BG | EN

Как новата цена на водата в Силистра отиде в съда

Илюстративна снимка: Pixabay

След решение от 21 юли т.г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което се одобрява пет годишен бизнес план на ВиК-Силистра, от 1-ви август цената на кубик вода за битови потребители в града е вече над 5 лв.

Това поскъпване в сравнение с предишната цена от 3.47 лв. с ДДС увеличава разбира се и социалната тежест за гражданите.

Но коя е причината да се иска вдигане на цената?

Според становищата, изложени от представителите на ВиК – Силистра на общественото обсъждане преди вземане на решението, организирано от регулатора, основната причина е рязкото повишаване на цената на електрическата енергия (която се купува от дружеството от борсата, но за потребителите е на регулирани цени).

Първоначалният вариант на бизнес плана за управление на ВиК е бил внесен за одобрение от Асоциацията по ВиК-Силистра, в която членуват общините от областта, на 29 юни м. г. Този вариант е бил приет от Асоциацията без възражение, макар с предложение за увеличение на цената заради тока.

Новият, коригиран бизнес план, който е бил представен на 11 май т. г., и на който се основава сега решението на държавния регулатор, е бил ревизиран единствено заради цената на тока.

Разходите за ток са се увеличили многократно и това се отразило на цената на трите услуги – доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. Това прави цената над 5 лв., но е все още под нивото на социалната поносимост, която за 2022 г. е 5,114 лв., а за 2026 г. е 5.862 лв. А се предвижда за пет годишния период увеличението да надхвърли 5.60 лв.

Енергетикът на дружеството Милен Боранов посочва на общественото обсъждане пред КЕВР, че дружеството започва да експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и три канализационни помпени станции (ПКС) в Тутракан, които са по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и че на това се дължи повишаването на разходите за ток. Той твърди, че 30% от себестойността на услугата е само ток, а увеличението на разходите през последната година е минало 50%.

Против увеличението

при представяне на бизнес плана решения взеха общинските съвети на община Силистра, Дулово и Главиница, които са гласували „Против“.

След дебати общинският съвет на Силистра даде мандат на Кмета на общината за извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Силистра, свикано на 17 юни т.г., да изрази позицията, че не съгласува и не приема Бизнес-план на „ВиК“ ООД – Силистра за регулаторен период 2022 – 2026 година. Мотивите бяха, че се иска повишаване на цената със задна дата, че цената е непосилна за гражданите, твърде много загуби на вода и аварии, водещи до неудобства за потребителите, както и несъответствие между цена на услугата и предлаганото качество на същата.

На общественото обсъждане, проведено от КЕВР преди вземане на решението, става ясно, че Асоциацията по ВиК с 37,94% „за“, при изискуеми 71,70% от гласовете на Общото събрание, не е приела предложението за одобрение на бизнес плана на ВиК – Силистра.

От КЕВР обаче смятат, че заседанието, което е проведено на 17-ти май е пропуснало срока от 35 дни да изрази позиция по представения бизнес план и приемат, че планът е приет без възражения от Асоциацията.

Според областния управител причината за закъснението от два дни и пропускането на срока е тази, че бизнес планът е бил върнат за отстраняване на фактическа грешка – в представения бизнес план е било записано името стария управител Васил Боранов, а не на новия Тошко Тодоров. След отстраняване на тази грешка е била насрочена датата от 17-май. Заради този факт от областната управа са изпратили писмо с молба до КЕВР да преразгледа решението си за увеличение на цената и да се произнесе с ново.

Общинският съвет на Силистра, също е несъгласен

с решението и го е обжалвал пред Административен съд – София град. Това съобщи председателката на съвета д-р Мария Димитрова.

Голяма част от времето на последното заседание на Общински-Силистра съвет премина в даването на обяснения от страна на ръководството и експертите на ВиК – Силистра за това как се е стигнало до вземането на решението, въпреки отрицателната позиция на съвета и представителя на общината в Асоциацията по ВиК. На заседанието експертите пак обосноваваха тезите си от бизнес плана и го оправдаваха с повишението на цената на електричеството и инвестициите, които трябва да бъдат направени. По проекта за изпълнението на втори етап от „Водния цикъл“, който се осъществява в момента и е на стойност 80 млн. лв. дружеството трябвало да внесе като самоучастие сумата от 8 млн.лв.(10%), заяви управителя Тошко Тодоров.

Отрицателни становища по време на общественото обсъждане, организирано от КЕВР, са изразили представителят на Омбудсмана на Република България и Гражданско движение „Изправи се БГ“. Основната причина да са против е социалната непоносимост на новите цени за гражданите.

Омбудсманът категорично не е приел предложеното увеличение на цените на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, които са почти на прага на социалната поносимост. В сравнение с 2021 г., за 2022 г. увеличението е 45%, за 2026 г. е 69%.

Към настоящия момент цените на ВиК оператора са едни от най-високите в страната.

От Гражданското движение „Изправи се БГ“ установяват, че „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Силистра е било едно от първите ВиК дружества, на които е одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. И констатират по години следната странна зависимост: колкото повече се увеличава цената на водата, толкова повече показатели за качество имат неизпълнение. За 2017 г. пълно неизпълнение имат 4 показателя, за 2018 г. – 11 показателя, за 2019 г. – 16 показателя, за 2020 г. – 19 показателя. Тогава възниква въпросът какъв е смисълът от отчитането на тези показатели и неизпълнението им, след като те и да не се изпълняват, цената продължава да се увеличава?

Въпреки тези отрицателни мнения от КЕВР излизат със становище, в което заявяват, че предложените цени са икономически обосновани, същите съответстват на икономическата част на бизнес плана и осигуряват възстановяване на икономически обоснованите разходи и икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал. Освен това са до нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите.

Провокиран от обществения отзвук, възстановеният вече председател на КЕВР Иван Иванов напомни, че комисията определя само пределните цени и дружествата могат да се предложат и по-ниски цени. Това обаче е малко вероятно да се случи с оглед на декларираното от страна на „ВиК“ – Силистра, че и това увеличение е малко и не покрива разходите.

Засега недоволството се носи като дим над водата.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Димитър Пецов
Димитър Пецов е журналист на свободна практика и граждански активист от Силистра. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за гражданин, най-активно използвал правото си за достъп до обществена информация.

Още от автора

Ремонтът на галерията в Силистра: и покривът тече, и Общината е осъдена заради подбора на изпълнителите

Ремонтът на Художествената галерия на Силистра трябваше да приключи още в края на миналата година. Това е трети опит за изпълнението му, но вместо като в приказките да е успешен, проектът вече е извън срока за приключване, а качеството му предизвика поредица от въпроси.

След разкрития на “За истината” Явор Гечев заговори за нов директор на земеделската служба в Силистра

Тази седмица трябва да бъде обявен да бъде конкурс за нов директор на Областна дирекция “Земеделие” - Силистра. Това стана асно от отговори на земеделския министър Явор Гечев в рамките на последния петъчен парламентарен контрол. Сегашната длъжност се заема от Гинка Катева, възстановена миналата година от Явор Гечев.

Гражданите на Силистра ще платят за нов пристан по цени като в Дубай и Хонг Конг

Общинската администрация в Силистра е сключила договор за изграждане на брегова рампа по проект, финансиран от Европейския съюз. Поръчката с предмет „Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда” е на стойност 1.2 млн. лв., които трябва да бъдат осигурени по програма Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020. Оказва се обаче, че за изпълнител на поръчката по смущаващи критерии е избрана компанията, предложила най-високата възможна цена.

Още за новините

Има ли прикрита проверка на КПКОНПИ срещу заместник-главния прокурор Борислав Сарафов?

Снимки на заместник-главния прокурор и шеф на Националната следствена служба Борислав Сарафов пред ресторант „Осемте джуджета“ (вече затворен) публикува Антикорупционният фонд. Снимките са били получени в организацията от неизвестен...

Обещанията за спешен ремонт на пътя Мъдрец – Гълъбово останаха само на хартия (видео)

Три протеста и обещанията на четирима министри се оказаха недостатъчни, за да бъде ремонтиран един от най-натоварените пътища в страната - Мъдрец – Гълъбово. Това е печалната равносметка на Станислав Габровски, кмет на с. Обручище, жителите на което са едни от най-потърпевшите от лошото състояние на пътя. Той се притеснява най-вече за моста до селото, чиито ремонт е неотложен.

Ремонтът на галерията в Силистра: и покривът тече, и Общината е осъдена заради подбора на изпълнителите

Ремонтът на Художествената галерия на Силистра трябваше да приключи още в края на миналата година. Това е трети опит за изпълнението му, но вместо като в приказките да е успешен, проектът вече е извън срока за приключване, а качеството му предизвика поредица от въпроси.