Топлофикация – София ще плати 10 хил. лв. за неправомерно използване на лични данни

Стефан Иванов от Смолян
Снимка: „Отзвук“

Върховният административен съд (ВАС) потвърди глоба, наложена на „Топлофикация“ – София, за неправомерно използване на личните данни на Стефан Иванов от Смолян. Мъжът беше осъден погрешка, а частен съдебен изпълнител наложи запор върху пенсията му за несъществуващ дълг към монополиста.

Казусът със Стефан Иванов излезе наяве през 2017 г. Смолянчанинът няма имоти в столицата, нито открита партида за доставка на топлоенергия, но е осъден да плати над 1 000 лева за към „Топлофикация“, които с лихвите станали 1 300 лева. Той направил няколко опита да обясни на „Топлофикация“ за грешката, но така и не получил разбиране.

“Работил съм от 2003 до началото на 2011 г. в София. Бил съм на квартира, нямам жилище на мое име“, обясни тогава набеденият за длъжник. След като направил собствено разследване разбрал, че до февруари 2011 г. партидата се води на Стефан Борисов Иванов, чието ЕГН започва с 45, а неговото – с 48. След това партидата е прехвърлена на Иванка Георгиева. Когато успява да докаже, че длъжникът не е той, запорът му е вдигнат и случаят приключен. Стефан Иванов обаче внася жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за неправомерното използване на личните му данни. На  „Топлофикация“ – София, е наложена глоба от 10 хил. лв.

По време на производството става ясно, че личните данни на пенсионера са взети от публичния регистър на Агенцията по вписванията. Обработването им е осъществявано в продължителен период от време и данните са ползвани пред съдебни органи и частен съдебен изпълнител при липса на което и да е от законовите основания, установяват магистрати.

Според тричленния състав на ВАС, потвърдил днес и на последна инстанция санкцията, дружеството носи отговорност.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

„Топлофикация“ – София, е осъдена и да плати на Стефан Иванов 400 лева за направените разноски за адвокатско възнаграждение.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам