Шоково поскъпва водата в пет области, най-много във В. Търново

Въпреки постоянно растящите цени, в много населени места на област Габрово водата не достига, тъй като се добива от естествени водоизточници, които в сухо и горещо лято пресъхват, снимка: „За истината“

Сериозно увеличение на цената на водата ще бъда узаконено днес от КЕВР, която ще приеме бизнес плановете на пет ВиК оператори и ще одобри нови цени на водата за петгодишен период – до 2026 г.  

За днес, 9 май 2022 г., регулаторът е насрочил открити заседания и обществени обсъждания за ВиК операторите в Троян, Плевен, Велико Търново, Русе и Габрово.

Най-много се очертава да поскъпне водата в област Велико Търново – с 45 на сто през 2022 г. спрямо цената през 2021 г. За пет години, колкото е времето на новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“,  поскъпването на водата ще бъде почти сто процента, сочат разчетите в проекта за нов бизнес план. Дали това увеличение ще се случи е извън съмнение, тъй като на сайта на КЕВР вече е публикуван проект за решение, с който новите цени се утвърждават.

Въпреки, че увеличението в цената на водата във Велико Търново е най-драстично, там няма да плащат най-скъпата вода, тъй като според разчетите границата от 5 лв. за кубик няма да бъде племината в периода на изпълнение на новия бизнес план. Не така е обаче в Плевен и Русе, където след пет години водата ще струва съответно 5.20 лв. и 5.13 лв. Това са двете области, където и сега цената на водата е най-висока.

За тази година в Плевен се предлага цената за кубик вода да стане 4 лв. с ДДС срещу 3.53 лв. в момента. Увеличението е с малко над 30 на сто, но след пет години прогнозите сочат, че заложения днес ръст на цените ще достигне 80 на сто.

В Габрово „ВиК Габрово“ предлага цената на кубик вода да стане 3.40 лв. с ДДС. Увеличението е с 78 стотинки спрямо сега действащите цени на оператора (в момента цената на кубик вода е 2.62 лв. с ДДС. Тази цена е в сила от 2021 г.).

Предлаганото увеличение е само за 2022 г. За 2023 г. се предлага цена от 2.63 лв. с ДДС и така до 2026 г., колкото е петгодишния период, за който се внася бизнес-плана на ВиК Габрово и заедно с него предложение за утвърждаване цени на водата, водата ще премине границата от 4 лв. След пет години е заложена цената на кубик вода 4.50 лв. с ДДС, което прави увеличението от почти два лева, т.е. близо 70%, сочат сметките на база предложението. 

От петте дружества, чиито бизнес планове днес КЕВР обсъжда, най-малко ще се вдигне цената на водата в Троян – с около 14% през тази година и с 53% след пет години. В момента там плащат 2.15 лв. за кубик, за тази година е заложена цена от 2.46 лв. с ДДС, а след пет години границата от 3 лв. за кубик трябва да бъде премината и цената на водата да стане 3.30 лв. с ДДС.

Във всички предложени за одобрение предложение на нови цени е посочено, че са под линията на социална поносимост, т.е. потребителите могат да понесат по-високите цени.

Проектите на бизнес плановете на ВиК дружествата могат да бъда видяни тук.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам