Строежът край „Алепу“ е унищожил гнездата на редки птици

Според природозащитниците заради предстоящото застрояване на целия терен колонията на защитения пчелояд няма да оцелее


На плажа „Алепу“, според дружеството „Алепу вилидж“, в момента се извършва само укрепване на свлачище.
Снимка: Петя Михова

Укрепителните дейности на свлачището в местността „Алепу“, извършвани от дружеството „Алепу вилидж“ АД вече са унищожили местообитанието на защитения пчелояд. За това сигнализираха природозащитници. При това инвестиционното намерение, което предстои да бъде реализирано там, е преминало през две екологични оценки.

Експерти, одобрили строителството твърдят, че пчелоядът най-вероятно щял да се премести встрани от мястото, където досега е гнездял. Именно това становище е дало основание на дружеството инвеститор в района да започне дейности по укрепването на свлачището, а след това и строежа на ваканционен комплекс. Проблем нямало, тъй като според Общия утройствен план на Община Созопол тази територия е урбанизирана. През пролетта на 2017 г. е направен първият доклад за оценка за съвместимост на строителството на двете вилни селища „Алепу вилидж“ и „Алепу – Бриз вилидж“, като е описано въздействието върху различните местообитания намиращи се на тази територия.

Сигналите за нарушения

са подадени до Асоциацията на парковете в България от жители на Созопол. Тогава те са обжалвали екологичната оценка на експертите от РИОСВ – Бургас. Мотивите им са липса на оценка на комулативния ефект, увреждане на местообитанието на черния щъркел, забранено от Конвенцията за опазване на Черно море, фактът ,че обектът се намира в комплекс „Ропотамо“ и това, че имотът, в който сега се извършва укрепване на свлачище, е посочен като единствена гнездова колония на защитения пчелояд.

Според инвеститорите на бъдещото ваканционно селище, защитеният пчелояд, който гнезди в ската на свлачището, щял просто да се премести встрани от строежа.
Снимка: Петя Михова

Природозащитниците посочват, че тъй като се предвижда застрояване на целия терен, както и на тези, които се намират в съседство,

колонията на птицата няма да оцелее.

„Изпратихме до министъра на околната среда и водите искане да прегледа това решение на РИОСВ – Бургас, за да може да се произнесе дали е законосъобразно или не, каза Тома Белев от Асоциацията на парковете в България. Министърът го разгледа и се произнесе, че е незаконосъобразно поради нашите мотиви“.

Два месеца по-късно отново започва проучване от страна на експертите за допълване на предходния доклад. „Предишните проучвания на авторите са били от есенните месеци на предходните две години – 2015 и 2016 г., коментира Белев. Това е време, в което няма как да бъдат установени нито мигриращите видове, нито земноводните, влечугите или цветята, които се намират там“.

През август 2017 г. е публикуван

нов доклад за оценка за съвместимост.

Според Белев, ОУП на Созопол предвижда цялостно застрояване на тази ивица от края на блатото Алепу към носа Свети Тома. „Отново имаме доклад, че няма да има значително въздействие, казва той. В края на годината, през декември 2017, РИОСВ – Бургас се е произнесла с положително становище по отношение, че това строителство няма да има въздействие по Натура 2000 и защитените зони“. След това оценката за съвместимост не е обжалвана и е влязла в сила.

От бургаската екоинспекция посочиха, че според втория доклад би имало минимално въздействие върху определени видове птици и чрез компесаторни мерки те могат да бъдат сведени до минимум. Причината е, че според експертите това били

приспособими видове.

„Извън периода на тяхното гнездене, няма да има въздействие, твърди Детелина Иванова от РИОСВ – Бургас. Строителните дейности се извършват в период, в който тези видове отсъстват от мястото“.

В условията, които са посочени в Оценката за съвместимост, пише, че строителните дейности трябва да се извършват извън периода 1 март – 15 август. Причината е, че това е гнездовия сезон на всички видове птици, върху които строежът би могъл да окаже въздействие. От фирмата изпълнител на укрепването на свлачището посочиха, че дейности се предвижда да приключат до май.

В момента пчелоядът не гнезди.

Според природозащитниците обаче, дейностите по укрпеването на свлачището, които в момента се извършват в местността Алепу, на 100 % ще унищожат гнездовото му находище. Те обясниха, че пчелоядите правят дупки в пръстта и снасят айцата си там. Свлачището от своя страна не нарушава местообитанието им, защото птицата може да гнезди и в него. „В доклада за оценка за съвместимост, когато са го допълвали, експертите са казали, че извън наличните 60 – 70 дупки в имота със свлачището, има в съседни с още 10 дупки, обяснява още Белев. Те считат, че колонията ще се премести и няма заплаха за нея. Това е легитимно очакване от експертите и директорът на РИОСВ – Бургас го е приел. Въпросът е обаче дали ще се случи?“.

Мащабът на извършваните в момента строителни работи едва ли ще позволи запазването на местообитанията на защитения пчелояд, твърдят природозащитници.
Снимка: Петя Михова

Белев казва още, че след 3-4 месеца, ще започне гнездовият период на пчелояда и тогава ще стане ясно дали експертите са били прави. „Според мен това е изключително рисково,твърди той. Ако колонията от пчелояди не бъде опазена, законността на преценката на експертите и тази на РИОСВ – Бургас ще бъде поставена под съмнение. Трябва да знаем, че унищожаването на местообитанията на целеви за опазване видове е

престъпление по Наказателния кодекс“

Според Белев ако колонията на птицата не се съхрани в защитената зона, то отговорността ще лежи върху експертите, които са изготвили доклада по оценка за съвместимост и върху директора на РИОСВ – Бургас.

Белев допълни, че в периода, в който започнат да гнездят пчелоядите, ще бъдат изпратени орнитолози, които да установят дали популацията се е преместила. Ако популацията не се е запазила, от Асоциацията ще сезират прокуратурата.

Според

инвестиционното намерение

на терена в местността Алепу трябва да бъдат изградени две ваканционни селища. Общата им площ е малко над 20 дка. Възложители са компаниите „Алепу Вилидж“, „БРИЗ 2000“ и „ГБС ТУРС“.

Върху терена се предвижда изграждането на два комплекса със сгради – сезонни, апартаментен тип със съответните обществено обслужващи сгради. Като първи етап на инвестиционното предложение , възложителите са заявили, че ще бъде извършено укрепване, тъй като районът е свлачищен.

Към момента, преди да се премине към самия строеж на сградите инвеститорът трябва да укрепи свлачището на терена, собственост на „Алепу Вилидж“, а фирмата изпълнител е „ГБС ТУРС“.

Според справка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър,

теренът е урбанизирана територия,

предназначена за изграждането на курортен хотел или почивен дом.

„Свлачището е в частен имот, каза Ангел Бърнев, който представлява „ГБС ТУРС“. То комроментира асфалтовия път , засипват се и много земни маси по плажната ивица. Това е обект, който представлява само и единствено укрепване на свлачище“.

Според данни от Търговския регистър, в дружеството „Алепу Вилидж“, което е собственост на имота, върху който трябва да бъдат построени ваканционните селища участие имат Община Созопол с 34 % и„Черноморска лизингова компания“ с 66 %. В борда на директорите на компанията влизат „ГИМ Консулт“ АД, „К КЕПИТЪЛ“ АД, „Черноморска лизингова компания“ ЕООД и „Черноморска лизингова къща“ ООД.

Дружеството е с предмет на дейност „изграждане и експлоатация на хотелкси комплекс с двуетажно вилнообразно строителство и съответната инфраструктура, хотелиерство, и ресторантьорство“ и др.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам