Увредени са около 2 дка в защитена територия до „Мелнишки пирамиди“

Снимка: Чавдар Киров/Фейсбук профил на Борислав Сандов

За извършването на изкопни дейности и унищожение на дървета в в защитената територия – природна забележителност „Мелнишки пирамиди“, съобщи днес министърът на екологията Борсилав Сандов. Той публикува снимки и изпрати проверка на място.

Проверката е осъщесвена от РИОСВ – Благоевград съвместно с представители на община Сандански, районното управление на полицията, служители на Държавно горско стопанство – Сандански и кмета на Мелник Сашо Филипов.

По информация на екоинспекцията, на място ебило установено, че е засегната защитената територия в обхвата на скат и прилежащото сухо дере. Земята от ската е използвана за засипване и мястото е заравнено. Засегнатата територия е на площ от около 2 дка и се намира непосредствено до църквата „Св. Петка“. В обхвата на засегнатата площ е премахната дървесна растителност, която е конфискувана от горското стопанство в Сандански.

Увредената площ попада в границите на защитената територия по смисъла на Закона за защитените територии и е в обхвата на две защитени зони –  „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, и „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, поясняват от РИОСВ.

За установените нарушения от екоинспекцията в Благоевград ще сезират прокуратурата. След установявяне на нарушителя, от инспекцията ще му съставят акт. През последните години в близост до установените днес незаконни действия е имало и други подобни нарушения, затова инспекцията очаква прокуратурата и полицията този път да установят нарушителя, посочват от там.

Спред данните в публикацията на министъра във Фейсбук, в сигнала е имало и данни за потенциалния извършител.

Мелнишките пирамиди са един от природните феномени на България и тяхното опазване е изключително важно, пише още Борислав Сандов.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам