BG | EN

Търгове на семейни начала, или „я си гледайте работата!“

Теренът, продаден от Гинка Катева – директор на областната земеделска служба в Силистра, станал скоро след това собственост на мъжа, с който живее на един адрес.
Илюстрация: Скрийншот от Google maps

Служебният министър на земеделието Явор Гечев възстанови в края на 2022 г.  директора на областната  земеделска служба в Силистра Гинка Катева. Мотивът за това беше, че е единствената компетентна и способна да организира търгове за наеми на земи от държавен поземлен фонд. Но това не се отнася само до скандалните търгове, организирани от нея за отдаване под наем на земеделски земи, облагодетелствали публично известни лица, като областния координатор на ГЕРБ Тодор Стаматов.

С него Катева е подписала вече 10 годишен договор за аренда. Но има и други тръжни процедури, които са също толкова интересни и повдигат въпроси от компетентността на правораздавателните органи.

Такъв е например търгът, организиран по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (чл.27 ал. 8 от). Но тук вече

става дума не за наем, а за продажба на държавни земи.

През 2021г. Гинка Катева е обявила за продажба чрез търг част от земите на бившите стопански дворове на с. Айдемир.  Но за разлика от други стопански дворове, които са ставали обект на подобна процедура и които се намират в отдалечени села, това място е доста апетитно. То се намира до централната улица в селото и до квартал „Деленки“, в урбанизираната територия на Силистра, на който Айдемир е на практика квартал. И по някаква случайност се намира срещу дома на Гинка Катева. Това са земи на бившите ТКЗС-та, които сега се приватизират чрез земеделските служби. Те формално се водят земеделски и затова се продават по реда на закона за земеделските земи.

Нареждането за откриването на търга
Илюстрация: „За истината“

Тръжната процедура за тeзи терени започва със заповед на директора, издадена на 16 април 2021 г. Теренът е разделено на три отделни парцела, всеки по 5,265 дка, или общо 15, 795 дка. Обявената в заповедта начална тръжна цена за всеки един от парцелите е 20 557,00, или общо 61 671 лв. Според заповедта, за участие в търга са поканени всички заинтересовани лица. Но според закона, на първия търг трябва да се поканят задължително собственици на съседните имоти. В конкретния случай няма данни това да се е случило.

А за да бъде проведен изобщо търгът са необходими поне двама участници. И точно толкова са се явили, показва протоколът от класирането им. Оказва, че

тези участници не са случайни.

Единият от тях е регистрираната в София тутраканска фирма за месо “Едрина” ООД. Собственикът й Николай Николов се познава с г-жа Катева и  Стефан Тончев – мъжът, с когото тя живее и зарежда двата им магазина на пазара в Силистра. Другият участник е дружеството “Агростаф” ЕООД. То стана известна с участието си в тръжната процедура с необявените 243 имота за аренда на държавна земя, от който компанията е спечелила 30 имота в с. Поп Кралево., а областният координатор на ГЕРБ Тодор Стаматов – всички останали. Повече за това разследване на „За истина“ четете тук:

Тръжната процедура за земите на стопанския двор в Айдемир се е провела на 28 май 2021 г. А със заповед от  11 октомври с.г. Гинка Катева обявява за победител в състезанието между двамата участници “Едрина” ООД. Разликата в предложената цена между първия и втория участник е само 40 лв.,  става ясно от публикувания протокол в сайта на земеделската служба. При обявена начална тръжна цена от 20 557,00 лв. за всеки от трите имота, които образуват общия парцел, участникът “Едрина” е предложил 20 600,00 лв. Другият участник – “Агростаф” е предложил 20 560,00 лв., или с 40 лв по-малко от победителя.

Заповедта за определяне на класирането в търга
Илюстрация: „За истината“

Така в съответствие с резултатите на търга, на 9 ноември 2021 г. Гинка Катева сключва договор за покупко продажба на държавна земя – частна собственост с фирма “Едрина” ООД и нейния управител Николай Николов. С този договор въпросните парцели са прехвърлени на фирмата. Катева действа като упълномощен представител на министъра на земеделието, и за това в договора е вписан адреса й по лична карта, на който тя всъщност живее.

Впоследствие обаче, с нотариален акт от 2 март 2022 г., тоест само четири месеца по-късно, управителят на “Едрина” Николай Николов прехвърля собствеността на трите имота на Стефан Тончевмъжа, с който живее Гинка Катева на адреса й в с. Айдемир. Според нотариалния акт цената, на която са прехвърлени трите имота, е 62 хил. лв. Тоест на същата цена, на която са били купени на търга, но със символична добавка от 200 лв.

Разбира се, противоречи на нормалната житейска логика някой, особено бизнесмен, да купи такъв атрактивен имот и малко след това да го продаде в период на растеж на цените, на същата цена и без почти никаква печалба. Освен ако не е имало

предверителна договорка

да се действа по подобен начин. В нотариалния акт за продажба е вписан адресът по лична карта, на който живее купувачът Стефан Тончев – той е същия, на който живее и Катева в с. Айдемир. Данъчната оценка на имотите, както се вижда от нотариалния акт е 85 хил. лв. По същото време, по което имотите са прехвърлени от Николай Николов на Стефан Тончев, на централния пазар на Силистра започва дейност новият магазин на Тончев, който е специализиран да продава продуктите на “Едрина” ООД. Това поставя отново въпроса

дали не е имало някакво предварителна уговорка

или условия преди търга.

Договорът, подписан между Гинка Катева и „Едрина“, с който се прехвърля собствеността на земите
Илюстрация: „За истината“

Потърсихме по телефона управителя на “Едрина” Николай Николов  и го попитахме кое го е накарало да продаде на същата цена имотите много скоро, след като ги е придобил и дали не е имало предварителна уговорка с Гинка Катева и Стефан Тончев това да се случи, за да се удовлетвори техен инвестиционен интерес.

Бизнесменът обясни пред “За истината”, че първоначално той имал намерение да инвестира в парцела, но впоследствие си променил намерението и решил да го продаде бързо, за да не му е в тежест. За това решение допринесъл и внезапно появил се негов здравословен проблем, добави още той. А на въпроса защо е продал имотите точно на Стефан Тончев, той отговори, че ги предложил на него защото се познавали и той се съгласил да ги купи веднага. 

Въпросните имоти са държавна собственост. Затова, въпреки че договорът за прехвърляне с купувача е подписан от Гинка Катева, като техен продавач в имотния регистър е вписан областният управител с административен център Силистра. Сделката по продажбата на тези държавни земи през 2021 г. е станала и с одобрението  на тогавашния областен управител и сегашен кандидат за депутат от ГЕРБ Ивелин Иванов. Върху редица документи стои именно неговия подпис.

Освен въпросните три държавни парцела, купени на атрактивни цени от Стефан Тончев, през 2021 г. Гинка Катева е придобила в землището на с.Айдемир

още около 60 декара земеделски земи

от частни лица, показва имотният регистър.

През май 2022 г. тя прехвърля от тези терени 10 декара на Стефан Тончев.  В нотариалните актове на всички сделки е вписан общия адрес, на който живеят двамата в Айдемир. Средната цена на тези парцели през този период е около 2 хил. лева.  Това говори не само за общи стопански  интереси на двамата към продобиване на земи, но и за сериозни материални възможности да ги осъществят. Видно от имотния регистър, тези възможности са възникнали през  2020 – 2022 г. – периодът през който Катева е директор на Областната дирекция „Земеделие“ в Силистра, защото преди това подобни сделки и за двамата са регистрирани преди повече от десет години. 

Нотариалният акт, чрез който Едрина прехвърля собствеността на Стефан Тончев
Илюстрация: „За истината“

Но освен освенкъм недвижима собственост Гинка Катева и Стефан Тончев имат интереси и към движимите. И то не какви да е. От 2022 г. двамата управляват абсолютно ново  Порше „Кайен“. Автомобилът е регистриран на името на Стефан Тончев.

Интересно е и друго доста екстравагантно съоръжение – къща – понтон, с моторни лодки под нея и покрив в японски стил. Тя е разположено на брега на р. Дунав. Съоръжението се намира непосредствено до фериботното пристанище на Силистра в района на Айдемир. Според наши източници, въпросният плаващ имот служи, както за отмора на семейството, така и за база на рибните им магазини и заедно с акостиралите под него лодки е струвало на стопаните Стефан Тончев и Гинка Катева повече от 100 хил. лв.

Къщата – понтон, с моторни лодки под нея
Снимка: Димитър Пецов

Зададохме въпроси на място в службата на Катева за това, дали е имало предварителна уговорка за продажбата на държавните земи в Айдемир с краен купувач мъжът, с когото тя живее? Попитахме и откъде са осигурени парите за нея – дали са от заплати, от печалба на магазините за риба и месо или от друг източник.

Катева отговори, че не е обвързана с брак със Стефан Тончев, че имат две деца, и че не притежава магазини и дружества на свое име. С други думи нещата, за които я питаме, не се отнасят до нея. Изпратихме въпросите и писмено на електронната поща на адреса на земеделската служба, ако размисли и реши да даде повече подробности, но досега отговори няма.

Потърсихме за коментар по телефона и самия Стефан Тончев със същите въпроси. Той ни отговори

да си гледаме работата.

Гледаме си я! 

Всички документи показват, че двамата живеят на един адрес и агресивно преследват общи стопански цели. Стефан Тончев има регистрирани на свое име две дружества. Първата – “Стемар 2019” ЕООД е регистрана през 2019 г., с предмет на дейност – търговия с рибни продукти. Чрез нея се обслужва магазин “Корморан” на пазара в Силистра. Другото дружество “Агри стемар” ЕООД е регистрирана през май 2022 г., с предмет на дейност – продажба на месо и млечни продукти. Чрез нея се продават месни произведения на “Едрина” ООД. Двата магазина се намират един до друг.  Седалищата на двете дружества, управлявани от Стефан Тончев, са регистрирани на един и същ адрес, а той е същият в с.Айдемир., където живее той заедно с Гинка Катева.

Освен тези две дружества, през юли 2022 г., докато Гинка Катева е отстранена като директор на земеделската служба в Силистра и текат проверки на нейните търгове, на името на Стефан Тончев е регистрирана още една фирма – “Агригид” ООД. Този път тя е за консултации в земеделието, купуване и арендоване на терени и дейности като земеделски производител. Стефан Тончев няма опит в тези дейности, но фирмата е в съдружие с Деница Димитрова, която знае доста добре как се работи в тази сфера.

Тук също има съвпадение на адреси.

Седалището на “Агригид” е на ул.”Христо Смирненски” 2. На същия адрес се намира и Областна дирекция земеделие – Силистра. Всъщност новообзаведеният офис за “консултиране” в земеделието се намира на първия етаж в сградата на “Профсъюзите” в Силистра. След възстановяването на Гинка Катева отново на директорското място обаче, той не стартира дейността си и сега стои затворен.

Проверка в сайта на Областната дирекция „Земеделие“ в Силистра показва, че декларации за имущество и интересите на служителите й там не се публикуват. Няма и публично достъпни данни за това, кой какво е декларирал по отношение на свързани лица и участия в дружества, но всички данни, събрани  дотук сочат явни връзки, които Гинка Катева няма как да отрече.

Остава да се разбере какво е инвестиционното намерение за купените от Стефан Тончев държавни земи в Айдемир. Според непотвърдена информация земите предстои да се превърнат във фотоволтаичен парк.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Димитър Пецов
Димитър Пецов е журналист на свободна практика и граждански активист от Силистра. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за гражданин, най-активно използвал правото си за достъп до обществена информация.

Още от автора

Платена глоба от 1500 лв. спря финансиране на проекти за 8 млн. лв. в Силистра

Кметът на Силистра Александър Сабанов обяви, че възприема нова стратегия в борбата за средствата, която включва освен дела и протести пред МОН.

Кифли по 13 ст., козунак за 40 ст. – с какво ще се хранят децата в Силистра

Дружество е спечелило обществена поръчка за доставка на закуски в детските градини в Силистра с цени, които няма как да покрият производствените разходи за тях.

Кметът на Силистра предлага рязко увеличение на данъците на недвижимите имоти

Предложението за увеличение обхваща размера на данъчните ставки на два местни данъка – данъка върху недвижимите имоти и размера на данъка при придобиване на имущество  по възмезден начин и по дарение.

Още разследвания

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.

„В бързината да ме сготвят“ – съветник от Стара Загора, осъден за купуване на гласове, поиска ново – тълкувателно дело

Янко Янков има присъда за купуване на гласове, потвърдена от най-високата инстанция – Върховният касационен съд, но продължава да седи на първата редица в залата, където заседава местният парламент.

Безотговорността, която уби Венци – години наред Община Русе е оставила спортни съоръжения без защита от мълнии

Документи, разкриват, че нито едно от спортните игрища в Русе не разполага с изправна мълниезащита. В Община Русе са знаели за проблема отдавна, но допреди нелепата смърт на Венци през лятото на миналата година не са предприети реални мерки за обезопасяване на съоръженията.