BG | EN

Съдът отмени екологичната оценка за промяна на устройствения план на Приморско

Снимка: primorsko.bg

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени Становище по екологична оценка на министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван проекта за изменение на Общия устройствен план на община Приморско, съобщи съда. Решението може да се обжалва.

Делото е било образувано по жалби на Фондация Биоразнообразие и „Перла Г“ АД.

Върховните съдии връщат преписката на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Според тричленниясъдийски състав са били допуснати пропуски и непълноти в Становището, Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка на съвместимостта при изследване на характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати от измененията в Общия устройствен план. Изводът на върховните съдии е, че има нарушение на Закона за опазване на околната среда за идентифициране, описание и оценка на всички възможни въздействия върху околната среда от прилагането на плана предвид целите, териториалния обхват и степента на подробност.

Според съда, не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие. По отношение на някои местообитания не са преценени вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие, фауната и флората.

При тези недостатъци не може да се приеме, че смекчаващите мерки, които са предвидени за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана, ще редуцират и компенсират възможно най-пълно негативните въздействия в необходимата степен за опазване на околната среда, посочват в заключение от ВАС.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините