BG | EN

Сухата истина: В реките над Габрово вече няма живот, няма ги и реките

Снимка: сдружение „Балканка“

Балканът над Габрово е пресушен от речни водохващания, алармира преди ден председателят на сдружение „Балканка“ Иван Пандъков.

Реките пресъхват, в тях няма живот, както мъртви са, твърди Пандъков. За пресъхналите речни корита той „разказа“ със снимки, които макар и правени на различни места в планината, показват една и съща картина. Голи речни камъни се белеят там, където би трябвало да тече вода. На места блести малкото вода, събрала се от стопилият се наскоро сняг, но това са по-скоро локви, а за риба или изобщо за живот по тези места, някога обливани от буйни води, днес не може да се говори.

За умиращия живот в реките над Габрово Иван Пандъков е подал множество сигнали, сподели лично той пред „За истината“. Прави го от години, но вместо реакция от отговорните служби, се сблъсква с бездушието на институциите. От 2015 г. досега в резултат на проверки по негови сигнали са наложени едва две-три глоби за ВиК Габрово, от които казва, че няма никаква полза за природата.

Зона за естествено размножаване на балканска пъстърва, ама друг път

Голяма част от тях са от Събрателна деривация „Христо Смирненски“, която подава води към едноименния язовир, разположен на река Паничарка преди град Габрово. Водите се използват за питейно-битово водоснабдяване на населението на Габрово, но и за производство на електроенергия.

На язовира има малка водноелектрическа централа, която, според Иван Пандъков, гарантира, че срещу едни 760kW капчица вода няма да се изпусне по деривацията. С това собственикът на централата, националната електрическа компания (НЕК) си осигурява печалба, но за сметка на унищожения речен живот.

Там някъде, обяснява Пандъков, насред питейните водохващания, се намират и двете водохващания на една много малка ВЕЦ „Малуша“, с мощност 400kW. Работата на тази ВЕЦ осигурява употреба на всяка капка вода на река Козята, смята природозащитникът, като пита как като реките са мъртви, по всички тях е обявена зона за естествено размножаване на балканската пъстърва и са целогодишно забранени за риболов.

Снимка: сдружение „Балканка“

През юли миналата Иван Пандъков уведомява Басейнова дирекция „Дунавски район“ за пресушаване на речното легло на р. Белилска. Реката е пресъхнала от нерегламентирано водовземане от страна на ВиК Габрово чрез речно водохващане, част от Събирателна деривация „Янтра“, посочва Пандъков в сигнала.

Невъзможната миграция на риби и видове, зависими от водата

Експерти на дирекцията и кметският наместник на кметство Зелено дърво отиват на място за проверка, която установява, че титуляр на водовземането е ВиК – Габрово. Целта на ползваната от това водохващане вода е питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия. Разрешителното е със срок до септември 2029 г.
При тази проверка е извършен оглед на преградното съоръжение – масивен стоманобетонов бент на р. Белилска. Според публично достъпен доклад от проверката там „липсва рибен проход“ и не е възможна миграция на рибни видове и водозависими по реката.

Същата проверка установява, че на мястото на водохващането никога не е имало и към момента на проверката няма съоръжение, което да измерва отнеманите от реката водни обеми. Имало и обособена санитарно-охранителна зона, но достъпът до нея бил свободен и не се контролирал.

Същото е положението и по река Козята река. Разрешителното за водовземане от нея е издадено на МВЕЦ „Малуша“, а целта на използваната вода е „електропроизводство“. Водата от реката се взема чрез две водохващания, свързани с тръбна деривация. Двете водохващания са на 5 км нагоре по течението на реката и при нито едно от тях не е обособен така наречения „рибен проход“, т.е. възможност за миграция на рибите.

Снимка: сдружение „Балканка“

Природата преди всичко, но на хартия

Според Закона за водите разрешителните за водовземания се приоритизират, като с най-голям приоритет е използването за питейно-битови цели (чл. 50). Следва напояването на земеделски земи Има обаче условие: приоритетите се прилагат при спазване на изискванията за опазване на околната среда (чл. 50, ал.5), което според Иван Пандъков означава, че номер едно в приоритетите при издаване на позволително за водоползване е реката.

В същия закон се казва, че „за поддържане на количеството и необходимото качество на водите министърът на околната среда и водите утвърждава методика за определяне на минимално допустим отток в реките“. Такава методика обаче няма и за да се спази закона, в преходните и заключителните му разпоредба е добавен текст. Той гласи, че „минимално допустимият отток в реките се определя на 10 на сто от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане“.

Ако минималното количество вода е 50 литра в секунда, а максималното 300 л/сек., това означава да се изпускат 30 литра в секунда – количество абсолютно недостатъчно, за да се поддържа вода в една река. Това е вода, която в горещите месеци просто попива в земята и не може да създаде дори повърхностен воден отток, смятат специалисти. Отделен въпрос е, че в повърхностен воден отток живот не може да съществува.

Заради унищожаването на живота в реките над Габрово, от сдружение „Балканка“ призовават да се преразгледат разрешителните за водоползване и се установи колко вода се ползва, колко се губи и какво количество е необходимо, за да се възстанови природата. Ако за природата не е прекалено късно.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова - Данкова работи като журналист от завършването на висшето си образование, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 г. е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово. Носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Още от автора

„Липсва особено мнение в протоколите“ – ВАС потвърди избора на кмета на Севлиево

Липсата на особено мнение от членовете на секционни и Общинска избирателна комисии, както и отразяването на разногласия относно броенето на бюлетини, означава, че резултата от вота е правилен и не се налага повторно преброяване на бюлетините. С тези аргументи Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на ПП-ДБ срещу резултата за кмет на Севлиево.

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.

Падна последната пречка пред тунела под Шипка – не е „заплаха за естествените екосистеми“

Съдът отмени окончателно решението на Министерския съвет, с което е приет Плана за управление на природен парк "Българка". Това означава, че последната пречка пред строителството на тунела под Шипка падна и сега на ход е държавата.

Още за новините

Падна последната пречка пред тунела под Шипка – не е „заплаха за естествените екосистеми“

Съдът отмени окончателно решението на Министерския съвет, с което е приет Плана за управление на природен парк "Българка". Това означава, че последната пречка пред строителството на тунела под Шипка падна и сега на ход е държавата.

Общински съветници от ГЕРБ в Стара Загора лобират в полза на бивш офицер от ДС и подсъдим по делото „Масларова“

ъпреки забраната в Закона за устройство на територията общинският съвет в Стара Загора одобри проект за изменение на Общия устройствен план на община Стара Загора в частта му за имот със статут на озеленена територия за публично ползване в устройствена зона за вилно селище.

Побити камъни – история в сегашно време за каменна гора, потънала в отпадъци

Отбиваме вдясно от магистралата за София, само на 15-ина минути с кола от Варна. Движим се по черен път. От едната страна се нижат микросметище след микросметище. Ясно личат следи от багер, явно разчиствал купищата боклук. От другата е кално трасе, представляващо писта за мотокрос. Стигаме до малка полянка с черни кръгове изгоряла трева и почти изпепелен ствол на дърво.