BG | EN

„Черноморец Бургас“ влезе в процедура по несъстоятелност

Стадионът на професионалния футболен клуб, построен върху общински терен може да бъде продаден, за да бъдат покрити вземанията на кредитори

Акционерното дружество „Черноморец Бургас“, собственик на едноименния футболен отбор влезе в процедура по обявяване в несъстоятелност. Това е записано в решение на Бургакия окръжен съд. В производството ще се установят и остойностят активите на дружеството, както и вземанията на кредитори към него. Имуществото на футболния клуб е запорирано, а за временен синдик е назначена Илка Петкова от Стара Загора.

Общият капитал на дружеството е над 50 млн. лв., разделен между Община Бургас и дружеството „Петрол Холдинг“. За да участва като акционер, Общината е апортирала спортния комплекс в ж.к. „Акациите“, който се намира върху терен от 140 дка. Ако дружеството бъде обявено в несъстоятелност има вероятност стадионът да бъде продаден, за да се покрият задълженията на футболния клуб.

Делото за обявяване на дружеството в несъстоятелност е инициирано от Инспекцията по труда, заради неизплатени възнагражения на служители. Съдът посочва, че те са бавени повече от два месеца и са на стойност над 30 хил. лв. Годишните финансови отчети на дружеството пък не са обявявани повече от три години.

Към ПСФК „Черноморец“ са претендирали свои вземания и други кредитори – акционерното дружество „Спортс пропърти мениджмънт“ и компанията „Силва маре“. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския апелативен съд.

Преди няколко месеца от Община Бургас дори не знаеха за него. Темата беше повдигната по време на заседание на Общинския съвет. Тогава на въпроса дали Общината е наясно какви са задълженията на дружеството, администрацията прехвърли топката към създадена комисия от Общинския съвет за спасяването на футболния клуб. Оказа се обаче, че и нейните членове не са наясно със ситуацията.

„В момента футболен клуб „Черноморец Бургас“ определено има някакви затруднения, но това по-скоро се дължи на невъзможността да бъде управлявано по правилния начин“, обясни тогава общинският съветник Константин Бачийски, който е член на комисията.

Той посочи, че парадоксално представителите на Община Бургас в Съвета на директорите на професионалния футболен клуб нямат достъп до документацията му.

„Някакви фирми казват, че имат претенции към дружеството, но те не са представили документи на Съвета на директорите“, обясни Бачийски. Той също получавал отказ от деловодството на дружеството за достъп до документацията му. „Има нотариално заверени протоколи, в които е отказано достъп до документацията и достъп до деловодството на дружеството на лицата, които управляват дружеството. Това е един правен абсурд“, каза още общинският съветник.

Според Бачийски другият акционер „Петрол Холдинг“ АД не полага уксилия да спаси и запази дружеството, а работи в обратна посока. „Ако бъде направена нова пазарна оценка на активите на дружеството – стадион „Черноморец“, тя ще бъде много по-висока отколкото в момента на апортирането му, каза той. Съизмерими имоти в подобна локация се продават на няколко пъти по-високи цени на квадратен метър, от оценката на този терен. Ако се направи преоценка на активите ще се окаже, че дружеството има много по-голяма стойност и много повече активи, отколкото задължения“, допълни общинският съветник.

В момента състоянието на „Петрол холдинг“ също не е цветущо. Заради многото задължения, то е обявено в несъстоятелност с решение на Старозагорския окръжен съд от октомври 2016 г. Това показва справка от Търговския регистър. Наложен е запор върху цялото движимо и недвижимо имущество на „Петрол Холдинг“ АД.

Друг проблем се оказва конфликтът на интереси от страна адвокат Керка Богоева, който защитава ПСФК „Черноморец Бургас“ и на прокуриста на дружеството Пламен Киряков.

Адвокат Богоева е свързано лице с един от кредиторите на дружеството – „Силва Маре“. „В Търговския регистър е видно, че адвокат Керка Богоева е съдружник със собственика и управителя на това дружество. По тази линия тя е свързано лице. От друга гледна точка, другият кредитор „Спортс Пропърти Мениджмънт“, който претендира да е основен кредитор на ПСФК „Черноморец“, се оказва, че адвокат Богоева защитава и неговите интереси. Например може да се види, че има дела, по които тя се явява като адвокат на „Спортс Пропърти Мениджмънт“, т.е. в един момент се оказва, че тя трябва да защитава ПФСК „Черноморец“ от кредиторите, които се представляват от нея в съответни дела“, поясни той.

От Търговския регистър става ясно, че адвокат Богоева е съдружник в „КЕЙ. ЕЛ. ЕМ. ЕМ.“ ООД и участва в Съвета на директорите на „Глобул Иинвестмънтс“ АД и „СИЛЕКСА“ АД. Управител на „КЕЙ. ЕЛ. ЕМ. ЕМ.“ ООД е Мария Мандичева, която изпълнява същата длъжност и в „Силва Маре“ ЕООД.

Според Бачийски, Пламен Киряков, също има интерес дружеството да бъде обявено в несъстоятелност. „Причината е, че той самият е кредитор и има съдебни решения в негова полза. Той е осъдил футболен клуб „Черноморец Бургас“ за солидни суми. Само едното от решение е за около 200 хил. лв. Въпреки, че дружеството на практика не функционира, всеки месец той получава заплата от 15 хил. лв. Това е направо скандално за едно дружество, което не работи“, допълни общинският съветник.

Данните от Търговския регистър показват, че Пламен Киряков също е бил обвързан със „Спортс Пропърти Мениджмънт“ като член на Съвета на директорите му. Изпълнителен директор на това дружество е Даниела Чорбаджиева. Тя е част от Съвета на директорите и на „Фиона Комерс“, в което Киряков също е имал участие като член на Съвета на директорите му.

Към момента „Спортс Пропърти Мениджмънт“ е съсобственик и на друг спортен терен на територията на Бургас – стадион „Лазур“ с около 36 хил. кв. м.терен. През април миналата година изпълнителният директор Даниела Чорбаджиева израти писмо до Общинския съвет в Бургас, в което твърдеше, че дружеството има готовност да продаде терена на Община Бургас за около 25 млн. лв. без ДДС.

„За истината“ изпрати въпроси по случая до Пламен Киряков и Керка Благоева, но до публикуването на този текст отговори не бяха получени.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините