BG | EN

ТЕЦ „Марица“ 3 временно бе спрян заради изпускане на значителни количества неорганизирани емисии

ТЕЦ „Марица 3“, архив 2022 г.
Снимка: РИОСВ – Хасково

Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) „Марица 3“ в Димитровград временно спря работа след проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) в Хасково, съобщиха от екоинспекцията.

На 3 октомври редовният мониторинг на РИОСВ – Хасково е установил изпускане на неорганизирани емисии в значителни количества от производствената площадка на горивната инсталация.

Причина за излизащите от сградата на котелното неорганизирани емисии е технически проблем на един от димните вентилатори, поясняват от екоинспекцията. На оператора е дадено предписание незабавно да се отстрани техническия проблем.

На следващия ден – в сряда, 4 октомври, парогенераторът на ТЕЦ „Марица 3“ АД е погасен. В допустимите норми са стойностите за серен диоксид и фини прахови частици от началото на тази седмица досега.

Постоянният мониторинг на данните, постъпващи в реално време от измервателната станция в Димитровград, сочи, че не са отчитани превишения на средночасовата норма за серен диоксид, поясняват от РИОСВ.

От там уверяват, че се извършва постоянен контрол и наблюдение на оператора ТЕЦ „Марица“ 3 АД в Димитровград.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините