Финансовият министър отказа да удължи заем на Община Смолян с още една година

Асен Василев и Николай Мелемов (вдясно)
Колаж: За истината

Министърът на финансите Асен Василев е отказал искането на кмета Николай Мелемов да бъде удължен безлихвения заем на Община Смолян с още една година. Причината за отказа е лошото финансово управление.

Това принуди Николай Мелемов да „жертва” 1 млн. лв. от целевата субсидия за капиталови разходи и да направи нов опит за отсрочване на кредита към държавата, който е в размер на 2,6 млн. лв.

На последното заседание на Общинския съвет кметът внесе докладна записка за допълване на влязло в сила решение на ОбС от декември м.г. Въпреки острите дебати общинските съветници гласуваха „за“. 

„Налице е тенденция за поддържане на огромен размер ангажименти, което води до нарушение на фискалното правило. Наличните ангажименти към септември 2021 г. са 41 841 179 лв., а в сравнение със същия период на 2020 г. са нараснали с 10 266 915 лв.”, пише министър Асен Василев в писмото си до кмета на Смолян. Според него друга отрицателна тенденция във финансовата политика на Община Смолян, е планирането на голям размер на постъпления от продажби на нефинансови активи, като от 2017 г. постоянно в бюджета се залага завишен, нереалистичен размер на тези постъпления, които не се реализират. Нараснал е и размерът на просрочените вземания.

Министър Василев дава препоръка „Община Смолян да предприеме действия за подобряване на финансовото си  състояние“.

„Години наред ние споменаваме тези неща при приемането на бюджета. Нереалистични приходи от продажба на нефинансови активи. Това сега го констатира и министърът на финансите”, заяви Димитър Кръстанов (БСП).

„Това писмо е признание за начина на управление на Общината, а докладната е нонсенс – да допълваме влязло в сила решение и да искаме да ни се прихваща сума от още неприет държавен бюджет”, каза съветникът Филип Топов (КРОС).

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам