BG | EN

Управител на дружество ще бъде съден за неверни данни в искане за подпомагане по „Натура 2000“

Снимка: пресцентър на прокуратурата

Окръжна прокуратура – Враца е предала на съд собственик на фирма, пожелал да получи подпомагане по мярка „Натура 2000“, като използвал неверни данни. Проверка установила, че има дублиране на очертаните от обвиняемия парцели с тези на други кандидати за подпомагане.

Обвиняемият К.К. е управител и едноличен собственик на дружеството „Старинни конници“ ЕООД със седалище в с. Згориград, община Враца, поясняват от пресцентъра на държавното обвинение. Предмет на дейност на фирмата е отглеждане, подобряване и опазване на изчезващи породи коне, обучение на млади ездачи, туристическа и търговска дейност, развъждане на коне, земеделска дейност и др.

През месец май 2014 година К.К. депозирал в Общинска служба „Земеделие“ гр. Враца заявление за подпомагане по мярка „Натура 2000“ за код на култура – „Постоянно затревени площи/пасища и мери за паша“. Той посочил два парцела с обща площ 271.53 хектара – единият в землището на в с. Бързия, общ. Берковица и другия в гр. Вършец. В приложената към заявлението таблица на отглеждани животни за 2014 г. били вписани двадесет и шест коне.

Близо два месеца по-късно след подаването на заявлението за подпомагане, К.К. сключил договори за пренаемане на поземлени имоти, които представлявали земеделска земя публична общинска собственост, намиращи се в местността „Козница“.

В хода на последваща проверка за окомплектоване на всички изискуеми документи по подаденото от К.К. заявление, същите били изпратени в Централно управление Държавен фонд „Земеделие“ гр. София. Било установено, че има презастъпвания на очертаните от обвиняемия парцели с тези на други кандидати за подпомагане. Съгласно установения ред, К.К. бил уведомен за това обстоятелство, като му бил определен двадесетдневен срок за предоставяне на допълнителни документи, доказващи правото му на ползване на дублиращите се с други кандидати площи, обаче той не го сторил.

На 15.10.2014 г. била извършена проверка на място от експерти от Разплащателна агенция при ДФЗ, за която обвиняемият предварително бил уведомен и поканен да присъства. Той се явил, но не могъл да посочи със сигурност местонахождение на заявените от него парцели.

Посредством GPS, направени фотоснимки, извършен оглед на парцела и направени замервания било установено, че същия е изцяло недопустим за подпомагане, поради наличие на множество храсти, хвойна, скали и камъни. Освен това, на място не били установени следи от паша на животни, както и присъствие на такива.

Задължението на бенефициента, кандидатстващ за подпомагане по „Натура 2000“ е да коси тревата в определен период от годината или да осигури паша на животни. По този начин се е осигурявало поддържането на парцелите в добро земеделско и екологично състояние, запазвайки съответния им културен вид, поясняват от прокуратурата.

След като видял, че длъжностните лица констатирали несъответствие на заявените от него парцели с изискванията по програмата за подпомагане, К.К. си тръгнал без да изчака края на проверката. Впоследствие той не се явил да се запознае с констатациите, отразени в контролния лист, нито направил възражения.

Размерът на претендираната сума по заявената от обвиняемия К.К мярка била определена в размер на 68 241.00 лева. Средствата се осигурявали, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (82%), а останалите от националния бюджет на Република България.

Предвид направените констатации за недопустимост за подпомагане на заявените площи паричните средства на кандидат-бенефициента не били отпуснати. Впоследствие К.К. бил привлечен към наказателна отговорност за умишлено предоставяне на неверни сведения с цел получаване на средства от фондове на Европейския съюз и от бюджета на Република България.

Предстои делото да продължи в съда.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините