С 4.5 млн лв. път в община Ивайловград се „удави“ в р. Армира (видео)

Пътят, който води в реката и не се ползва от никого, но е определен от администрацията в Ивайловград като приоритетен за района
Снимка: Иван Атанасов

Освен за магистрали и срутища, правителството отделя европейски пари и за пътища в отдалечени райони на страната. Такъв пример е пограничната община Ивайловград, където е реализиран проект ,,Рeкoнcтрукция и рeхaбилитaция нa oбщинcкитe пътищa нa тeритoриятa нa Oбщинa Ивaйлoвгрaд’’ нa cтoйнocт почти 4.5 млн. лв. (без ДДС).

Дейностите по целия проект започнаха през ноември 2012 и завършиха през юли 2015 г. като бяха ремонтирани пътищата до няколко малки села в района. Според кмета на Ивайловград с изпълнението на проекта е осигурена възможността екипите на Бърза помощ, полицията, пожарната и гражданска защита да пристигат навреме, а пътуването в района да стане по-приятно.

Един от ремонтираните пътища е от Ивaйлoвгрaд през c. Дрaбишнa до грaницaта с Гърция. В действителност обаче той продължава само километър след селото и

свършва в брега на р. Армира.

Така вместо до Гърция, той води до никъде. Въпрки това по асфалта е нанесена осева линия, има банкет и всичко отанало, което се изисква при строителството на съвременен път.

Местни хора казват, че се предвиждало да има КПП с Гърция, а южните ни съседи е трябвало да изградят тяхната част. Но само на 20 км, край съседното село Cлaвeeвo, вече има изграден пункт, който работи от 2010 година – тоест 5 години преди да почне ремонта на пътя от c. Дрaбишнa до южната граница.

И още нещо. След като е ремонтиран през 2015 г.,

пътят отново започва да пропада,

появяват се пукнатини, някои от които дълбоки до 10 см., асфалтовото покритие се руши. Шофьори твърдят, че състоянието му сега е по-лошо отколкото преди ремонта.

Няколко въпроса, зададени от „За истината“ по закона за достъп да обществена информация, трябваше да изяснят

защо този път е рехабилитиран,

след като не достига до никъде.

Първият въпрос бе: „Кое наложи да се прави ремонт на път, който няма продължение от другата страна на границата?“ От община Ивайловград отговориха следното:

Общата цел на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Ивайловград“, е да се повиши качеството на живот, да се одобри достъпът до основни услуги за населението и

да се стимулира устойчивото развитие на общината.

Важно е да отбележим и фактът, че средствата се отпускат от програмата за развитие на селските райони, което обуславя в голяма степен изборът на район за финансиране.

От Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уточниха, че одобреният проект е определен като приоритетен в плана за развитие на Община Ивайловград 2007 – 2013 г. Пълното му название е „Реконструкция и разширение на пътните отсечки, влизащи в обсега на „Вътрешно- общинския пътен пръстен“ с добри пътни елементи, позволяващ скоростно автомобилно движение“.

И от двете институции обаче не дават отговор на въпроса

кому е нужен път, който не води за никъде.

На друг въпрос – кой е изпълнителят на строително – монтажните работи, отговорът гласи, че това е „Европът 2005“ ООД. Гаранцията на пътя е 36 месеца и тя е изтекла през юли 2018 г.

От тази дата нататък за пътя до брега на р. Армира вече трябва да се грижи община Ивайловград. Как ще стане това обаче не е ясно, след като в мотивите към ДФЗ за ремонта на този участък от общината са заявили, че „основните проблеми за поддръжката и развитието на общинската пътна инфраструктура са свързани с липса на средства за ремонт…“

В действителност обаче общината вече се грижи за пътя. В началото на c. Дрaбишнa около красива вила има добре ремонтиран участък от него, който е струвал на общината 60 хил. лв. Проверка на „За истината“ показа, че

вилата е собственост на съпруга на кмета на Ивайловград Диана Овчарова.

На четвърти въпрос: Как изграждането на тази нова инфраструктура е допринесло за развитието на региона на Ивайловград?“, отговорът беше следният: „Считаме, че удобствата не са привилегия само на жителите на Ивайловград, а и на всички жители на общината,“ са написали в отговора си.

От ДФЗ доуточниха, че в заявлението за кандидатстване за финансиране от Община Ивайловград заявили, че „Реализацията на проекта ще допринесе за реално удовлетворяване на нуждите на идентифицираните групи.“ Амортизираните пътища действително затрудняват придвижването на хората до административните центрове, където са концентрирани по-голяма част от публичните услуги – административни, социални, здравни, образователни, и културни.

Според Общината лошото състояние на тези пътища затруднява достъпа и до съседните общини, а линейки, полиция, пожарна, гражданска защита достигали със закъснение, което в много от случаите е фатално.

Нито една от институциите, до които бяха изпратени въпроси по закона за достъп до обществена информация не даде отговор

защо е построен път до нищото

и кой ще ремонтира новоремонтирания път, след като от Община Ивайловград заявяват, че това не е по силите им.

Ясно е само, че сега предстои сериозни ремонти на ремонта, но тъй като общината няма пари, пътищата отново ще станат непроходими, а движението – затруднено. Независимо, че вече са похарчени повече от 4 млн. лв.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам