Съд обяви за незаконно затварянето на кариерата над Белащица

Снимка: „Под тепето“

Административният съд в Пловдив обяви за незаконно затварянето на кариерата над Белащица. Съдът  счете, че концесионният договор на „Холсим кариерни материали Пловдив” АД е спрян без основания. Според заповед на Министерството на енергетиката от 27 февруари 2020 г. договорът на концесионера трябваше да бъде спрян заради замърсяването на въздуха с прах от кариерата. А заповедта бе издадена след редица протести на хората от близките населени места.

Според съда концесионният договор на „Холсим кариерни материали Пловдив” АД е спрян без основания. В края на м. г. съдът отмени и мълчаливия отказ на енергийното министерство за това дейността на кариерата да бъде възобновена. Кариерата беше спряна за нарушения на екологичното законодателство, за които на „Холсим“ са съставени 3 наказателни постановления, припомня регионалното издание „Под тепето“. Глобата по едно от тях вече е платена, а дадените предписания да се ограничи запрашаването на въздуха или са били изпълнени към 27 февруари 2020-а, или изпълнението им е било в ход, констатира Административният съд.

„Пътят от републиканската пътна мрежа се измива и се води дневник на почистването. Вътрешнокариерните пътища се поддържат в добро състояние. Извършено е окончателно преместване на кантарите и е монтирано автоматично измиващо устройство, с което се извършва измиване на транспортните средства, напускащи кариерата,“ цитирани са констатации на РИОСВ при проверки на място, за които са съответните протоколи, а на тях датите са от преди спирането на концесионния договор.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Казус с кариерата на „Холсим“ над Белащица няма, коментира обаче областният управител на Пловдив Дани Каназирева по повод решението на Административния съд. Каназирева беше категорична, че решението на съда ще бъде обжалвано.

“Каквото и да решат магистратите на горна инстанция, жителите на Белащица, близките села и Пловдив не трябва да имат притеснения, защото концесията изтича след броени дни – на 1 февруари 2021 година. Също така, по закон, спирането не удължава срока на съответния договор и този на разрешението или на концесията,” заяви тя, цитирана от „Под тепето“.

По думите ѝ няма удължаване на концесионния договор и не трябва да има и за в бъдеще, поради редица причини – наличие на водоизточници, свлачище, сериозни предпоставки за замърсяване на въздуха, опасност за здравето и условията на живот на населението.

В района на кариерата в Белащица има два извора, захранващи селото с питейна вода

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам