Харманли поема дълг от 10 млн. лв., за обезщетения на пострадалите от наводнението в с. Бисер

Село Бисер след наводнението от 6 февруари 2012 г.

Община Харманли ще вземе заем от 10 млн. лв. дълг, за да изплати обезщетения на пострадалите от наводнението в с. Бисер от 6 февруари 2012 г.

„Срещу общината има заведени 33 граждански дела, а исковете са за над 4 млн лева за имуществени и неимуществени вреди, каза кметът на града Мария Киркова по време на общественото обсъждане на необходимостта за поемане на заема. Лихвите по отсъдените обезщетения се начисляват от 2012 година и надхвърлят главниците“.

Според Киркова до сега държавата е помагала, като е давала безлихвени заеми, но тази практика не може да бъде продължена.

Дългът ще бъде под формата на кредитна линия и към използването му ще се пристъпи след излизане на съдебното решение. С парите ще бъде плащани главниците по задълженията на общината, лихвите и адвокатските възнаграждения.

Председателят на Общинския съвет в Харманли Иван Димитров обясни по време на обкъждането, че всички дела са заведени срещу Министерството на отбрана и Община Харманли. След като ведомството на Красимир Каракачанов е било оправдано, единственият виновен е останала общината.

В проекта за поемане на дълг е заложена 2,2% лихва , без комисионни и без такси, включително и при предсрочно погасяване.

Поемането на дълга предстои да бъде одобрено от Общинския съвет в Харманли.

Това е втори дълг, който Харманли поема, за да бъдат изплатени обезщетения на пострадали при наводнението в с. Бисер. Размерът на първия заем, отпуснат от правителството бе за 2.3 млн. лв., а срокът на погасяване е 10 декември т.г.

Съдебните искове към общината бяха предявени още през 2015 година. Те бяха заведени от пострадали и техни близки от с. Бисер в Софийски градски съд. В тях те твърдяха, че общината е собственик на язовир „Иваново“, чиято стена през февруари 2012 година се скъса, причини наводнение в селото и отне живота на 6 човека.

След близо 5 годишно разследване през февруари 2017 година прокуратурата посочи като виновен областния управител на Хасковска област през 2012 г. Ирена Узунова и внесе документите в съда. От тогава досега присъда срещу нея не е произнесена.

Докато прокуратурата обвинява Узунова, след разглеждане на доказателства и факти съдът реши, че „бездействието на служителите на общината е противоправно, като противоречи на на задълженията за действия, които законът вменява на собственика на язовира… (Община Харманли, бел. ред). Служителите на общината единствено са регистрирали и наблюдавали настъпващото бедствие. Предприетите им мерки са били неадекватни…“

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам