Строителният контрол в Бургас издаде заповед за премахване на незаконен обект на плаж „Каваци-юг“

Плаж „Каваци“
Снимка: Фейсбук, архив

Дирекцията за национален строителен контрол издаде заповед за премахване на незаконен преместваем обект на плаж „Каваци-юг“.

На 17 май служители на регионалното подразделение са извършили проверка на място вследствие, на която е съставен констативен акт с установените нарушения.

В схемата за поставяне, одобрена от министъра на туризма е включен „Преместваем обект № 32 – заведение за бързо хранене“ с приблизителна площ 144 кв. м. и допълнителна търговска площ 66 кв. м. На 9 юни служители на РДНСК Бургас са извършили повторна проверка на морски плаж „Каваци-юг“, при която е установено, че е започнат монтажа на преместваем обект № 32, но без издадено разрешение за поставяне от главния архитект на община Созопол в следствие на което началникът на РДНСК Бургас издава заповед за премахване на обекта.

На 9 юни е извършена проверка и на морски плаж „Смокини-север“, където е установено, че е започнат монтажът на шест броя преместваеми обекти – три заведения за бързо хранене, склад, шатра за водно тракционни услуги и тоалетна с душ, за които са издадени разрешения за поставяне от главния архитект на община Созопол.

За територията на всички морски плажове, липсва наредба, определяща изискванията и ограниченията за поставяне на преместваеми обекти. Това води до изпълнение на сглобяеми строежи с монтажни стоманобетонни фундаменти върху морските плажове, в т. ч. и на морски плаж „Смокини-север“, съгласно одобрени от министъра на туризма схеми за разполагане на преместваеми обекти в границите на определената площ според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Тези схеми са изработени по възлагане на концесионера. Прави впечатление, че министъра на туризма е одобрила схемата на обектите на плажа „Каваци-юг“ на 27 април, а схемата за плаж „Смокини – север“ на 10 май. На свой ред РИОСВ Бургас издава одобрително становище за преместваемите обекти на плаж „Смокини – север“ на 12 май.

ДНСК не е получила правомощия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за извършване на проверки на проектите и разрешенията за поставяне на преместваемите обекти на морските плажове. Единствено има задължението да констатира незаконните такива и да издава заповеди за премахването им, посочват от стоителната дирекция.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам