BG | EN

Цената на водата в Стара Загора е на път да се превърне в предизборна истерия

Подмяната на ВиК мрежата в Стара Загора продължава
Снимка: Венелина Попова

На 23 януари т.г. старозагорските депутати от Продължаваме промяната коментираха въпроса за изпълнението на проекта за промяната на водопроводната мрежа в града и растящата цена на водата кратко и сдържано. А председателят на парламентарната комисия по енергетика Радослав Рибарски призова той да не се политизира.

Час по-късно кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира казаното на пресконференцията с кратко интервю пред „Радио Стара Загора“. В него той за пореден път сваля вината от общинските съветници, които не упълномощиха своя представител в регионалната ВиК Асоциацията да гласува бизнес плана на старозагорското ВиК и заложените в него увеличения на цената на водата в периода 2022 – 2026 г. В интервюто си кметът твърди, че съветниците не са имали достатъчно време да се запознаят с обемния бизнес план.

И не пропуска да посочи, че областният управител на Стара Загора тогава проф. Наско Василев (назначен от правителството на Кирил Петков), който по право е и председател на Асоциацията с 35 процента от гласовете, не е отложил редовното й общо събрание за по-късна дата. Както и че председателят на КЕВР към онзи момент Станислав Тодоров е избран с гласовете на управляващото тогава мнозинство в парламента.

В архива на ТВ „Загора“, която предава пряко заседанията на общинския съвет, може да бъде видян запис на редовното заседание от 31 март 2022 г. Точка 13 от дневния му ред е приемане на решение, с което ОбС упълномощава инж. Янко Калоянов – представител на община Стара Загора във ВиК Асоциацията как да гласува бизнес плана на ВиК дружеството и увеличение на цената на водата.

Мария Динева-председател на ОбС в експозето си по тази точка обяснява, че на председателски съвет е преобладавало становището да се гласува „против“ заложените по-високи цени на ВиК услугите в бизнес плана. Мотивите са били формулирани и гласувани от правната комисия на нейно извънредно заседание. Въпреки това Боян Бабанов от групата на ГЕРБ предлага точката да се оттегли от дневния ред на сесията с аргумента, че „тази точка е деликатна“ и затова е по-добре да се изчака заседание на МС, от което да стане ясно дали правителството ще продължи компенсациите си за ВиК дружествата в страната и след април 2022 г. Мария Динева уточнява, че редовното общо събрание на Асоциацията е на 07 април и пита каква ще бъде позицията на техния представител.

Тогава инженер Янчо Калоянов се обажда от президиума с думите: “Понеже имаме голям процент, можем да провалим цялото заседание“, а Бабанов го репликира от залата с „точно това е и моята идея!“

Дали това е било идея на общинския съветник или на тези, които предварително спускат решенията в групата на ГЕРБ, няма да коментираме.

Но твърдението на кмета, че общинските съветници не са имали време да се запознаят с бизнес плана на ВиК дружеството, звучи повече от неубедително. Защото той е внесен в общинския съвет на 13 март, а редовната сесия е проведена на 31 март. Нима две седмици не са били достатъчни на съветниците, за да си съставят информирано мнение? Или просто от ГЕРБ са решили да хитруват, сигурни, че без участието на старозагорския представител редовното заседание на ВиК Асоциацията ще се провали?

Но дори някой да приеме на пълно доверие думите на Живко Тодоров, трябва да посочим още няколко факта, които неоспоримо доказват,че към онзи момент – средата на 2022 г. кметът и неговата администрация изобщо не са били толкова загрижени за цената на водата, която трябва да плащат старозагорци, както демонстрират през последните дни.  

Предложеният и гласуван от ВиК Асоциацията в региона бизнес план е внесен от старозагорското ВиК за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР). Резултатите от анализа на данните, подадени от дружеството, са отразени в Доклад, приет от регулаторния орган на 11.05. 2022 г. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, публикуван на интернет страницата на Комисията и е насрочила открито заседание и обществено обсъждане на 18 май 2022 г. От регулаторния орган изпращат писмо с покана за участие до 20 ведомства, профсъюзи, браншови камари и асоциации, в това число и до Областната асоциация по ВиК и до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора. На общественото обсъждане чрез програмата Skype са участвали омбудсманът Диана и представители на ВиК – Стара Загора, а присъствено са взели участие от браншовите синдикати към КНСБ и „Подкрепа“ и от Сдружение „Изправи се. БГ“.

В решение на КЕВР (№ БП-Ц-9 от 09.06.2022 г.) са подробно описани изразените по време на обсъжданията становища и мненията на регулатора по всяко едно от тях. И е одобрен бизнес план за развитие на дейността на ВиК оператора за регулаторния период 2022-2026 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени“. В заключение е посочено, че цените на водоснабдителните и канализационните услуги за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. Решението на КЕВР е взето под председателството на Станислав Тодоров и е подлежало на обжалване в 14 дневен срок пред АС в София.

Но нито община Стара Загора, нито регионалната ВиК Асоциация обжалват това решение пред административния съд, както това прави кметът на Бургас Димитър Николов, например. Интересно защо? Нима тогава Живко Тодоров и старозагорската организация на ГЕРБ са били по-малко загрижени за гражданите, отколкото в годината, когато ни предстоят местни избори? 

След увеличението на цената на водата през втория програмен период на 2022 г., от началото на тази година КЕВР утвърждава нови цена на ВиК услугите в Стара Загора и в още 40 ВиК дружества в страната (Решението е от  30.12.2022 г.) То отново е предшествано от анализ на данните, подадени от ВиК операторите, от открито заседание на регулатора, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок. Този път решението на регулатора е подписано от Иван Иванов, който след отстраняването на Станистав Тодоров с решение на Конституционни съд, беше избран от Народното събрание да продължи да изпълнява длъжността „председател“ на КЕВР. И както всички други административни актове, отново подлежеше на обжалване в 14 дневен срок, който изтече преди седмица.

Но и сега община Стара Загора не обжалва решението, както това направи кметът на Смолян, например.

Вместо да използва дадените му от закона правомощия, Живко Тодоров предпочете да оправдае бездействието си като прехвърли вината от “болната глава на здравата“. А сега ще имитира активност за „замазване“ на очите на гражданите. В интервюто си пред Радио Стара Загора Живко Тодоров заявява, че е изпратил писмо до тогавашния областен управител на Стара Загора Наско Василев, в което настоява ВиК Асоциацията да преразгледа бизнес плана на ВиК оператора.

На следващо й заседание кметът очаква управителят на ВиК дружеството Радостин Миланов да обясни какво налага това драстично увеличение на цените на ВиК услугите.

Попитан дали на предстоящото извънредно заседание на ОбС на 26 януари инженер Миланов е поканен да представи бизнес плана пред общинските съветници, Тодоров отговори утвърдително. Точка 13 в дневния ред, внесена от кмета гласи „Отчитане и приемане на инвестиции за 2022г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните съгласно сключен договор (№ Д-РР-Д-9/ 29.02.2016г.) с Aсоциацията по ВиК“.

Отново вчера на интернет страницата на ВиК – Стара Загора се появи съобщение, че на 31 януари, вторник, от 11.00 часа в конферентната зала на „Бест Бутик“ хотел в Стара Загора ще се проведе информационен ден по инфраструктурния проект, който ВиК реализира в Стара Загора за рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа в присъствието на областния управител и кмета на града.

Разбира се темата за това как се извършват строително-монтажните дейности по този проект и какви несгоди са принудени да търпят гражданите повече от половин година е тема за отделен коментар. Ще кажем само, че къде с основание, къде по-малко община Стара Загора също е отговорна за изпълнението на проекта, защото тя издава строителните разрешения за всички видове дейности, извършвани от фирмите – изпълнители – „Трейс груп холд“ – в северната централна част на града и „Хидрострой“ АД – в южната. Общината утвърждава и промените в организацията на движението по време на ремонтните дейности, която вместо ред по улиците предизвиква хаос, объркване на водачите с несъвместими пътни знаци, поставени един до друг и с целодневни задръствания на трафика.

Снимка: Венелина Попова

Затова пък една от компаниите, която изпълняват дейностите по този проект и неотменно печели обявените обществени поръчки в Стара Загора – „Трейс груп холд“ през октомври се класира на първо място в обществена поръчка за 25 млн. лева за ремонт на уличната мрежа, общински пътища и тротоарните настилки, които общината ще извърши след завършване на поредния воден цикъл. Кметът Тодоров потвърди пред „За истината“, че фирмата е спечелила поръчката с предложена най-ниска цена. С уточнение – от двете класирани на финала фирми. Но и досега договорът с фирмата, спечелила обществената поръчка, не е качен на сайта на общината.

Тук ще направим малко отклонение от темата, за да разкажем как община Стара Загора е приютила роднините на Николай Михайлов – посочен в системата АПИС като собственик на публичното акционерно дружество:

Елка Михайлова – съпругата на брата на Николай Михайлов е назначена от Живко Тодоров за кметски наместник на село Казанка.

Динко Михайлов-син на Елка Михайлова и племенник на Николай Михайлов е строителен инженер по образование е общински съветник от ГЕРБ. Служители от администрацията твърдят, че той е като „сянка“ на зам. кмета Янчо Калоянов, прекарва целия работен ден в кабинета му, вози го с личния си автомобил и дори си позволявал да спуска задачи от негово име на подчинените му. На въпрос на „За истината“ получава ли Динко Михайлов някакво заплащане от общината, извън заплатата му на общински съветник, и кметът Тодоров, и главната финансистка Цанка Ганева отговориха отрицателно.

Гергана Михайлова-Стойчева-сестра на Динко Михайлов и племенница на Николай Михайлов е също строителен инженер по образование, а сега е назначена по заместване и затова без конкурс на длъжността директор на Дирекция „Общински проекти и контрол по строителство“.

Това си е парекселанс шуробаджанащина. Но Живко Тодоров гледа на тези назначения през друга призма – на добросъвестен управник, който не може да се лиши от квалифицирани кадри, които трудно се съгласяват да работят за заплатите, които им предлага общината.

Значи имат друг интерес или поне така излиза от думите на градоначалника. Какъв можем само да подозираме.

„За истината“ ще проследи развитието на сюжета с цената на водата и политическата му употреба, както и изпълнението на водния проект в Стара Загора. Но гражданите трябва да знаят, че очакваното от тях намаление на цените на ВиК услугите в резултат на редуциране на загубите на вода е химера.

Защото според експерти след изпълнението на проекта, при който ще бъдат подменени едва 100 км от мрежата или 1/30 от нея, течовете ще спаднат с около 10 процента и от 65 сега ще станат около 50.

Съвсем отделна и политически некоректна е темата за незаконното потребление на вода в ромските махали и гета, която кметове използват като вид репресия над жителите им, които отказват да гласуват или когато гласуват „неправилно“ по време на избори.

Няма как да бъдат оправдани и очакванията на гражданите за намаляване на цената водата и заради това, че ВиК дружеството трябва да възстанови средствата от съфинансирането на проекта. Като добавим и високата цена на електроенергията, използвана в Стара Загора за изпомпване на водата, това очертава единствено ръст на цената през следващите години.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Венелина Попова
Венелина Попова е дългогодишен журналист в БНР, от 2001 година е кореспондент на програма "Хоризонт" от Стара Загора. Два пъти е заставала на подсъдимата скамейка за свои разследвания, излиза от тях с присъдата "невиновна". Носител е на наградата за гражданска доблест "Паница", има награди от Националния омбудсман и от Родовата фондация "Митрополит Методий Кусев".

Още от автора

Мандатите на кметовете на 7 старозагорски села може да бъдат прекратени

Проверка в системата АПИС показа, че въпросните лица след избирането им за кметове през есента на 2023 г. не са прекратили в посочения от закона срок участието си в търговски дружества.

Сред разследваните за насилието над Дебора Михайлова е бил и син на полицейска служителка в Стара Загора

Росен Бояджиев - едно от първоначално заподозрените лица за извършеното насилие спрямо Дебора Михайлова, се оказа син на служителка в ОД на МВР в Стара Загора.

Частна компания ще организира архитектурен конкурс в Стара Загора срещу 30 хил. лв.

Община Стара Загора ще проведе Международен архитектурен конкурс за реконструкция, благоустрояване и подобряване на градската среда на ул. „Пазарска“ в Стара Загора. За първи път тя няма да се занимава с организацията му, а го дава на частна фирма.

Още за новините

Заплати за „нашите хора“! – Председателят на общинския съвет във Венец ще се сменя на всеки 8 месеца

Ротацията просто била „спусната“ от временна комисия, изработваща правилника на общинския съвет, а след това била гласувана в сесийна зала без никакви обяснения.

Сухата истина: В реките над Габрово вече няма живот, няма ги и реките

Заради унищожаването на живота в реките над Габрово, от сдружение „Балканка“ призовават да се преразгледат разрешителните за водоползване и се установи колко вода се ползва, колко се губи и какво количество е необходимо, за да се възстанови природата.

Най-добре платените кметове в Шуменско управляват на най-малките общини – Хитрино, Венец и Върбица

С най-висока заплата е кметът на Хитрино Нуридин Исмаил, който е декларирал годишна заплата от 78 150 лв. за 2022 г.