Съд не разреши строителството на висока жилищна сграда до Морската градина във Варна

Според съдебно-техническа експертиза, за имота действа специален режим на културно-историческа защита, защото той попада в архитектурно-археологическия резерват „Античен град Одесос – Варна”.

Теренът, върху който е трябвало да се появи поредната многоетажна сграда във Варна (ограденият в синьо) е само на метри от приморския парк и морето
Илюстрация: Скрийншот от АГКК

Административният съд във Варна не допусна изграждането на висока жилищна сграда до Музея по история на медицината, намиращ се в центъра на Варна, в близост до Морската градина и архитектурно-археологическия резерват „Античен град Одесос – Варна”. Според съда, заповедта на главния архитект на Община Варна, с която това щеше да стане възможно е незаконосъобразна.

Делото е по жалба на варненската университетска болница УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, според която със заповед на главния архитект частна фирма ще може да придобие безвъзмездно част от имота й, с който граничи на бул. „Приморски“ № 51 във Варна. В този имот са разположени две сгради със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност. Едната е „Възрожденска сграда в комплекс с параклис“, като параклисът „Свети пророк Илия“ е собственост на Варненската и Великопреславска света Митрополия. Втората сграда е известна сред варненци като първата дарителска болница в България. Тя е със статут на паметник на културата с национално значение и в нея се помещава експозицията на единствения на Балканския полуостров Музей по история на медицината.

Параклисът „Св. пророк Илия“и сградата на Музея на история на медицината във Варна.
Снимка: TIIIM (Wikimapia)

Заповедта на Главния архитект на Община Варна е от 29.01.2019 г. С нея се разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV «за обществено обслужване». Заповедта е издадена в отговор на искането на фирма „Юнион Тур“ ООД за промяна статута на имота им от „за обществено обслужване“ в такъв „за жилищно строителство“. Фирмата е поискала с новия ПУП-ПРЗ в имота да се допусне застрояване в рамките на максимално допустимите параметри за градоустройствена зона Ц2, в която попада имотът съгласно Общия устройствен план на Варна от 2012 година. Към настоящия момент имотът на „Юнион Тур“ ООД  се ползва като обществен паркинг.

Според съда, ответникът е допуснал съществено нарушение, като не е уведомил УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД и Варненската и Великопреславска Митрополия за откриване на процедурата по изменение на ПУП-ПРЗ пред Главния архитект на Община Варна.

В хода на делото, чрез съдебно-техническа екпертиза от вещо лице е било установено също, че за мястото, на което се намира имотът действа специален режим на културно-историческа защита, тъй като той попада в обхвата на архитектурно-археологическия резерват „Античен град Одесос – Варна”. За тази зона се препоръчва (без да се ограничава) „ниско” до „средно застрояване” с кота корниз 15 метра.

Решението на съда, с което заповедта на главния архитект на Общината е определена за незаконосъобразна, може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам