BG | EN

Търговец осъди Община Девин за незаконна такса битови отпадъци

Снимка: otzvuk.bg

Незаконна такса битови отпадъци от 24 510,80 лева е поискала Община Девин за четири години от едноличен търговец в града, без да е извършвала сметосъбиране, съобщи регионалното издание „Отзвук“. Върховният административен съд е отменил Акта за установяване на задължения на ЕТ „Джей и ви – Джеват Кичуков“ като незаконосъобразен.

Делото е било образувано от управителя на фирмата Джеват Кичуков след като получил съобщение, че за 2013, 2014, 2015 и 2016 г. дължи общо за такса битови отпадъци 24 510,80 лв. По време на съдебните заседания не са представени доказателства, които да установяват по безспорен начин предоставянето на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждането в депа и чистота на териториите за обществено ползване от страна на Община Девин. Вещото лице установява, че имотът на Кичуков не попада в заповедите на кмета относно определените райони с организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за периода 2014–2016 г. Въпреки изрично дадените указания от съда Община Девин доказва реалното извършване на услугите. От друга страна са нарушени и разпоредби на Закона за местни данъци и такси, като размерът на дължимите ТБО не е определен поотделно за всяка услуга. Според съда това прави невъзможен съдебния контрол върху определения размер за съответната година.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Пред „Отзвук“ потърпевшия едноличен търговец разказва: „Сградата ми е нова. Открита е през 2013 г. Тогава не я декларирах и тя не беше включена в сметосъбирането и сметоизвозването. Направих го през 2015 г. За този период подлежа на глоба, която е около 500 лв. Но от Община Девин решиха да си търсят такса за боклука и ми съставиха акта за дължими огромни суми за нещо, което не е извършено през всичките тези години“, коментира Джеват Кичуков.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините