Строителството на ново спешно отделение в силистренската болница – мисия невъзможна

Теренът, на който трябваше да бъде изградено новото спешно отделене на болницата в Силистра
Снимка: Димитър Пецов

Строеж на ново спешно отделение повече от половин година е замръзнал на ниво изкоп в двора на силистренската болница и няма изгледи скоро да бъде завършен.

Проектът е на стойност около 900 хил.лв., а възложител е Министерството на здравеопазването. Той предвиждаше построяването на двуетажна сграда с обща застроена площ от 600 кв.м. Строежът по документи започва през юли 2021 г. – датата на откриване на строителната площадка и трябваше да бъде завършен за 9 месеца. Сградата вече трябваше да е готова, но до момента дори не е започната.  

Каква е причината?

Според фирмата изпълнител, единствена пожелала да се включи в поръчката – силистренската „Стройпроект“ ООД – непредвидени препятствия при строежа и рязкото поскъпване на строителните материали са довели до невъзможност за изпълнение и нужда от преизчисляване на ценовите параметри.

Още при символичната първа копка за откриване на обекта, директорът на МБАЛ-Силистра д-р Васил Славов, цитиран от БНР, съобщава, че парите няма да бъдат достатъчно.

Но очакванията са били, че ако всичко върви без съществени препятствия и в срок, изпълнителят все някак ще успее да се вмести в първоначалните ценови параметри на поръчката.

Появили се обаче проблеми, които наложили спиране на дейностите в хода на строителството. Един от тях е работата на археолозите по обекта. Обектът попада в защитена зона „Антични некрополи“ и се налага изкопните работи по строежа да продължат под наблюдение на археолози от Регионален исторически музей – Силистра. Археологическото наблюдение започва още със стартиране на строителството и с подписване на договор за наблюдение. На 17 август м.г. е подписан протокол от участниците в строителството Акт образец 10 за спирането му във връзка с приключило археологическо наблюдение до приемане на резултатите от комисия, както изисква Законът за културното наследство. На 3-ти септември м.г. комисията на Министерство на културата приема резултатите от археологическото наблюдение и дава разрешение то да продължи. Но е загубено време, а междувременно цените на строителните материали са се повишили.

Какво откриха археолозите?

Работата на археолозите не довела до археологическо откритие, но довела до друг проблем. При археологическите разкопки била открита канализационна инсталация в основите на обекта, която не била отбелязана в първоначалния проект и според изпълнителя налагала преработване на проекта. Неотстраняването на този проблем, което зависело от възложителя, довело пак до проблем при строителството.

Заради тези проблеми и оскъпяването на проекта е започнала кореспонденция с писма между изпълнителя и възложителя – Министерство на здравеопазването.

На 9-ти септември 2021 г. изпълнителят изпраща писмо на възложителя, с което изразил несъгласие с начина на съставяне на актовете за спиране и започване отново на строителството след археологическото наблюдение (Акт 10 и Акт 11). Отправено е и искане за осигуряване на допълнително финансиране на строителството на обекта.

По този повод на 12-ти октомври е била проведена среща при ресорния зам. министър Тома  Томов между изпълнителя и представители на дирекция „Международни проекти и програми“, защото парите се отпускат по европейска програма. На срещата са били обсъдени исканията на изпълнителя, но те не били приети. Не било прието и предложението на МБАЛ Силистра за отстраняване проблема с откритата тръба и изграждане на нова канализация за своя сметка, за да бъдат довършени строителните работи.

Прекратяване по взаимно съгласие

В крайна сметка, с писмо от 11 ноември м.г. изпълнителят „Стройпроект“ предложил на възложителя – Министерство на здравеопазването прекратяване на договора на основание взаимно съгласие.  

Но четири месеца по-късно, на 16 -ти март тази година, възложителят e информирал с писмо изпълнителя, че не приема прекратяване по взаимно съгласие на договора и приканва фирмата да продължи строителните работи.

Управителят на „Стройпроект“ инж. Ивелин Лозев коментира пред „За истината“, че за фирмата изпълнението на проекта вече е станало твърде скъпо – материалите и суровините са поскъпнали значително (около 50 %), а плащането на неустойката по договора (около 50-60 хил.лв.) излиза по-евтино от довършването му при новите цени, повишени от инфлацията. Но с писмо от 28 март „Стройпроект“ ООД отново настояват пред министерство на здравеопазването за прекратяване на договора по взаимно съгласие, за да се даде възможност за стартиране отново на поръчката. До момента по поръчката не са усвоени никакви авансови плащания.

Има ли решение?

Аргументите  за исканото прекратяване от страна на изпълнителя са: че между датата на платената от фирмата гаранция за обекта – 24 март м. г. и разрешаването за реално стартиране на обекта с писмо на министъра на културата от 3 септември м.г.(тоест след решението на комисията на Министерство на културата) са минали почти 6 месеца, също така и непредвидения от възложителя факт, че строителството е в защитена археологическа територия, което забавило строителния процес с 2 месеца, че строителната площадка първоначално била заета от фургони за прием на граждани за тестове за Корона вирус, както и откриването при археологическите разкопки на неотразена в първоначалния проект канализация. И най-вече покачването на цените на строителните материали през време на това забавяне, сравнени с цените отпреди две години, когато е била обявена поръчката.

Затова от фирмата смятат, че най-доброто решение е да бъде обявена нова поръчка, която да има нови параметри.

За проблема е информиран и областният управител на Силистра г–жа Катя Кръстева. Потърсена за коментар, тя заяви, че е запозната с проблема и следващата седмица възнамерява да организира среща с директора на болницата  д-р Васил Славов и изпълнителя „Стройпроект“ ООД, както и да търси контакт с Министерство на здравеопазването за изход от създалата се ситуация.

Факт е, че засега срещите и писмената кореспонденция не дава резултат, а довършването изглежда като мисия невъзможна.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам