BG | EN

Дружество от Монтана може да изпадне в несъстоятелност заради неизплатени заплати

Илюстрация:“За истината“

Заради неизплатените заплати фирмата, работеща в района на Монтана, ще бъде включена в списъка за обявяване в несъстоятелност на Инспекцията по труда, съобщи директорът на инспекцията в Монтана инж. Димитър Петров. По думите му предприятието дължи повече от две работни заплати на повече от 1/3 от работниците.

От монтанската инспекция изпращат документите от извършената проверка в Главната инспекцията по труда, която може да поиска обявяване в несъстоятелност.

840 000 лв са били неизплатените заплати от различни фирми в региона на Монтана за последните три години. 240 000 лв от дължимите суми вече са изплатени.

Междувременно днес, ИА „Главна инспекция по труда“ съобщи, че е идентифицирала общо около 30 предприятия, за които са събрани или са в процес на събиране годни доказателства за иницииране откриване на производство по несъстоятелност. Исковите молби ще бъдат подавани поетапно в съда, като първите ще бъдат подадени в Софийски градски съд. Условието Инспекцията по труда да се възползва от новото си правомощие да инициира откриване на производство по несъстоятелност, е работодателят да дължи възнаграждение за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите за три години назад.

От началото на годината инспекторите по труда в страната са проверили около 250 предприятия, които в отделни периоди през последните три години са имали проблеми със заплащането на труда.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините