Съдът обяви избора на кмет в село Бозвелийско за недействителен

Илюстративна снимка: pixabay

Варненският административен съд обяви за недействителен избора на Дамян Дамянов (ГЕРБ), избран за кмет на село Бозвелийско, община Провадия. Делото бе заведено по жалба на загубилия кандидат и няколко мандата кмет на селото Живко Панев (Коалиция “БСП за България“).

В мотивите си съдът сочи, че от събраните по делото доказателства са установени допуснати в хода на изборния процес съществени нарушения, довели до неправилно отразяване вота на избирателя.

Според съда, в двете избирателни секции не са били спазени методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от Секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. Секционните избирателни комисии не са извършили необходимите проверки в кабината за гласуване на химикал, пишещ със син цвят. Не са осъществили необходимия контрол така, че в съответните секции, при осъществяване на вота, избирателят да разполага с химикал, пишещ със син цвят. Предвид това, налице са допуснати нарушения, довели до неправилно отчетени от гласуването резултати от двете избирателни секции, заключава съдът.

Според решението, допуснатите нарушения са от съществен характер, защото ако не са били допуснати, констатираният изборен резултат би бил различен.

Съдът посочва още и че от резултатите по допуснатите експертизи – техническа и химическа, неоспорени от страните се установява, че отразените гласове в двете секционни комисии за кандидата Дамян Дамянов са 18, а отразените за кандидата Живко Панев гласове са 146. Отнесени към резултатите, отразени в протокола на Общинската избирателна комисия, крайният изборен резултат за Дамян Дамянов би бил 241 бр. действителни гласа, а за жалбоподателя – Живко Панев – 321 гласа. Дори и да не бъдат включени три бюлетини, щрихите върху които излизат извън квадратчето за кандидата Живко Панев, крайният изборен резултат за последния би бил 318 гласа.

Съдът счита, че допуснатите съществени нарушения са довели до опорочаване волята на избирателите и до накърняване на законни права и интереси на жалбоподателя и че от събраните доказателства категорично установяват промени в изборния резултат, даващи преимущество на кандидата на Коалиция “БСП за България“, които се явяват предпоставка същият да бъде обявен за кмет на с. Бозвелийско, община Провадия.

С оглед на това, съдебният състав счита, че решението за избора на Дамян Дамянов за кмет на село Бозвелийско следва да бъде отменено.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването на страните.

Спечелилият кандидат на ГЕРБ Дамян Дамянов не успя да встъпи в длъжност след изборите тъй като беше задържан по подозрение за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам