на кубик вода за битови потребители в града е вече над 5 лв.

Това поскъпване в сравнение с предишната цена от 3.47 лв. с ДДС увеличава разбира се и социалната тежест за гражданите.

Но коя е причината да се иска вдигане на цената?

Според становищата, изложени от представителите на ВиК – Силистра на общественото обсъждане преди вземане на решението, организирано от регулатора, основната причина е рязкото повишаване на цената на електрическата енергия (която се купува от дружеството от борсата, но за потребителите е на регулирани цени).

Първоначалният вариант на бизнес плана за управление на ВиК е бил внесен за одобрение от Асоциацията по ВиК-Силистра, в която членуват общините от областта, на 29 юни м. г. Този вариант е бил приет от Асоциацията без възражение, макар с предложение за увеличение на цената заради тока.

Новият, коригиран бизнес план, който е бил представен на 11 май т. г., и на който се основава сега решението на държавния регулатор, е бил ревизиран единствено заради цената на тока.

Разходите за ток са се увеличили многократно и това се отразило на цената на трите услуги – доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. Това прави цената над 5 лв., но е все още под нивото на социалната поносимост, която за 2022 г. е 5,114 лв., а за 2026 г. е 5.862 лв. А се предвижда за пет годишния период увеличението да надхвърли 5.60 лв.

Енергетикът на дружеството Милен Боранов посочва на общественото обсъждане пред КЕВР, че дружеството започва да експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и три канализационни помпени станции (ПКС) в Тутракан, които са по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и че на това се дължи повишаването на разходите за ток. Той твърди, че 30% от себестойността на услугата е само ток, а увеличението на разходите през последната година е минало 50%.

Против увеличението

при представяне на бизнес плана решения взеха общинските съвети на община Силистра, Дулово и Главиница, които са гласували „Против“.

След дебати общинският съвет на Силистра даде мандат на Кмета на общината за извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Силистра, свикано на 17 юни т.г., да изрази позицията, че не съгласува и не приема Бизнес-план на „ВиК“ ООД – Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година. Мотивите бяха, че се иска повишаване на цената със задна дата, че цената е непосилна за гражданите, твърде много загуби на вода и аварии, водещи до неудобства за потребителите, както и несъответствие между цена на услугата и предлаганото качество на същата.

На общественото обсъждане, проведено от КЕВР преди вземане на решението, става ясно, че Асоциацията по ВиК с 37,94% „за“, при изискуеми 71,70% от гласовете на Общото събрание, не е приела предложението за одобрение на бизнес плана на ВиК – Силистра.

От КЕВР обаче смятат, че заседанието, което е проведено на 17-ти май е пропуснало срока от 35 дни да изрази позиция по представения бизнес план и приемат, че планът е приет без възражения от Асоциацията.

Според областния управител причината за закъснението от два дни и пропускането на срока е тази, че бизнес планът е бил върнат за отстраняване на фактическа грешка – в представения бизнес план е било записано името стария управител Васил Боранов, а не на новия Тошко Тодоров. След отстраняване на тази грешка е била насрочена датата от 17-май. Заради този факт от областната управа са изпратили писмо с молба до КЕВР да преразгледа решението си за увеличение на цената и да се произнесе с ново.

Общинският съвет на Силистра, също е несъгласен

с решението и го е обжалвал пред Административен съд – София град. Това съобщи председателката на съвета д-р Мария Димитрова.

Голяма част от времето на последното заседание на Общински-Силистра съвет премина в даването на обяснения от страна на ръководството и експертите на ВиК – Силистра за това как се е стигнало до вземането на решението, въпреки отрицателната позиция на съвета и представителя на общината в Асоциацията по ВиК. На заседанието експертите пак обосноваваха тезите си от бизнес плана и го оправдаваха с повишението на цената на електричеството и инвестициите, които трябва да бъдат направени. По проекта за изпълнението на втори етап от „Водния цикъл“, който се осъществява в момента и е на стойност 80 млн. лв. дружеството трябвало да внесе като самоучастие сумата от 8 млн.лв.(10%), заяви управителя Тошко Тодоров.

Отрицателни становища по време на общественото обсъждане, организирано от КЕВР, са изразили представителят на Омбудсмана на Република България и Гражданско движение „Изправи се БГ“. Основната причина да са против е социалната непоносимост на новите цени за гражданите.

Омбудсманът категорично не е приел предложеното увеличение на цените на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, които са почти на прага на социалната поносимост. В сравнение с 2021 г., за 2022 г. увеличението е 45%, за 2026 г. е 69%.

Към настоящия момент цените на ВиК оператора са едни от най-високите в страната.

От Гражданското движение „Изправи се БГ“ установяват, че „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Силистра е било едно от първите ВиК дружества, на които е одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. И констатират по години следната странна зависимост: колкото повече се увеличава цената на водата, толкова повече показатели за качество имат неизпълнение. За 2017 г. пълно неизпълнение имат 4 показателя, за 2018 г. – 11 показателя, за 2019 г. – 16 показателя, за 2020 г. – 19 показателя. Тогава възниква въпросът какъв е смисълът от отчитането на тези показатели и неизпълнението им, след като те и да не се изпълняват, цената продължава да се увеличава?

Въпреки тези отрицателни мнения от КЕВР излизат със становище, в което заявяват, че предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал. Освен това са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите.

Провокиран от обществения отзвук, възстановеният вече председател на КЕВР Иван Иванов напомни, че комисията определя само пределните цени и дружествата могат да се предложат и по-ниски цени. Това обаче е малко вероятно да се случи с оглед на декларираното от страна на „ВиК“ – Силистра, че и това увеличение е малко и не покрива разходите.

Засега недоволството се носи като дим над водата.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Димитър Пецов
Димитър Пецов е журналист на свободна практика и граждански активист от Силистра. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за гражданин, най-активно използвал правото си за достъп до обществена информация.

Още от автора

133 кандидати се борят за място в парламента от Силистра

С някои нови партии и размествания на кандидати между партии се характеризира списъка за поредния предсрочен вот за народно събрание в 20-ти силистренски многомандатен избирателен район. Той е с десет повече регистрирани кандидатски листи в сравнение с последните парламентарни избори.

Общинските съветници одобриха новата структура на общинска администрация в Силистра

С по-малко началници и повече закрити отдели беше приета новата структура на общинска администрация в Силистра

Чиновник в Силистра е получавал години наред арендата от държавни земеделски земи

Държавен служител в Областната земеделска служба в Силистра е заменил през 2007 г. свои имоти срещу държавни, след което е продължил да ги от дава под аренда в собствена полза.

Още за новините

Мандатът на общински съветник от Стара Загора беше прекратен след разследване на „За истината“

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Стара Загора прекрати предсрочно мандата на Янко Янков -  общински съветник от местната коалиция „Алтернатива на гражданите – ВМРО“. Причината е присъда за купуване на гласове на местните избори през 2019 г. за листата на „Алтернатива на гражданите“, потвърдена от Върховния касационен съд.

Още един добив в Черно море, още един риск

– На хвърлей се води война. Постоянно са забелязвани мини. Какво би станало, ако мина достигне обекта? – Конструкцията би издържала сблъсък с неуправляем кораб – избухване на мина е нищо. И в момента в морето тъй или иначе има производствени обекти. Такива въпроси и отговори можеше да се чуят в малка зала в сградата на общинската администрация в Каварна в сряда, 15 май.

Граждански организации с остра реакция към европосланиците за срещата с Делян Пеевски

Въпреки продължаващите критики на ЕС по отношение на върховенството на правото и ефективната борба с корупцията в Република България, тези две сфери продължават да са също толкова проблемни, колкото преди десет или двадесет години.