ЦИК: Снимането при гласуване е забранено, но никой не може да го контролира

При работата си по време на гласуването те често чуват характерния звук при правенето на снимки с телефон. Понякога виждат и светлината от светкавица, което е ясен сигнал, че гласоподавателят използва снимачно устройство, но не могат да направят нищо.

„За Истината“ изпрати въпроси до Централната избирателна комисия, от където отговориха, че Окръжните комисии могат да поставят единствено графични знаци или указателни табели относно забраната за ползване на телефон или други устройства за заснемане на бюлетината във всяка секция на територията на общината.

Те обаче не могат „да ограничават достъпа на избиратели до кабината за гласуване, нито да извършва проверка за това притежават ли те мобилен телефон или друго заснемащо устройство при влизането в кабината“, гласи отговора на ЦИК.

Снимка обикновено е доказателство за предварително уговорено гласуване, при получаване на отплата от поръчителя. Срещу него той получава обещаното, а членовете на съответната избирателна комисия са безпомощни въпреки ясните законови разпоредби.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам