Съдът определи такса-смет във Видин за незаконна

Снимка: скрийншот от видео

Административният съд във Видин отмени като незаконосъобразно Решението на Общински съвет Видин, с което бе одобрена План-сметката за 2022 г. и определен нов увеличен размер на такса битови отпадъци.

Решението на общинските съветници беше оспорено в съда от областния управител Любен Иванов.

Според съда решението, взето с протокол № 1/07.01.2022г., е прието в нарушение на административно-производствените правила, материалния закон и целта на закона.

При издаването му не са спазени изискванията на Административнопроцесуалния кодекс за публично оповестяване, тъй като проектът на план-сметката за 2022 г. и такса битови отпадъци за същата година, съдържащ се в предложение на кмета на Община Видин и мотивите на същия административен орган, е публикуван на сайта на Общината едва след приемането му от Общинския съвет.

Съдът е сметнал още, че Решението на местните парламентаристи не е мотивирано.

В допълнение, съдът е установил, че въпреки твърдения на представители на Общински съвет-Видин за направено публично оповестяване, в писмо от министъра на електронното управление се казва, че всички публикации, касаещи процедурата по приемане на Решението, са публикувани на интернет страницата на Община Видин след приемането на процесното решение на Общински съвет Видин и издаването на Заповедта за връщане на решението за ново разглеждане на Областният управител на област Видин от 14.01.2022 г.

Съдът осъжда Община Видин да заплати на Областна администрация Видин разноски по делото в размер на 120,00 лв.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам