За изчезналите резултати от едно „пряко договаряне“ в Смолян

Липса на прозрачност в Смолян лишава бедните граждани от топъл обяд въпреки осигурените средства по проект, финансиран от Европейския съюз

Снимка: Зарко Маринов

С идеята „да подпомогне на жители на Община Смолян в тежко социално състояние” местната аминистрация кандидатства за финансиране с проект „Осигуряване на топъл обяд в община Смолян“ пред Агенцията за социално подпомагане – управляващ орган на Оперативната програма за храни на Европейския съюз.

Проектът предвижда на 170 души в работните дни през месеците от октомври до април до края на 2019 година да бъде осигурен топъл обяд. Обядът (супа, основно ястие и хляб) трябва да бъде предоставя в шест трапезарии – три в града и още три в селата Момчиловци, Смилян и Търън, пише в документите на проекта. Подборът ще се извършва съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”, за да се гарантира, че услугата, ще достигне точно до хората, за които е предназначена, сочи предложението. Декларирано е също, че „приготвянето и доставянето на храната ще бъде възложено на изпълнител, избран по реда на Закона за обществените поръчки, за приготвяне и доставка на готова храна (кетъринг)”.

На 30 август м.г. кметът на община Смолян Николай Мелемов сключва договор с Агенцията за социално подпомагане за финансиране на проекта, чиято стойност надхвърля 370 хил. лв. От тях 55 хил. са национално съфинансиране, а 316 хи. лв. са осигурени от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Пряко договаряне и след това … мълчание

На 4 юли м.г. кметът на Смолян Николай Мелемов открива процедура чрез пряко договаряне за приготвяне и доставка на топъл обяд по предварителна заявка. След това изпраща покана за преговори до три фирми, една от които е общинската „Ученическо и столово хранене“. Обявеният срок за приемане на офертите е до 17 юли 2017 г., а прогнозната стойност на договора е 256 хил. в. с ДДС. Преговорите с представителите на трите дружества са насрочени за следващия ден – 18 юли, пише в поканата. Дали въпросните преговори са се състояли и избран ли е изпълнител не е известно, тъй като в сайта на общината не е поместена подобна информация. В сайта на Агенцията за обществени поръчки също не е обявено сключването на договор за услугата.

Въпрос за четвърт милион

От октомври м. г. социално слаби граждани на Смолян все пак получават топлия си обяд в базите на общинската фирма „Ученическо и столово хранене“, установи проверка на „За истината”. Към 29 януари 2018 г. от услугата са се възползвали 120 души, а незаетите места са 50, каза ръководителят на проекта Мария Гавраилова. По нейна инициатива на сайта на общината на 12 януари е публикувано съобщение, че „продължава набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социална услуга „Топъл обяд“. Тя потвърди, че услугата в момента се изпълнява от „Ученическо и столово хранене“, но не бе осведомена дали с дружеството е подписан договор и евентуално кога се е случило това. Как са приключили преговорите и има ли договор с Община Смолян не можа да каже и управителят на „Ученическо и столово хранене“ Григор Павлов.

Топъл обяд или студен душ?

В рамките на стратегия „Европа 2020“, Европейският съюз си поставя целта до 2020 г. да намали с 20 милиона хората, изпаднали в състояние на бедност или социално изключване, създавайки фонд за подпомагане на най-нуждаещите се. В най-бедната страна на ЕС този фонд предоставя близо 60 милиона лева за Операция 3 – „Осигуряване на топъл обяд“. Заедно с националното съфинансиране от 10 млн. лева общият бюджет на програмата достига 70 млн. лева. Дали общините, които единствени могат да кандидатстват за за това финансиране, имат капацитета и желанието, средствата да достигнат точно до хората, за които са предназначени, е въпрос с труден отговор. Ако съдим по начина, по който Община Смолян вече седми месец се бори с избора на фирма – изпълнител, подозренията в ефективността на начина, по който се изпълнява проекта, стават съвсем основателни. Съвсем отделен въпрос е, че близо една трета от позициите за предоставяне на безплатна храна в Смолян продължават да са незаети и до този момент. Причината е прозаична – местната администрация не е положила никакви усилия, за да информира гражданите за тази възможност.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам