Четири жалби срещу ВиК – Шумен след избор на дружество за управление на проект за 120 млн. лв.

Строежът на пречиствателната станция за питейни води в Шумен напредва, съобщиха от „ВиК“ – Шумен на 15 март. Снимка: ВиК – Шумен

Четири жалби срещу ВиК – Шумен са подадени в Комисията за защина на конкуренцията (КЗК) заради избора на звено за управление на големия проект за подобряване на водния сектор.

Проектът е на обща стойност 126 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. , като по него ще бъдат изградени пречиствателна станция за питейна вода и нов довеждащ водопровод от язовир Тича. Бенефициент на европейските средства е ВиК – Шумен, затова дружеството организира всички процедури и определя изпълнителите по отделните лотове на европроекта.

3,4 млн. лв. за управление

След като бяха избрани изпълнители за изграждането на пречиствателната станция и на водопровода, последната процедура на стойност 3,4 млн. лв. без ДДС беше за избор на звено за управлението на проекта. Победителят беше определен през февруари, но обществената беше обявена още през април 2020 г., като за нея бяха получени общо 8 оферти. Сега половината от участниците обжалват пред КЗК избрания изпълнител, а според хора от бранша толкова много жалби са сигнал за нередности в процедурата.

Осемте оферти бяха отворени през юни 2020 г. от тръжна комисия, назначена от управителя на ВиК – Шумен Жанета Панайотова. Председател на комисията е главният инженер на водното дружество в Шумен, се вижда от протоколите, публикувани на сайта на ВиК.

На 30 септември е проведено второ заседание на комисията, на което са разгледани техническите предложения на кандидатите. На това заседание са отстрани 6 от всички 8 участници и до финалния кръг са допуснати само две оферти.

По подобен начин преди това бяха проведени и процедурите за избор на изпълнител за пречиствателната станция и за довеждащия водопровод, където на ниво технически предложения бяха отстранени всички останали кандидати, освен победителя.

В процедурата за избор на управляващо звено на етап „технически предложения“ бяха отстранени участниците: Обединение техническа помощ ВиК, ДЗЗД Ню ай плеядес Делфин проект, Проджект консулт Шумен ДЗЗД, Емпирико 3 ДЗЗД, Обединение проджект консулт ДЗЗД и Обединение Кристална вода Шумен

Само двама кандидати бяха допуснати до следващия етап – Инвест Консулт ДЗЗД и БИМ Консултинг ООД.

Печели офертата със 700 хил лв. по-висока цена

На 14 януари 2021 г. е проведено третото,  последно заседание на комисията, на което са отворени ценовите оферти на двамата участници.  Фирма „БИМ Консултинг“ ООД предлага цена от 2,7 млн. лв. без ДДС, или 3,240 млн. лв. с включен ДДС. Другият кандидат Инвест Консулт ДЗЗД предлага със 700 хил лв. по-висока цена – 3,311 млн лв. без ДДС, респективно 3,973 млн лв. с включен ДДС.

Кандидатът с по-скъпата оферта печели поръчката, тъй като е получил по-висока оценка на техническо ниво и съответно събира по-голяма комплексна оценка. Обединението БИМ консулт е с комплексна оценка от 82 точки заради по-ниска оценка на техническо ниво. Победителят Инвест Консулт е с крайна комплексна оценка от 94 т. и е класиран на първо място в процедурата. На 9 февруари 2021 г.  управителят на ВиК – Шумен обявява за изпълнител на поръчката Инвест Консулт ДЗЗД.

В обединението – победител участват три фирми: „НД Консултинг“ ЕООД, „Ди Ем Консултинг“ ЕООД и шуменската фирма „Инвестиционно проектиране“ ЕООД.  Последната е спомената в разследването на Капитал от 2018 г. „ДжиПиГейт – обръчът от консултанти, оценители и изпълнители в действие“.

Очакват се дела

Решението на ВиК – Шумен за избор на управляваща фирма по проекта е обжалвано в КЗК от „Емпирико 3“ ДЗЗД, Обединение „Управление Кристална вода Шумен“, Обединение „Ню Ай – Плеядес  – Делфин проект“ и „БИМ Консултинг“ ООД, показва справка в сайта на КЗК.

„Самият факт, че има толкова жалби е показателен, че оценката не е наред“, коментират експерти от бранша. Според тях ще има дела и най-вероятно ВиК – Шумен ще ги загуби, а КЗК ще се произнесе, че възложителят следва да се върне на последното законосъобразно действие, т.е. да се направи нова оценка на техническите предложения, прогнозират експертите.  Те посочват, че звеното на управление на милионния европроект е изключително важно, защото администрира дейностите по отчитане на строителството, исканията за плащане, с две думи проверява всичко и всички.

Джи Пи груп“ спечели и пречиствателната станция, и част от водопровода

Позиции в почти всички поръчки, обявени от ВиК – Шумен по проекта за 120 млн лв. бяха спечелени от компании, свързани с „Джи Пи груп“. 

В края на април 2020 г. дружество, свързано с компанията, спечели поръчка за строителството на пречиствателната станция на стойност над 21 млн. лв. без ДДС. Тогава ВиК – Шумен избра за строител единствения останал участник в търга – обединение „Кристална вода“, в което влизат софийската фирма „Обонато билд“ и унгарската Pureco. Първото дружество е собственост на Димитър Панталеев, който през „Вип-стил 2005“ е съдружник с тримата акционери в „Джи Пи груп“,  като всеки е с 25% дял.  Всички други кандидати за участие в търга бяха отстранени от изборната комисия на ВиК по различни причини.

През септември следи към „Джи Пи груп“ се появиха и в конкурса за избор на строителен надзор по проекта, а обществената поръчка се разви по сходен начин – на финала отново остава само един участник, след като 7 от общо 8 кандидати бяха отстранени на ниво „технически проекти“.  В конкурса за избор на стротелен надзор връзката с “Джи Пи груп” не е толкова пряка, както при избора на строител. Сянката й обаче прозира в имена от сложната мрежа консултантски дружества, осигурявали поръчки за строителната компания, която беше осветена в серия разследвания на сайта „Биволъ“. Тогава премиерът Бойко Борисов нареди “Джи Пи груп” да бъде извадена от проектите с държавно и европейско финансиране, но по-късно тази забрана тихомълком отпадна.

През декември „Джи Пи Груп“ спечели поръчка и за изграждане на част от довеждащия водопровод от яз. Тича. Общата стойност на съоръжението е 68 млн. лв. с ДДС, но трасето на водопровода беше разделено на три участъка, за които се проведоха отделни процедури:  от яз. „Тича“ до Ревизионна шахта „Търговище“, от Ревизионна шахта „Велики Преслав“ до Помпена станция „1300“ и от Ревизионна шахта „Търговище“ до Ревизионна шахта „Велики Преслав“ и от Помпена станция „1300“ до Напорен водоем „13000“ в кв. „Дивдядово“.

„Джи Пи груп“ спечели втория участък от трасето с цена от 23 млн. лв. с ДДС. Другите две позиции бяха спечелени от обединение ДЗЗД „Тича 2020“, което предложи за двата участъка съответно 25 млн. лв. и 18 млн. лв. В обединението влизат три фирми – великотърновските „Билдинг Комфорт“ ЕООД и „Водстрой ВТ“ АД, както и софийската „Сет инженеринг“ ЕООД.

На 18 февруари управителят на ВиК – Шумен Жанета Панайотова подписа договорите за изграждането на водопровода.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам