BG | EN

Съветниците в Благоевград са взели незаконни решения, които не могат да бъдат отменени

При грубо нарушения на собствения си правилник Общинският съвет в града е взел решение за продажба на пет имота, но съдът не може да ги отмени заради изтекъл срок за обжалване

Снимка: www.pexels.com

След сигнал на „За истината“, че Общинският съвет в Благоевград грубо нарушава собствения си правилник, Окръжна прокуратура в града  извърши проверка. Сигналът беше изпратен в средата на ноември във връзка с няколко решения на Общинския съвет в Благоевград. За тях съществуват съмнения, че са взети незаконно, тъй като не е спазен подзаконов нормативен акт, какъвто е Правилникът за организацията и дейността на съвета, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Нарушените правила

С решенията бе дадено съгласие за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на пет общински поземлени имоти. Два от тях са зелени междублокови пространства, които след продажбата най-вероятно ще бъдат застроени като останалите.

Взетите решения, бяха в нарушение на текстове от тогава действалия правилник за работа на Съвета. В него бе указан, че предложение за решение по което общинският съвет се произнесъл по-рано не може да бъде внасяно за повторно разглеждане преди изтичане на шестмесечен срок. Освен това за новото му разглеждане вносителят трябва да мотивира настъпването на нови обстоятелства, налагащи повторното разглеждане. Този текст, бе отменен с решение на ОбС-Благоевград, в края на декември миналата година, но към датата на вземане на вече споменатите решения (през октомври) той все още е бил в сила.

Незаконните решения

С подадения сигнал до прокуратурата поискахме тя да се произнесе за това могат ли взетите решения да бъдат оспорени заради незаконосъобразност. От резолюцията, която получихме, стана ясно, че за да бъдат законосъобразни, решенията за продажбата на петте общински имота е трябвало да бъдат взети при спазване на Правилника за работа на Общинския съвет. В текста е записано, че „обратното – неспазването от административния орган на утвърдени от самия него и надлежно разгласени правила, би било в противоречие с основни принципи на административното производство (чл.12 и чл.13 от АПК)“.

Копие от становището на Прокуратурата

Според прокурорското мнение в конкретния случай от материалите по преписката безспорно е установено, че предвидения в правилника шест месечен срок за повторно разглеждане на веднъж отхвърлено решение, не е спазен. Това нарушение обуславя и незаконосъобразността на административните актове, издадени на база на незаконосъобразно решение на Общинския съвет в Благоевград, поради неспазване на административно-производствените правила по издаването им, се казва още в отговора на прокуратурата.

Това становище безспорно доказва, че съветниците не са спазили правилника за работата си, като не са посочили и мотивирали „нови обстоятелства“, които да наложат повторно разглеждане на решение, което по-рано са отхвърлили.

Копие от становището на Прокуратурата

(Видео с обяснинята на съветниците за необяснимата промяна на мнението им можете да видите – тук).

Абсурдите на закона

С други думи, на лице са всички основания, въпросните решения да бъдат определени като незаконосъобразни. Подобни решения обаче са вземани и в други случаи от Общинския съвет в Благоевград, което означава, че той периодично е вземал незаконосъобразни решения, с което ролята му на орган, носещ отговорност и гарантиращ законност, е компрометирана.

Въпреки становището, което потвърди подозренията, че съветниците в Благоевград систематично нарушават правилника за работата си и вземат противозаконни решения, прокуратурата все пак прекрати преписката по сигнала ни. Причината звучи като абсурд.

Копие от становището на Прокуратурата

Тъй като според Административно процесуалня кодекс (чл.149, ал.4 от), когато прокурорът не е участвал в административното производство, той може да оспори акта (решенията за продажба на петте общински имота, бел. ред.) до един месец от издаването му. В случая решенията на Общинския съвет са взети на 27 октомври м.г. и срокът за оспорването им като незаконосъобразни е изтекъл месец по-късно.

Това недомислие в закона, което на практика ограничава и работата на прокуратурата, в случая помага на съветниците в Благоевград, пренебрегнали собствените си правилници. „За истината“ ще продължи да следи работата им, защото спазването на правилата стои в основата на правовата държава.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините