BG | EN

Фирма на ЧЕЗ дължи 3,5 млн. лв. за строителство на неработеща топлоцентрала

Бара груп – Изградената топлоцентрала в смолянския кв. Устово
Бара груп – Изградената топлоцентрала в смолянския кв. Устово
Снимка: Елена Павлова

Дъщерно дружество на ЧЕЗ дължи 3,5 млн. лв. на варненската фирма „Сано и пи си“ ЕООД. Искът е заведен в Софийски градски съд срещу „Бара груп“ и е на стойност 3 446 111,48 лв. Сумата представлява уговорено възнаграждение по договор от 05.05.2014 г. за проектиране, инженеринг, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на газифицирана термична централа в Смолян – кв. Устово.

Задължението е потвърдено с договор за споразумение от 15.10.2015 г. С определение от 8 май 2019 г. съдът прекратява процеса, заради наличието на писмено арбитражно споразумение за разрешаване на споровете, възникнали между страните. Съдебният акт сега е обжалван и предстои произнасяне на Софийския апелативен съд. В същото време изпълнителят „Сано и пи си“ ЕООД е изпаднал в неплатежоспособност. Фирмата е обявена през 2017 г. в несъстоятелност и за синдик е назначен Веселин Банков.

Изграждането на топлоцентралата в Смолян започна през 2014 г. и предизвика вълна от протести, заради опасността от замърсяване на въздуха в района. За много къс период централата бе готова, машините инсталирани, материалите за задействане на мощностите – доставени. На 30 октомври 2015 г. ДНСК издава разрешение за въвеждане в експлоатация.

Съоръжението трябваше да е с инсталирана мощност от 4.4 мегавата, а декларираните намерения бяха централата да работи поне 20 години, наетата работна ръка да е най-малко от 50 човека от региона. Според доклад на Комисията за защита на конкуренцията от 2018 г. обаче електроцентралата в Смолян, притежавана от „Бара груп“, е работила само за 72-часовите проби през 2015 г. и не осъществява дейност досега. Дружеството е сключило договор за продажба на инсталацията с немски купувач. На 16 декември 2015 г. е сключен договор с ЕВН за присъединяване като производител на електрическа енергия с инсталирана мощност от 2000 кW.

След бързото строителство техниката бе тихомълком изнесена. Сега теренът е пуст, без признаци за живот и ТЕЦ – Устово е на път да стане поредния недовършен паметник, оставен да се руши.

„Договорът между „Бара груп“ и „Сано и пи си“ е на стойност около 13 млн. лв. Имало е плащане, но са останали неразплатени около 4.5 млн. лева на изпълнителя на строежа“, каза синдикът на „Сано и пи си“ Веселин Банков.

След поемане на изпадналото в неплатежоспособност дружество Банков открива различни прехвърляния на плащания между фирми. „Има цесии, а направените частични плащания са пренасочени към друга фирма и сега аз като синдик се мъча да събера вземанията“, допълни Банков. В съда във Варна се води друго дело – за обявяване на недействителен договорът за цесия между „Сано и пи си“ ЕООД и „Сано БГ“ ЕООД, по силата който плащанията за топлоцентралата са направени по сметката „Сано БГ“.
Веселин Банков е поискал и обезпечение за налагане на възбрана върху имотите на „Бара груп“ в Смолян. Първоначално е допуснато, но следващата съдебна инстанция променя условията и налага възбраната, но срещу 200 хил. лв. гаранция, която трябва да се плати от „Сано и пи си“. И заради липса на средства до реално обезпечение не се стига.

„Бара груп“ е част от седемте компании на чешката „ЧЕЗ Груп“ – „ЧЕЗ България“, „ЧЕЗ електро България“, „ЧЕЗ Разпределение“, „ЧЕЗ Трейд България“, „ЧЕЗ ИКТ България“ и фотоволтаичната централа „Орешец“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините