Съдът задължи Прокуратурата да представи данни за кариерата на Иван Гешев като прокурор

Илюстративна снимка: pixabay

Гражданско движение “Боец” е успяло да осъди Прокуратурата заради отказ от пълна и точна информация по отношение на професионалните аспекти от кариерата на сегашния главен прокурор Иван Гешев преди да стане прокурор. Това се разбира от информацията, публикувана от профила на движението във Фейсбук. Решението на съда е окончателно.

Въпросите са зададени по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и касаят това колко точно осъдителни присъди е успял да извоюва Гешев в съда и колко от случаите, с които се занимава, завършват със споразумения.

От гражданското движение са изразили съмнение, че има фалшифициране на професионалните успехи на Гешев и вместо 233 осъдени, както сочи официалния доклад на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС, те са в пъти по-малко.

“Боец” иска информация за броя на сключените от Гешев споразумения, тъй като досега от прокуратурата не са дали такава информация. От съдебното решение се разбира, че тезата на прокуратурата да не представи специфична информация в съответствие с въпросите на “Боец” е следната:

” …за да се предостави исканата информация служебната статистическа информация, която е налична в правно информационната система на прокуратурата, следва да бъде преработена и систематизирана единствено и само във вида и параметрите, които задава заявителят.

С оглед несъществуването на такава информация в правния мир, то и няма как да бъде постановен отказ за несъществуващо обстоятелство и факти”.

Съдът, обаче, посочва, че по правилник прокуратурата води книги и дневници, съответни на действащата номенклатура на делата. Това включва всякакви видове актове, включително тези, за които „Боец“ иска информация.

“Във всяко конкретно звено на прокуратурата се съдържат данни за всички преписки, досъдебни производства и относно цялата входяща и изходяща кореспонденция на прокуратурата, във връзка с висящи и приключили наказателни производства, като се вписват и данни относно правната квалификация на съответното престъпление, респ. текстът от НК, по който е повдигнато обвинението, респ. във връзка с който се води всяко наказателно производство. Видно е също така и че информацията за приключилите дела, съответно постановяването на осъдителни и оправдателни присъди, както и за сключените споразумения се изпраща в определен срок на съответната прокуратура, между които е и СГП, тъй като те подлежат на изпълнение. Тази информация се въвежда и в поддържаната от Прокуратурата на Р България Унифицирана информационна система. В този смисъл и не би могло да се приеме за основателно, че такава информация не е създадена и не се поддържа и в СГП (Софийска градска прокуратура), след като нейното създаване и поддържане е задължително. След като такава информация съществува, то и няма пречка да бъде предоставен достъп до нея на заявителя“, заключва съдът.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам