BG | EN

Чиновник в Силистра е получавал години наред арендата от държавни земеделски земи

Илюстративна снимка: Pixabay

Държавен служител в Областната земеделска служба в Силистра е заменил през 2007 г. свои имоти срещу държавни, след което е продължил да ги от дава под аренда в собствена полза.

Служителят e Тунджер Реджеб – експерт в Областна дирекция “Земеделие” в Силистра и според длъжностната си характеристика именно той е трябвало да подава информацията за свободните държавни поземлени имоти, които се отдават под аренда, за да печели държавата от тях. Но очевидно не го е направил.

Проверка в Кадастрално-информационната система обаче показва, че имотите се водят все още частни и все още собственост на Тунджер Реджеб. Това означава, че някой не е подал информацията, от която да става видно, че терените са вече държавни.

От Агенцията по геодезия, картография и кадастъра в Силистра обясниха, че информацията за земите е подадена от „Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра през 2018г. – ако има грешки, те се дължат на некоректно подадена информация от областната служба. 

Сключен договор за замяна на недвижими имоти между Министъра на земеделието и горите, представляван от Георги Георгиев – директор на Областна дирекция “Земеделие и гори” във Варна и Тунджер Реджеб от Силистра. По това време Реджеб, освен че по договора се явява частно лице, работи и като експерт в Областна дирекция “Земеделие” в Силистра. Тази длъжност той заема и до момента. 

Снимка: „Местен репортер“

С договора министърът на земеделието и горите, действащ чрез пълномощника си, прехвърля правото на собственост върху държавен недвижим имот. Той е с обща площ от 88 дка земеделска земя – част от Държавен поземлен фонд в землището на с. Близнаци, близо до морския бряг край Варна. Според лицензиран оценител имотът е струвал 60 606 лв. 

В замяна на прехвърления имот, Тунджер Реджеб предоставя на държавата шест свои имота, разположени в землищата на шест населени места в силистрeнско. Нива от 15 декара в гр. Алфатар, и 5 ниви в община Кайнарджа – нива от 17 декара в с. Светослав, нива 26 декара в с. Добруджанка, две ниви от по 25 декара в с. Войново и една нива от 15,5 декара в с. Посев. Всички тези имоти – общо 123 дка, са оценени от лицензиран оценител на обща цена от 62 012 лв.

Снимка: „Местен репортер“

Страните по договора са декларирали писмено, че към момента на влизане в сила на договора имотите няма да бъдат отдадени под наем. Освен това договорът задължава Тундер Реджеб да го впише в службата по вписвания по местонахождението на имотите, което той е направил в срок.

Снимка: „Местен репортер“

Въпреки това обаче, с изключение на имота в Алфатар, “заменените” земи, които би трябвало да са държавни, са се ползвали като частни, и са отдавани под наем на земеделски производители като частни, за което в продължение на години е получавана рента.

В сайта на Областната дирекция “Земеделие” – Силистра има публичен регистър „Ползване на земеделски земи“. В него се публикуват разпределенията на масивите за обработване, които земеделските производители обработват по години – както с частни договори за аренда, така и от държавен поземлен фонд. Сред тях са и имотите, описани в договора за замяна между Тунджер Реджеб и държавата от 2007 г. Регистрите показват, че тези имоти се отдават под наем като частни. 

Земите в този списък са отбелязани с кадастралните си номера. Вижда се, че те са отдавани под наем на конкретни земеделски производители. Един от тях е Тодор Тодоров, областен координатор на “ГЕРБ”, който обработва „заменената“  нива от 17,589 дка в село Светослав, общ.Кайнарджа.

Снимка: „Местен репортер“

Нивата от 17 дка в село Светослав е била обработвана като частна от земеделския производител Тодор Тодоров включително и през миналата година. 

Ако бяха реално заменени и ползвани от държавата, тези имоти щяха да бъдат част  от Държавен поземлен фонд (ДПФ) и щяха да бъдат отдавани под наем на земеделските производители чрез търг, провеждан от Областна дирекция “Земеделие” – Силистра, а наемната цена да бъде получавана от държавата.  

Чия собственост са земите и кой ги дава под наем?

Регистърът „Ползване на земеделски земи“ на Областна дирекция “Земеделие” – Силистра дава информация само за  арендаторите – едната страна на договора, и че земите са били отдавани под аренда като частни. Договорите за аренда не са били вписвани в Агенцията по вписванията, защото са били сключвани за по една година. Други – за по-дълги периоди от време все пак са били вписвани и така стават видими двете страни по тях.

Такъв е договорът за аренда, сключен от Тунджер Реджеб с “Булагримекс” ООД гр.София, който е вписан в Агенцията по вписванията в Силистра. С него арендодателят Тунджер Реджеб предоставя за ползване за срок от седем години, считано от стопанската 2008/9 г., имот от 15,5 декара срещу 10 лв. годишна арендна вноска за декар. Имотът се намира в местността „Мезар Божу“ в с. Посев, Община Кайнарджа. Той е един от заменените имоти в договора с държавата от 2007 г.. Тоест в този период имотът би трябвало да е държавен и да се отдава чрез търг от областната земеделска дирекция. 

Отгоре договорът за аренда с „Булагримекс“ ООД за имот с кадастрален номер 24.19 , отдолу извадка от Договор за замяна на имота с държавата. Имотът, който през 2007 г. е заменен и би трябвало да е държавен, през 2009 г. все още се ползва като частен и се дава под наем от Тунджер Реджеб. 

Същият имот  от 15 дка в с.Посев присъства и в списъците с ползвателите при споразуменията за разпределяне на масиви, публикувани от Областната дирекция “Земеделие” за 2021 г. Той отново се ползва от “Булагримекс” ООД, но разпределен на друг производител. През 2023 г. имотът отново е бил обработван като частен. 

По подобен начин са били отдавани и другите имоти, включени в договора за замяна на Тунджер Реджеб с държавата. 

Той е участвал като експерт и в тръжни комисии, в които са били отдавани под наем държавни земи. При това положение Реджеп е бил напълно наясно какво трябва да се прави с държавните терени според разпоредбите на закона.  

Имотът с номер 24.19 в с.Посев ,местност „Мезар Божу“, е частен според кадастралните регистри, а собственик е Тунджер Реджеб.

Що се отнася до сключения договор и самите терени, потърсихме по телефона за коментар самия Тунджер Реджеб. Той отговори, че не си спомня за договора за замяна, но обеща да провери и да се обади, за да изясним случая. До публикуването на този текст обаждане не последва.  

Името на държавния служител стана известно по повод проверка и последващ доклад от Инспектората към Министерство на земеделието през 2022г., за докладвани нарушения при тръжните процедури, провеждани при директора на ОДЗ-Силистра Гинка Катева. Тези нарушения станаха обект и на разследване на „За истината“. Основно нарушение в случая беше, че информация за земеделските земи от Държавен поземлен фонд не е била обявена преди провеждане на тръжната процедура за 2021г.-2022 г., както и че земеделски производители са ползвали държавни земи без търг.

След възстановяването й като директор Гинка Катева предизвика ответна проверка, която и послужи като повод да уволни по-голямата част от служителите на дирекцията. Тя обаче запази на поста му Тунджер Реджеб. Неговото име и подпис присъстват в подписка на служителите от областната дирекция, които подкрепиха действията на Гинка Катева в критичен за нея момент. 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Димитър Пецов
Димитър Пецов е журналист на свободна практика и граждански активист от Силистра. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за гражданин, най-активно използвал правото си за достъп до обществена информация.

Още от автора

133 кандидати се борят за място в парламента от Силистра

С някои нови партии и размествания на кандидати между партии се характеризира списъка за поредния предсрочен вот за народно събрание в 20-ти силистренски многомандатен избирателен район. Той е с десет повече регистрирани кандидатски листи в сравнение с последните парламентарни избори.

Общинските съветници одобриха новата структура на общинска администрация в Силистра

С по-малко началници и повече закрити отдели беше приета новата структура на общинска администрация в Силистра

Платена глоба от 1500 лв. спря финансиране на проекти за 8 млн. лв. в Силистра

Кметът на Силистра Александър Сабанов обяви, че възприема нова стратегия в борбата за средствата, която включва освен дела и протести пред МОН.

Още разследвания

„Какво лошо има?“ – 1 млн. лв. за саниране на кметство с осем стаи в Мадара срещу 670 хил. за осеметажен блок в Шумен

Възможно ли е енергийното обновяване на двуетажна сграда с десетина стаи да струва повече от санирането на многоетажен жилищен блок с над 80 апартамента? Риторичен въпрос, както показва практиката от шуменското село Мадара.

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.

„В бързината да ме сготвят“ – съветник от Стара Загора, осъден за купуване на гласове, поиска ново – тълкувателно дело

Янко Янков има присъда за купуване на гласове, потвърдена от най-високата инстанция – Върховният касационен съд, но продължава да седи на първата редица в залата, където заседава местният парламент.