BG | EN

Шестима кандидати за шеф на ВиК – Варна ще бъдат изслушани днес

Снимка: „ВиК“ – Варна

Шестимата допуснати до третия етап на конкурса за избор на управител на ВиК – Варна ще бъдат изслушани днес.

Събеседването ще се проведе в сградата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД в София, съобщиха от там.

Конкурсът за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Варна бе обявен на 23 ноември м.г. От кандидатите се искаше да имат висше – инженерно, икономическо или юридическо образование, с квалификационна степен „магистър“ и най-малко 5 години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги, или минимум 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция.

Конкурсът протича на три етапа. Първият бе предварителен подбор на кандидатите по документи; вторият – разработване, представяне и оценяване на Концепция за развитие на предприятието, а третият – събеседване (интервю).

Допуснатите кандидати за позицията управител на ВиК – Варна през следващите 3 години след първия етап са били 7: Михаил Маринов; Пламен Стоянов; Веселин Русев; Румен Николов; Иво Дочев; Десислав Желязков и Николай Николов.

До събеседване нe е допуснат Иво Дочев поради това, че не е представил Концепция за развитие на търговското дружество за тригодишен период на управление.

„ВиК – Варна“ ООД обслужва район с население над 468 220 жители, което живее на територията на 12 общини с общо 158 населени места.

Във фирмата работят 1600 специалисти, работници и служители, които обслужват населението във Варненска област.

Дружеството е с 51% участие на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД и 49% собственост на общините Аврен, Аксаково, Бяла, Варна, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия и Суворово.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД публикува дати и график за провеждане на събеседване и за кандидатите за управители на ВиК дружествата във Враца, Габрово, Монтана, Сливен, Търговище и Шумен.

Изслушването на единствения явил се кандидат за „ВиК“ – Враца е утре. Отново на 17 януари ще бъдат изслушани и кандидатите за шефове на водоснабдителните дружества в Габрово, Монтана и Шумен, а на следващия ден е изслушването за „ВиК“ – Търговище и Сливен.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините