Тайният пиар и кметът на Севлиево сe оказаха с еднакви заплати

– За година и половина от бюджета на местната администрация са излезли 40 хил. лв. за външен пиар

– Адмнистрацията продължава да пази в тайна кой е техният получател

Колаж: „За истината“

От бюджета на Община Севлиево са излезли близо 40 хил. лв. за външни пиар услуги, за които администрацията няма действащ договор. Това показа разследване на „За истината“. А данните, с които разполагаме сочат, че пиар специалистът, който ползва Общината получава почти колкото кмета.

През април т.г. до общинската администрация беше изпратено заявление по Закона за достъп до обществена информация. С него беше поискана справка за сумите, които Община Севлиево плаща за външни пиар услуги.

Отговорът „За истината“ получи едва на 30 ноември, след като Административният съд в Габрово задължи Общината да отговори на изпратените през пролетта въпроси. В резултат на съдебното решение от местната администрация беше изпратена единствено справка за размера на изплатените суми за услугите по публичност. Те се рявняваха на 39 324 лв.

Тъй като периода, за който бе поискана справката, обхваща 18 месеца, излиза, че от бюджета на Севлиево са плащани по 2 222 лв. на месец за пиар. Възнаграждението е почти колкото заплатата на кмета на общината. Тази информацията не само не осветлява обстоятелствата около наемането на външна агенция, но провокира нови въпроси.

Как са офомени плащанията?

Въпреки изрично зададения въпрос в предоставената справка не се уточнява на какво основание са направени плащания от бюджета за външни пиар услуги. Уточнението е важно с оглед на това, че няма договор между администрацията и наетата агенция, а липсата на отговор поражда съмнения за начина, по който в Севлиево разходват публичните финанси.

Цената и критериите

Отговорите на въпросите, как е изчислено колко струват услугите и по какви критерии е избрано дружеството, което работи за имиджа на общинта също бяха премълчани от местната администрация.

В отговора до „За истината“ се казва само, че до избор на външен изпълнител на пиар услуги се е стигнало след обявени шест конкурса за младши експерт „Връзки с обществеността“, на които служител за тази длъжност не е бил избран. Имало ли е кандидати обаче, от предоставените отговори така и не става ясно. А на сайта на общината след нито един от обявените конкурси – пет през 2016 г. и един през 2018 г., не е публикуван протокол от работата на комисията по избора. Това противоречи на обичайната практика в Севлиево при организирането на конкурси зо обявяваните от администрацията свободни позиции.

Странно е и защо в отговорите на местната администрация изобщо не се споменава името на дружеството „Пи Ар България“. Говори се за външен изпълнител на услуги, но липсва име на дружество или лице. А в заявлението, с което „За истината“ поиска информация през пролетта, бе посочено конкретно име на компания – тази, от която до този момент се изпращаха прессъобщения от името на Община Севлиево. Всички те бяха подписани именно от „Пи Ар България“ и физическото лице Анелия Скримова. Дали става дума за пропуск или съзнателно премълчаване е трудно да се прецени на фона на толкова много спестени отговори.

Размяна на ролите

Според данни от Търговския регистър „Пи Ар България“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено през 2008 г. При учредяването му негов едноличен собственик и управител е Анелия Скримова, а дружеството е регистрирано в Перник. Четири години по-късно Скримова излиза от управлението и на нейно място е вписана Йорданка Евтимова, а дружеството е пререгистрирано на нов адрес в София.

След още две години, през 2014 г., Евтимова излиза от управлението, а като собственик и управител отново е вписана Скримова. На следващата година размяната на местата се повтаря – Скримова излиза от управлението, а Евтимова влиза.

Така е до май 2018 г. – месец, след като „За истината“ прояви интерес към дружеството, с което Община Севлиево работи без договор и на което плаща, неясно как, като външен изпълнител на услуги за публичност.

Любопитна подробност е, че по времето, когато собственик и управител на „Пи Ар България“ е Йорданка Евтимова, на телефонния номер за връзка с нея отговаряше Анелия Скримова. Двете ползваха и един и същ електронен адрес, ставаше ясно от сайта prinbulgaria.com, който съдържа данни за PR агенциите в България. Дали става дума за съвпадение и кое е наложило собствеността на агенцията и нейното управление да се променят пет пъти за десет години, не е ясно. Но това е само още едно от останалите неизяснени обстоятелства в историята за тайния пиар на Община Севлиево.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам