Съдът обяви за незаконно уволнението на шефа на ДФ „Земеделие” в Смолян

Снимка: Pixabay

Смолянският административен съд отмени заповедта, с която е уволнен директора на Държавен фонд „Земеделие” в Смолян Денислав Костов. Решението е от 20 септември и може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Денислав Костов беше уволнен на 22 юни т.г. В мотивите на заповедта на изпълнителния директор на фонда Борис Михайлов се посочва, че съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността директор на областна дирекция в Смолян, е въведено изискване за образователна степен – магистър, магистър по право, професионална област – аграрни науки, право. Според Михайлов, подписал акта, заради новите изисквания, става невъзможно Денислав Костов да изпълнява служебните си задължения, тъй като не отговаря на изискванията. Костов е завършил специалност „Европейски експерт по земеделие и селски райони“ в Аграрния университет в Пловдив. Има и диплома от УНСС – магистър, специалност „Счетоводство”, професионална квалификация „Магистър по икономика”.

Според Административния съд мотивите в заповедта са неясни, което препятства правото на защита. Те не сочат за обективна невъзможност жалбоподателят да изпълнява задълженията си, а е налице промяна в изискванията за заемане на длъжността. Съдът посочва още, че въведените нови условия трябва да са продиктувани от промяна на структурата и организацията на ДФ „Земеделие“, а по делото не са приложени доказателства за спазване на процедурата по изменение на длъжностната характеристика.

„Точно това изменение на длъжностната характеристика ми даде на мен основание да си търся правата ,защото това е незаконно. На мен ми изменят изискванията за заемане на длъжностна, като му изискват юридическо образование, на колегата от Хасково, който също бе уволнен, му искаха икономическо образование, а на колежката от Бургас – техническо. Всъщност се изисква това, което нямаш като образование, за да може да те уволнят. Това е парадокса и заради това заведох делото. По закон изменение на длъжностна характеристика на държавен служител се прави след изготвяне на проект за изменение на новата длъжностна характеристика, който се подлага на обсъждане, представя се на служителя и едва след това може да се премине към уволнение”, коментира пред „Отзвук” Денислав Костов. В момента, след спечелен конкурс, на поста е назначен бившият кмет на Чепеларе Георги Попов.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам