BG | EN

Харманли и Симеоновград осигуриха приход от 38 млн. евро за частна компания срещу 3 млн. евро за бюджетите си

Соларни панели
Снимка: Pixabay

След като получи отстъпено право на строеж върху два общински терена от 2500 дка в землищата на Харманли и Симеоновград срещу 5 млн. евро компаниите „Грийн профит“ и „Комерс инвест“ най-напред се сляха, а след това продадоха бизнеса си в сферата на възобновяемите енергоизточници за близо 38 млн. евро на на базираното в Хонконг дружество за проучване и добив на нефт и газ United Energy Group (UEG).  Тя е със силен фокус, както върху традиционните петролни и газови сектори, така и върху развитието на проекти за зелена енергия.

Кметовете на Харманли и Симеоновград Мария Киркова и Милена Рангелова защитаваха отдаването на общинските терени, като обещаваха, че това ще донесе солидни приходи в местните бюджети. След сделката обаче стана ясно, че истинският печеливш от нея са не двете общини, а частното дружество „Грийн профит“.

Как се стигна до тук?

През септември 2019 година кметът на Симеоновград Милена Рангелова (ГЕРБ) внесе в местния Общински съвет докладна записка за започване на процедура за учредяване в полза на „Грийн Профит“ ЕООД на възмездно право на строеж за срок от 50 години върху имот в местността Лагера с площ 774 691 кв.м. Рангелова мотивира предложението си с факта, че става дума за инвестиция от 100 млн. лв. немислима до този момент за малката община. Представител на очаквания „голям инвеститор“ обаче не се яви пред съветниците.

В отговор на следваща докладна записка от Милена Рангелова през 2023 година мнозинството на ГЕРБ в Общинския съвет на Симеоновград прие „да се учреди без търг или конкурс в полза на „Грийн Профит“ ЕООД, безсрочно право на строеж” като за това дружеството ще плати на общината малко над 2 млн. лв.

Още тогава съмнения целесъобразността на сделката изразиха Илия Пашов (ДПС), Даниела Лачева (БСП), и бившият кмет Пейчо Стайков (ГЕРБ).

И още една подобна сделка

В Харманли аналогичната лобистка сделка бе инициирана малко по-късно от кмета на града Мария Киркова (ГЕРБ). На сесия на Общинския съвет през октомври 2021 г. мнозинството около съпартийците й се съгласи да даде възмездно право на строеж и право на ползване върху терен от 1 822 078 кв.м в землището на село Поляново, в полза на компанията „Комерс Инвест“ ЕООД.  Тя също както и „Грийн профит“ получи терена без търг или конкурс, а като основание за това бяха посочени текстове от Закона за енергетиката. Той гласи, че „когато изграждането или разширението на енерлгийни обектите се извършва върху имот – общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.“

В този случай гласовете на съветниците от ГЕРБ също се оказаха решаващи, а против гласуваха съветниците от БСП. Малко по-късно „Комерс инвест“ ООД бе отписана от Търговския регистър, а дейността ѝ бе поета от „Грийн Профит“ с договор за вливане на първото дружество във второто. Сумата, която постъпи в бюджета на Харманли срещу учреденото право на строеж бе малко над 3 млн. лв.

Една изоставена къща

„Грийн профит“ не са посочили при регистрацията си в Търговския регистър телефон или електронен адрес за връзка с управителя й Делчо Пехливанов. Огтбелязан е единствено физически адрес по регистрация в с. Минерални бани. Писмото на „За истината“ с въпроси  до Пехливанов, относно инвестиционните му намерения, не получи отговор, а проверката намясто – ул. „Христо Ботев“ 13 показа, че там има само запустяла къща. От отчета на дружеството, публикуван в Търговския регистър, става ясно, че през 2020 г. то е регистрирало загуба от 58  хил. лв., през 2021г. тя е 2 хил. лв., а през 2022 г. – 16 хил. лв.

Според отразеното в Търговския регистър Делчо Пехливанов участва в управлението на 18 дружества, а други 10 притежава еднолично или в съдружие. Местни медии в Хасково от години свързват Пехливанов с депутата от ГЕРБ Делян Добрев.

Според експерти в сферата на енергетиката, с които „За истината“ разговаря вероятните планове на „Грийн профит“ са били  свързани с усвояване на средства по Плана за възстановяване и развитие. В него има грантова схема за изграждане на фотоволтаични паркове и батерии, в която са заложени до 50% субсидия. Според публикуваните критерии обаче, за това финансиране могат да кандидатстват само дружества с активи за над 60 млн. евро за 2022 година.

По повод на това условие депутатът от ГЕРБ Делян Добрев публикува в личния си профил във „Фейсбук“ гневно съобщение, с което ги определи като „нагла и по-нагласена схема на пепейците“.

Преход колкото бюджетите на две общини

Няколко месеца след това закъсалото дружество „Грийн Профит“ бе придобита от базираната в Хонг Конг UEG Clean Energy  – дъщерна компания на United Energy Group (UEG) за 37,6 млн. евро, колкото са бюджетите на общините Харманли и Симеоновград взети заедно.

UEG Clean Energy  ще придобие и сервитутното право върху няколко поземлени имота, намиращи се в Хасково, както и разрешения за изграждане на ФЕЦ „Симеоновград“ с мощност 70 MW, както и фотоволтаична централа „Поляново“ с мощност от 180 MW.

Дружеството става собственик и на съответната спомагателна инфраструктура и присъединителни съоръжения, изградени в посочените поземлени имоти. От компанията са заявили пред българското издание на „The Economist“, че след приключване на сделката, „групата възнамерява да започне изграждането на проекта и да пусне в експлоатация най-голямото слънчево съоръжение в България до 2025 г.“

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините