BG | EN

Условна присъда за директора на РЗОК – Ловеч

Състав на Окръжния съд в Ловеч осъди на 3 години условно с изпитателен срок от 5 години директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) Антонио Маринов.

Маринов беше подсъдим за длъжностно престъпление. Той беше обвинен за това, че е сключил в нарушение на нормативната уредба два договора, с които за 2017 г. и 2018 г. е ощетил бюджета на Националната здравноосигурителна каса с близо 2 млн. лева.

Антонио Маринов е осъден по обвинението, че не е изпълнил служебните си задължения да съгласува за законосъобразност с юрисконсулта на РЗОК проектите на двата договора, както и че те не са били предоставени на финансовия контрольор за предварителен контрол. Такъв контрол не е бил осъществен и чрез постоянна процедура по анкетиране във връзка с разходната част на бюджетни средства. Мотивът за престъплението е да се набави за другиго облага, като от деянието са настъпили значителни вредни последици – имуществени за бюджета, както и неимуществени, изразяващи се в увреждане на нормалното функциониране на НЗОК и в частност на РЗОК-Ловеч и държавния бюджет, уронване авторитета на институцията, подкопаване на доверието на гражданите спрямо държавните институции и спрямо точното изпълнение на задълженията на длъжностните лица, като случаят е особено тежък.

Съдът го оправдава по обвиненията, че е сключил двата договора без съответствие с изискванията на Националния рамков договор за 2017 г., според който заявленията за сключване на договор с ново лечебно заведение се подават до 1 май 2017 г.

Съдът обявява Маринов за невиновен по обвинението, че не е изпълнил служебните си задължения и е подписал двата договора без иницииране с докладна записка или протокол до директора на РЗОК – Ловеч за необходимостта от тези договори.  

В срок от пет години подсъдимият няма право да заема ръководна длъжност в сферата на здравеопазването, постановиха още магистратите.

Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок пред Апелативен срок – Велико Търново.

По информация на БНР и прокурорът по делото Румен Петров и адвокатът на Антонио Маринов са заявили, че ще оспорват присъдата на по-горна инстанция.

„Не се смятам за престъпник.“, е цитиран да казва д-р Антонио Маринов.

Директорът на Районната здравноосигурителна каса в Ловеч Антонио Маринов беше арестуван при акция на ДАНС и МВР през пролетта на 2018 година.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините