BG | EN

Съдът не разреши на Общинския съвет в Ямбол да плаща за командировки и обучения на членовете си

Снимка: пресцентър на прокуратурата

Окръжният съд в Ямбол отмени четири разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол. Отменените текстове са приети с решение на Общинския съвет от 30.04.2018 г. и касаят възможностите за предсрочно прекратяване правомощията на председателя  и зам.-председателя на съвета, обезпечаването на разходите на съветниците за командировки, обучения, семинари, както и контрола върху бюджета на общинския съвет.

От официалната информация, публикувана в страницата на държавното обвинение, което е протестирало разпоредбите, се разбира, че в разрез с нормативната уредба в страната, ямболските съветници са гласували възможност за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя и зам.-председателя по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници, председателят да отговаря за бюджета на Общината в частта му за общинския съвет, а разходите на общинските съветници за командировки, обучения, семинари, свързани с работата им в съвета, да се поема от бюджета на Общинския съвет.

За всяко едно от посочените по-горе решения на Общински съвет – Ямбол съдът е посочил, че противоречи на други нормативни актове в страната от по-висока степен.

По отношение на командировки, обучения и семинари на съветниците, съдът посочва, че в закона е записано, че те не могат да се приемат като пряка работа на общинския съветник. Средствата за такива мероприятия се осигуряват не от общинския бюджет, а от организаторите.

Според закона, контрол върху изпълнението на бюджета е възложен на общинския съвет, а не на неговия председател, се посочва по отношение на решението на съветниците, касаещо контрола върху бюджета. В този смисъл е недопустимо с правилник да се разширяват правомощията на един орган, каквито не са предвидени в закон, е определил съда.

Административен съд – Ямбол е приел, че мотивите, които са изложени в протеста на прокуратурата са основателни и поради тази причина е взел решение да отмени всички протестирани разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол.

Решението на Административен съд – Ямбол подлежи на обжалване пред ВАС, се посочва още в съобщението на прокуратурата.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините