Съдът потвърди глоба на ВиК – Шумен заради по-големите загуби на вода

Снимка: Диана Желязкова

Административният съд в Шумен потвърди глобата от 20 хил. лв., наложена на ВиК-Шумен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Наказателното постановление на водния регулатор е издадено на 14 май тази година заради по-големи от планираните загуби на вода през 2019 г.

В бизнес плана за развитие на ВиК-Шумен за периода 2017 г. – 2021 г. са заложени общи загуби на вода във водоснабдителните системи, както следва: за 2017 г. – 80.33%; за 2018 г. – 80.20%; за 2019 г. – 80.04%; за 2020 г. – 79.48% и за 2021 г. – 78.41%.

При извършена проверка от контролните органи на отчетните доклади на ВиК-Шумен е било установено, че към 31.12.2019 г. водоснабдителното дружество е отчело от 82.39% загуба на вода, т.е. е превишило с 2.85% планираното.

От ВиК-Шумен са оспорили глобата на КЕВР пред Районния съд, а в последствие и пред Административния съд. По време на делото от дружеството са посочили, че превишението на планираната загуба на вода е минимално. Магистратите обаче са счели, че „в случая са засегнати важни обществени отношения, касаещи качеството на предоставяните услуги от дружеството-касатор” и наказателното постановление е потвърдено.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам