Три екологични организации подадоха жалба до ЕК за изгаряне на отпадъци в тецове, свързани с Ковачки

Снимка на ТЕЦ „Брикел“ от неделя, 24 август 2019 г.
Източник: фейсбук групата „Гълъбово в 21 век“

Жалба до Европейската комисия подадоха днес „Грийнпийс“- България, „За земята“ и международната екологична правозащитна организация Client Earth. С нея те се противопоставят на изгарянето на отпадъци в няколко въглищни централи – ТЕЦ „Брикел”, ТЕЦ „Перник” и ТЕЦ „Бобов дол”, всички свързани с бизнесмена Христо Ковачки, който продължава да се представя само като техен консултант.

Според Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България българските власти не дефинират като проблем експерименталното изгаряне на отпадъци, което те са разрешили на трите централи, без да спазват процедурите на българското и европейското законодателство. В прессъобщение до медиите се посочва, че „с тайни писма на „Бобов дол“ и „Брикел” е позволено да изгарят по 500 хил. тона отпадъци за половин година, което е 10 хиляди пъти повече от разрешеното в Европейската директива за емисиите от индустриални източници“. Затова подалите жалбата организации призовават ЕК да се намеси и да защити правата на гражданите в районите, където са разположени и работят въглищните централи.

Борбата срещу изгарянето на отпадъци и опасните условия на съхранението им в тецовете е сред приоритетните каузи на „Грийнпийс“ – България и „За земята“. Но те са притеснени, че след шумните проверките на прокуратурата и МОСВ в ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Брикел“, проведени през последните месеци, проблемите остават неразрешени. Безпокойство буди и фактът, че българската екологична администрация дава разрешителни за т.нар. „експериментално“ изгаряне, каквото на практика няма, тъй като не се тества някаква иновация, а просто се променя горивото, без да е направена Оценка за въздействие върху околната среда. Природозащитниците посочват, че извън незаконните пратки от Италия, в трите централи от края на 2018 година се горят отпадъци, без да са преминали през формалните процедури за разрешение да включат към въглищата и отпадъци. От „Грийнпийс“ и „За земята“ твърдят, че това е станало възможно, благодарение на писмо от МОСВ, което не е публично. При това — без промяна в разрешителните на централите и без обществено обсъждане, както и без да е изследван здравният риск от изгарянето на отпадъци. Много е вероятно в отпадните газове, вода или пепел да има наличие на тежки метали, диоксини и фурани, които не могат да бъдат измерени от наличната апаратура, с която разполагат Регионалните инспекции по околна среда и води. „Тъй като информацията е труднодостъпна, не можем да сме съвсем сигурни, че това е пълната картина с изгарянето на отпадъци, възможно е подобно тестово изгаряне на отпадъци да се е случвало и в други централи, но само институциите могат да потвърдят това“, пише в прессъобщението до медиите.  

Адвокатите в ClientEarth, които работят съвместно с екипите на „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“, се надяват с внасянето на жалбата в Европейската комисия европейските власти да проведат разследване и да доведат до прекратяването на незаконното изгаряне на отпадъци.

Жалбата на трите организации е особено актуална в контекста на зелената политика на новата ЕК и на все по-строгите ограничителни норми за използването на въглищата в ЕС. А включването на отпадъците като гориво е опит на ТЕЦовете да заобиколят тези норми, да  избягат монтирането на модерни пречистващи инсталации, както и плащането на непосилно скъпите квоти за въглероден двуокис. Според Меглена Антонова от „Грийнийс“ – България жителите в засегнатите общини все по-често надигат глас срещу изгарянето на отпадъците, затова българските власти са длъжни да защитят правото им да дишат чист въздух и да представят конкретни планове за поетапното премахване на въглищата и замяната им с възобновяеми алтернативни горива, както и съвременни политики по отношение на управлението на отпадъците.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам