BG | EN

„Услуги“ по договор, или как един заместник-кмет в Благоевград изпълнява обществени поръчки

Името на Емилия Тунева е включено в списъците със специалисти, към офертите на дружества, извършвали строителни и ремонтни дейности, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“

Емилия Тунева, зам. – кмет на Благоевград
Снимка: „Благоевград нюз“

Заместник – кметът на Благоевград Емилия Тунева е била включена в изпълнителския екип на обществена поръчка, възложена от местната администрация, в която самата тя е назначена като служител. Това показва разследване на електронно издание „Благоевград нюз“.

Името на Тунева е включено в списъка със специалисти, към оферта на дружеството „Ай би си-консулт“ ЕООД, което на 27 ноември м.г. е сключила договор с Община Благоевград. В същото време Тунева е била назначена на длъжността зам. – кмет близо два месеца по-рано – на 2 октомври м.г. с ресор „строителство и сигурност“.

Предмет на въпросния договор е „въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на Областната дирекция на МВР и Първо РПУ“ в града. В офертата на „Ай би си-консулт“, която е неразделна част от договора й с местната администрация в Благоевград

Тунева фигурира като „проектант на част „Конструкции“.

Офертата, в която името на Емилия Тунева фигурира като част от екипа, изпълняващ обществената поръчка на Община Благоевград
Илюстрация: „Благоевград нюз“

Средствата за изпълнение на дейностите по поръчката в размер на 1.1 млн. лв. са осигурени по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Въпреки, че е регистрирана като част от изпълнителския екип на въпросната обществена поръчка, по силата на служебните си задължения Емилия Тунева е имала и директно отношение към организирането на търга за нейното възлагането й, както и към контрола по изпълнението й, показва разследването.

Освен във вече споменатия договор името на Тунева е фигурирало и в съпътстващите документи на още два, сключени на 8 август август м.г. с дружествата „Стилстрой-М“ и „Миле инженеринг“, пак за изпълнение на обществени поръчки в Благоевград. Те са за инженеринг по програмата за енергийна ефективност на общината. В офертите и на двете компании

Тунева е включена съответно като „проектант по част ПБЗ“ и „конструктор“.

Срокът за изпълнение и на двата договора е 65 дни, което означава, че към 2 октомври м.г., когато Емилия Тунева е назначена за зам.кмет на Благоевград те все още са били в процес на изпълнение.

В отговор на въпроси, изпратени до нея във връзка с описаните случаи зам.-кметът на Благоевград е заявила следното:

„От 2 октомври 2017 г. заемам длъжността заместник –кмет по строителство и сигурност на община Благоевград. Преди да бъда назначена на този пост съм работила на свободна практика в различни фирми, като проектант и инженер. При встъпването ми като заместник – кмет съм прехвърлила авторските си права на правоспособни проектанти.

До 2 октомври 2017 г. съм участвала в търгове за инженеринг по много процедури, но не съм сключвала договорни правоотношения. Договорите, които съм подписвала с фирми са били за извършване на услуга“.
Въпреки, че са твърде далече от конкретността, дадени по този начин,

отговорите потвърждават, че Емилия Тунева е имала договорни отношения

с компанията „Ай би си- консулт“, работила по ремонта на сградите на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Справка в регистъра на обществените поръчки показва ,че дружеството „Ай би си-консулт“ е работило по няколко от големите проекти на общината – по някои от тях самостоятелно, а по други в консорциуми или съдружие с други компании.

Става дума за проектиране, строително – монтажни работи и авторски надзор за осигуряване на материална база за „Център за обществена подкрепа за деца и семейства“, „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ и „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“.
Трите проекта, също както и ремонта на полицията в Благоевград са

финансирани със средства от Европейския съюз.

Те са получили директно предоставена безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца по Оперативна програма „Региони в растеж“.
„Ай би си-консулт“ е участвала и в изпълнението на договори по Националната програма за енергийна ефективност.

Заради комбинацията от служебни задължения и личен финансов интерес по силата на т. нар. „договори за услуги“ Емилия Тунева вероятно е имала

и възможност и мотив за оказване на влияние

при избора на изпълнители на обществени поръчки в Благоевград. Дали това се е случвало е съвсем отделен въпрос. Интересно е обаче, че нито едно от участията й като член на екипите, работили по дейности, възлагани от местната администрация, не е отразено в декларациите й по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Важен детайл в цялата история е и това, че във всеки договор за възлагане на обществена поръчка има клауза, която дава право на възложителя, в случая Община Благоевград в лицето на кмета й Атанас Камбитов, „да предприеме всички необходими мерки, за предотвратяване на конфликт на интереси“. Подобни действия не са предприети нито веднъж.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините