BG | EN

ТЕЦ „Брикел“ ще продължи да трови въздуха, но „законосъобразно“

Снимка на ТЕЦ „Брикел“ от 24.08.19г.
Източник: фейсбук групата „Гълъбово в 21 век“, архив

България е единствената държава в Европейския съюз срещу която тече наказателна процедура за замърсяването на въздуха със серен диоксид. Източник са въглищните централи, сред които и „Брикел“ ЕАД, свързвана с олигарха Христо Ковачки.

В свой пост във Фейсбук от миналата седмица вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов разказва сюжет, свързан с ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово, по който може да се направи сценарий за криминален филм. Поводът е решение на ВАС от 23 декември 2021 г., което потвърждава друго на Административния съд в София от 20 август 2020 г., с което Министерството на околната среда (МОСВ) е осъдено да плати на дружеството – собственик на централата близо 17.5 млн. лева обезщетение и малко над 7 млн. лева лихва. Причината за осъдителната присъда е, че през 2012 г. екоминистерството е отказало да предостави на свързваната с бизнесмена Христо Ковачки ТЕЦ “Брикел” безплатни квоти за емисии на парникови газове.

МОСВ решава да се разплати с дружеството. Според справка в Търговския регистър за актуалното състояние на „Брикел“ ЕАД към 19 януари, едноличен собственик на капитала е БАКАР ЛИМИТИД – юридическо лице от Великобритания. В писмо до МОСВ е посочено,  че

вземанията са прехвърлени към дружеството с ограничена отговорност „Хийт Енерджи“ООД, но не прилагат договор затова,

„най-вероятно, защото ТЕЦ“Брикел“ е длъжник към държавата, заради други постановления“, пише министърът в поста си. Който сам се уверил, че пълномощникът на „Хийт Енерджи“ обитава кабинета на директора на ТЕЦ „Република“ в Индустриалната зона на Перник.

В отговор на парламентарно питане Андрей Живков – министър на енергетиката в служебното правителство информира народните представители, че фирмата „Хийт Енерджи“ доставя въглища на ТЕЦ „Република“, добити от Пернишкия минен басейн и притежава инсталация за сушенето на въглищата, разположена на терен от 9 хил. кв. м., собственост на Топлофикация – Перник.

В Търговския регистър  като управител и едноличен собственик на „Хийт Енерджи“ е вписана Диляна Бранимирова Авджиева. Името й фигурира и в още няколко дружества, между които и „Дайнинг Енерджи“ ЕООД, на което тя е управител, а собственик на капитала от 2 лева  е юридическо лице от Великобритания – КЛАРКУЕЛ ЛТД. В хода на процедурата по издаване на Комплексно разрешително на „Брикел“ ЕАД, дружеството уведомява Изпълнителната Агенция „Околна среда“(ИАОС), че правото на собственост върху шести енергиен котел на централата е прехвърлено чрез покупко-продажба на Дайнинг Енерджи“. В писмото пише още, че

тъй като „Брикел“ не е собственик и не отговаря на определението за негов оператор, не може да осъществява експлоатационен контрол върху съоръжението.

Новият собственик и оператор на един от шестте котли в централата е със седалище и адрес на управление в община Гълъбово, площадката на „Брикел“. Няколко пъти опитахме да се свържем по телефона с изпълнителния директор Янилин Павлов, но неуспешно. Така въпроси като например използва ли „Дайнинг Енерджи“ единствената сероочистваща инсталация в централата или котелът им работи без пречистване на вредните емисии и други, свързани с дейността на една от най-старите и амортизирани топлоелектрически централи в България, останаха без отговор. Не е ясно и

как дружество с капитал от 2 лв. е придобило 1/6 от енергийните мощности на централата.

А надеждите на много граждани от Старозагорския регион, особено в Гълъбово, че държавата ще ограничи производството на електроенергия в  ТЕЦ„Брикел“, която целогодишно и десетилетия замърсява атмосферния въздух, основно с емисии от серен диоксид или че дори ще затвори централата не се сбъднаха. Нещо повече – разследване на „За истината“ разкри, че между община Гълъбово и енергийното дружество има подписано предварително споразумение за договор с тайни клаузи в него, който урежда доставката и изгарянето на отпадъци, в това число и внесени от Италия.

ТЕЦ „Брикел“ ще гори отпадъци по договор с тайни клаузи тук

На 03 септември 2019г.– двайсетина дни след публикуване на разследването, РИОСВ-Стара Загора извърши проверка и установи, че в ТЕЦ „Брикел“ се изгаря биомаса и RDF в нарушение на Комплексното й разрешително. И издаде акт за спиране на 6 котела на горивната инсталация.  А на 04 септември в сайта на прокуратурата се появи прессъобщение, че главният прокурор е разпоредил на министъра на околната среда и водите проверки в ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ“Брикел“ и в двете топлофикационни дружества в Сливен и Перник, чийто собственици са свързани лица с олигарха Христо Ковачки. А хората в тези региони излязоха на масови протести.

Но всичко се оказа само прах в очите на гражданите и на екологичните организации в България.

Спирането на работата на ТЕЦ “Брикел“ се оказа един бутафорен акт на старозагорската РИОСВ, тъй като стана ясно, че съвпада с извършването на планови ремонти в централата. А ръководството обяви, че няма нищо общо с доставките на отпадъци, складирани на площадката й, която е била отдадена под наем на фирмата „Траш юнивърс“ за 2 години. Няма резултати, поне досега, и от двете образувани преди две години досъдебни производства в Районната и Окръжната прокуратура в Стара Загора, които трябваше да разследват пътя на отпадъците, както и дали има реализирана корупционна схема с облагодетелствани лица от екоинспекцията и МОСВ.

Две години по-късно, когато правителството на Борисов беше паднало и управляваше служебен кабинет, назначен от президента Румен Радев, на 5 октомври 2021г. Изпълнителната Агенция „Околна среда“ издаде ново Комплексно разрешително на „Брикел“ ЕАД. А операторът на централата получи правото да продължи да работи без да прави подобрения в амортизираната си техническа инсталация.

Комплексното разрешително позволява в нея, освен въглища от Маришкия басейн, да се изгарят още биомаса и нефтошисти. А РИОСВ – Стара Загора отхвърли извършването на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционното намерение на „Брикел“.

С мотива, че основните му цели са подобряване на качеството на околната среда в района и снижаване на разходите за производство на електрическа енергия.

„Грийнпийс“ – България и „За земята“ обжалват пред екоминистерството решението на изпълнителния директор на Изпълнителната Агенция „Околна среда“, с което е издадено новото КР на „Брикел“. А след това подават и сигнал по глава осма на Административно процесуалния Кодекс до министър Асен Личев. В него посочват следните факти:

– Комплексното разрешително е издадено месец и половина след посочения в Директива 2010/75/ЕС краен срок, което само по себе си е нарушение на разпоредбите й. От тях е следвало до 17 август 2021 г. националните органи да осигурят съответствие на разрешителното на „Брикел“ ЕАД със заключенията за най-добри налични практики на големите горивни инсталации в Евросъюза.  

–  В техническата оценка и в самия текст на новоиздаденото разрешително са налице множество доказателства, че поради техническото състояние на централата на този етап не може да бъде постигната заложената в КР норма от 320 мг/м3 за серен диоксид. Самият оператор твърди, че инсталацията ще може да постигне тази норма след въвеждане в експлоатация на втора сероочистваща инсталация, но планираната дата за пускането й в експлоатация е едва към 2024-2025 г. А и действаща към момента единствена СОИ 1 в централата осигурява, според информация на оператора, очистване на SO2 до 563 мг/м3, тоест

КР е издадено в нарушения на разпоредби от цитираната Директива на ЕС и на Закона за опазване на околната среда.

„Поради тази причина единственият начин да се спази нормата за серен диоксид при действието на КР 2021 и преди да е въведена в експлоатация СОИ 2, е ТЕЦ „Брикел“ да бъде задължена да не експлоатира съоръженията си на пълен капацитет. Същото е аргументирано и в КР, т. 3 от мотивите за недопускане на дерогация по показател серни оксиди“, пише в сигнала на сдружението до министъра. 

В него е посочено също, че община Гълъбово е единственото място на територията на Европейския съюз, където все още е налице системно и постоянно нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве по показател серен диоксид, а ТЕЦ „Брикел“ има значителен принос в това замърсяване.

В сигнала се настоява министърът да наложи на енергийното дружество, свързано с Христо Ковачки, принудителна административна мярка, която да осигури спазване на емисионните норми, определени в най-добрите налични техники на големите горивни инсталации в ЕС.

Такава мярка може да бъде спирането или ограничаването на производствената дейност на централата до мощност, която да осигури спазването на нормата от 320 мг/м3 за серен диоксид.

МОСВ образува производство по АПК и излиза с пространно обосновано решение, с което министър Личев отхвърля жалбата на двете екологични организации и потвърждава решението на изпълнителния директор на ИАОС за издаване на КР на „Брикел“ ЕАД. То е обжалвано пред Административния съд в Стара Загора, който през февруари ще проведе първото си заседание делото.

Но това не е първият път, когато сдружението обжалва решения на изпълнителната власт. През 2018 година отново в старозагорския административен съд е образувано дело срещу Решение – № СЗ  – 61 – ПР/2018 от 16.07.2018 г. на директора на РИОСВ, с което е отхвърлена необходимостта от извършване на ОВОС при изгарянето на биомаса, RDF и други неопасни отпадъци.

Административният съд се произнася в полза на „Грийнпийс“-България и на „За земята“, но ВАС отменя решението му и отхвърля жалбата. Адвокат Регина Стоилова коментира пред БНР, че двете в двете екологични организации имат доста резерви спрямо решението на съда: “Бих искала да отбележа, че е това е последна съдебна инстанция и е изключително обезпокоително, че в конкретния случай върховните съдии са отказали да коментират и да приложат практика на Съда на ЕС, която е задължителна и която, ако беше приложена, изходът на делото щеше да е друг.

Другото обезпокоително е, че върховните съдии припознават изцяло аргументите само на едната страна, а именно твърдения на ТЕЦ „Брикел“, които не са доказани в производството“. И така на практика

върховните съдии вместо да отхвърлят беззаконието, дават „зелена улица“ всекидневно законът да бъде нарушаван с цената на здравето на гражданите.     

Двете неправителствени организации нямат капацитет да следят и проверяват налага ли и какви санкции екоинспекцията в Стара Загора на ТЕЦ „Брикел“ при многократните случаи на установено наднормено количество на серен диоксид в атмосферата и съответно влизат ли някакви пари от наложените глоби в хазната след обжалването на административните актове в съда, коментира за медията ни Меглена Антонова – ръководител на кампаниите в „Грийнпийс“ – България. Тя е категорична, че МОСВ не изпълнява функциите си, а се опитва да поправя грешки на Министерството на енергетиката, което от своя страна няма картбланш от управляващите да спре дейността на въглищни централи, които не отговарят на изискванията на екологичното законодателство. И посочва, че заключенията на Директивата за най-добри налични техники на големите горивни инсталации трябваше да бъдат приложени още през 2021 г. В България това не се случи. Нещо повече –

на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД беше разрешено да работи без нови инвестиции, а съдът им даде право на предварително изпълнение на КР и сега в централата законосъобразно се изгаря биомаса, същото, заради което няколко години по – рано беше затворена.   

Тук е важно да се уточни, че предварителното изпълнение на КР бе отказано от Изпълнителната Агенция „Околна среда“, а отказът – потвърден от Административния съд в  Стара Загора. ВАС, обаче, го отхвърли и допусна предварително изпълнение на КР от 15.12.2021 г. Тодор Тодоров – председател на тричленния съдебен състав е изразил несъгласие с неговите изводите и посочва, че фактите, представени от ТЕЦ „Брикел“ са недоказани. Той обръща внимание и на потвърденото от ИАОС, че „енергийните котли са силно амортизирани, поради което възникват чести аварии, водещи до ежемесечно погасяване и разпалване на ЕК без използването на СОИ. Котлите са монтирани в периода 1958 – 1962 г. и са в незадоволително техническо състояние“. Както и че отчетените случаи на неорганизирани емисии могат да предизвикат високи концентрации на серен диоксид в Гълъбово.

Сега на ход е отново първо съдът, после и новите управляващи, които обещаха промяна. Тя включва и промяна на комуникацията между журналисти и изпълнителната власт и облекчаване на достъпа до информация, важна за обществото. Като например колко пъти РИОСВ-Стара Загора е проверила дали „Брикел“ ЕАД спазва изискванията на КП да работи едновременно най-много с три от 6-те котела с обща номинална входяща топлинна мощност не повече от 510 мегавата. И съответно какви действия е предприела инспекцията при констатирани нарушения.

Промяна изисква и законодателството ни, което с предложения, внесени от предишните управляващи, ограничиха обжалването на екооценките на общински обекти от първостепенно значение до една съдебна инстанция.

Всяка друга политика би означавала, че в България продължава да съществува кръг от недосегаеми бизнесмени със силни лобита в политиката и съдебната система.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Венелина Попова
Венелина Попова е дългогодишен журналист в БНР, от 2001 година е кореспондент на програма "Хоризонт" от Стара Загора. Два пъти е заставала на подсъдимата скамейка за свои разследвания, излиза от тях с присъдата "невиновна". Носител е на наградата за гражданска доблест "Паница", има награди от Националния омбудсман и от Родовата фондация "Митрополит Методий Кусев".

Още от автора

Изборът да гласуваш „неправилно“

Изборите приключиха, а животът продължава. Някъде по-лошо, отколкото преди, другаде - доста по-лошо. 

Де юре и де факто – кой ще е председател на новия Общински съвет в Стара Загора

Живко Тодоров започна четвъртия си мандат като кмет на Стара Загора с подновен и подмладен екип. Публично кметът обяви, че фрагментацията в новия общински съвет не го притеснява, защото това предполага по-голяма прозрачност и демократичност при вземането на решенията.

Борислав Сарафов бил доволен от разследването на случая „Дебора Михайлова“

„Прокуратурата тръгна лошо по това дело (за нападението над Дебора Михайлова в Стара Загора, бел. ред.), но се поправи“. Това е заявил изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов по време на неофициален разговор между прокурори от цялата страна и ресорни журналисти.

Още разследвания

2,5 млн. лв. „в брой в пликове и торбички“ (видео)

Мъж от Бургас обвини кмета на Бургас Димитър Николов, който е кандидат на ГЕРБ за пореден мандат в корупция в особено големи размери. Във видео, за което телевизия "Еврокам" твърди, че е получено на електронната й поща мъжът с имена Михаил Михайлов твърди, че е получил около 2,5 млн. лв. "в брой в пликове и торбички" от самия Николов и негови приближени. 

Университетската кариера на почетния консул на Барбадос отново е под въпрос

Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков няма намерения да обяви нов конкурс за длъжността „доцент“ по публично право, на която назначи Петър Илиев – адвокат от Софийската колегия и бивш преподавател по конституционно право в Юридическия факултет на СУ.  

Десетки дървета изгоряха „случайно“ на варненската ул. „Зеленика“, за да разчистят строителен терен

Това е история за унищожаване на дървета във Варна. В нея липсва художествена измислица и журналистически коментар. Само факти. Разиграва се на ул. „Зеленика“ в т. нар. "Цветен квартал".